WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Kết quả của tấm lòng tích cực

820 Xem

Một người không có bất kỳ tài năng nào về bóng rổ ném quả bóng về phía vành rổ. Anh ấy ném 10 lần thì thất bại cả 10. Tuy nhiên, khi anh ấy thử lại sau một thời gian thì đã cho bóng lọt rổ 4 trên 10 lần. Điều gì đã khiến tỷ lệ ném vào rổ thành công của anh ấy tăng đột ngột như vậy?

Thực ra, đây là một thí nghiệm để kiểm tra sức mạnh của suy nghĩ tích cực. Sau lượt thử đầu tiên của người nhận thử thách, người dẫn chương trình đã tập hợp một số người, che mắt người nhận thử thách lại rồi bảo rằng anh ấy có thể làm được nếu có tự tin, sau đó để anh ấy ném bóng. Khi người chơi bị bịt mắt ném bóng, mọi người cổ vũ nhiệt tình như thể anh ấy đã ném vào rổ dù thực tế không phải vậy. Anh ấy liên tiếp thất bại trong việc ném bóng nhưng khán giả vẫn vỗ tay reo hò. Sau đó người này thử lượt khác mà không bịt mắt, và đã ném được 4 quả vào rổ.

Điều khiến tỷ lệ ném thành công tăng từ 0% đến 40% là niềm tin và sự tự tin rằng mình có thể làm được. Nếu bạn có mục tiêu, hãy ném bóng bằng tấm lòng tích cực. Bạn sẽ tận hưởng niềm vui khi bóng vào rổ.