WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sức mạnh hướng lên trên

578 Xem

Để bay trên không trung máy bay được làm bằng loại sắt nặng nề thì phải làm hài hòa với nhiều sức lực đa dạng như lực đẩy bởi động cơ và sức đề kháng bởi không khí v.v… Thêm vào đó, phải có lực nâng, là sức mạnh hướng lên trên. Không phải có đôi cánh là có được lực nâng, mà nó phát sinh khi có tốc độ thích hợp. Lý do máy bay chạy nhanh hết sức trên đường băng khi cất cánh, là để lấy lực nâng này. Nếu chuyển động từ từ thì không thể có sức lực cho cân nặng bản thân được nâng lên trên, cho nên máy bay phải chạy hết sức với tốc độ nhanh nhất của mình, và được bay dần bởi năng lượng ra từ dịch chuyển ấy.

Đối với các con cái của Đức Chúa Trời mong muốn bay đẹp đẽ tới Nước Thiên Đàng, cũng thiết cần sức mạnh hướng lên trên ở trên đất này. Không phải có sự trông mong Nước Thiên Đàng là tự nhiên có được sức mạnh ấy đâu. Phải có sự chuyển động hoạt bát để hoàn thành sự trông mong ấy. Hãy trang bị đức tin và tình yêu thương, rồi chạy hết sức mình. Hướng tới vương quốc của sự sống đời đời!

“Vậy, nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời.” Côlôse 3:1-3