WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

12/3/2019

Hãy cùng giảm hộp nhựa!

Hyun Yeong Gyeong từ Incheon, Hàn Quốc

111 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Ô nhiễm môi trường do sử dụng hộp nhựa đang là vấn đề xã hội trên khắp thế giới. Người ta tích cực giảm sử dụng nhựa; chính phủ Ấn Độ phát biểu chính sách cấm sử dụng nhựa v.v… Những người nhà Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Pune, Ấn Độ và các hội viên ASEZ đến từ Hàn Quốc nhóm lại và tổ chức “Chiến dịch cấm sử dụng hộp nhựa”.

“Hãy cứu Ấn Độ! Hãy cứu trái đất! Bởi tình yêu thương của Mẹ!”

Kêu la khẩu hiệu một cách mạnh mẽ và chúng tôi bắt đầu diễu hành. Vì các đường phố ở Ấn Độ chưa được sửa đổi, nên giơ cao các biểu ngữ và đi bộ trong vài tiếng không phải là việc dễ dàng. Hơn nữa, trời mưa trong suốt thời gian diễu hành nên toàn thân chúng tôi bị ướt hết. Tuy nhiên dù trời đổ mưa xối xả, nhưng chúng tôi không bận tâm và tổ chức chiến dịch một cách lặng lẽ, nên những người dân vốn không quan tâm, lại bắt đầu để tâm. Họ vỗ tay cho chúng tôi vì làm việc tốt đẹp, và có người nói sẽ sử dụng giỏ hàng khi đi chợ, cũng có người nói trước rằng sẽ sử dụng bình nước cá nhân. Chúng tôi thật cảm ơn vì người dân nói rằng sẽ cam chịu sự bất tiện bây giờ vì nghĩ đến con cái và con cháu đời sau. Mong rằng sau này nhiều người quan tâm đến môi trường và làm việc cùng với nhau để cứu trái đất.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS