WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hiệu ứng Medici

556 Xem

“Hiệu ứng Medici (Medici Effect)” đề cập đến một hiện tượng truyền cảm hứng cho những hiểu biết đột phá hoặc tạo ra năng suất tuyệt vời khi kết hợp các lĩnh vực khác nhau cùng với nhau. Điều này có nghĩa là “1+1>2” thay vì “1+1=2”. Hiệu ứng này bắt nguồn từ gia đình Medici ở Ý.

Từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, gia đình Medici đã tích lũy được khối tài sản lớn nhờ thương mại và tài chính. Khi đó, gia đình Medici đã hào phóng tài trợ cho các lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. Các nghệ sĩ, kiến trúc sư và các nhà khoa học thời đó đã được mời đến các dinh thự của gia đình Medici và làm việc thoải mái mà không cần lo lắng về sinh kế, điều này tạo ra môi trường cho các chuyên gia của nhiều lĩnh vực có thể phá vỡ rào cản của nhau và hun đúc tài năng lẫn cho nhau. Các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli và Dante đã xuất hiện vào thời kỳ này. Và Florence, thành phố nhỏ nơi gia đình Medici sinh sống, trở thành trung tâm của thời kỳ Phục hưng.

Lắng nghe những người có ý kiến, kinh nghiệm và hiểu biết khác mình, đồng thời chấp nhận họ với tinh thần cởi mở chính là chìa khóa làm phong phú tư duy của bạn và tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn.