WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Vì Đức Chúa Trời hướng dẫn và ở cùng các người nhà hiến thân vì Tin Lành

Seol Yun Deok từ Sao Paulo, Brazil

484 Xem

Tôi đang phụ trách chức vụ Tin Lành với tư cách là nhà truyền giáo ở Sao Paulo, Brazil. Gần đây thông qua nhiều sự kinh nghiệm, tôi đã trải nghiệm ân huệ của Đức Chúa Trời, và học được tư thế tấm lòng cần thiết trong Tin Lành, cho nên tôi viết bài văn để chia sẻ sự nhận thức.

Hội Thánh Sao Paulo quản lý Hội Thánh chi nhánh nằm ở Ribeirão Prêto. Năm ngoái, Hội Thánh chi nhánh Ribeirão Prêto được xây dựng đền thờ mới nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ nhưng trước khi xây dựng đền thờ thì tôi lo lắng. Vì địa phương Ribeirão Prêto cách Sao Paulo khoảng 300㎞ nên các người nhà Hội Thánh Sao Paulo thật khó giúp việc xây dựng.

Trong giây phút cần thiết người giúp việc thì một việc mà tôi không ngờ đến đã xảy ra. Một anh em làm nghề kiến trúc ở Sao Paulo đứng ra nói rằng sẽ giúp đỡ. Vì anh em là vị ít khi đến Hội Thánh nên tôi tưởng rằng anh em không quan tâm mấy đến công việc của Hội Thánh nhưng anh em rất tích cực đến nỗi đã xin nghỉ phép công việc và tham gia. Anh em ở lại Ribeirão Prêto trong một tuần, ngày nào cũng làm công việc từ 6 giờ sáng mà không nghỉ ngơi. Tôi cũng đã tham gia nhưng không thể theo kịp thể lực của anh em. Nhờ anh em đóng vai trò của hai, ba người, việc xây dựng được kết thúc trong một tuần. Sau khi kết thúc lịch trình, anh em đến Sao Paulo vào buổi sớm mai ngày Sabát, tham dự thờ phượng và tích lũy phước lành trên trời nữa.

Có một anh em khác được lớn lên đức tin thông qua việc xây dựng đền thờ nữa. Anh em làm nghề lát gạch, dù đã chịp phép Báptêm cách vài năm trước nhưng điều kiện anh em khó giữ đức tin. Nơi ở của anh em là Mata Grande – nơi phải đi mất 31 tiếng bằng xe ô tô từ Sao Paulo, và ở đó không có Siôn. Tình cờ là khi anh em đến Sao Paulo để gặp em gái thì công việc xây dựng đền thờ Ribeirão Prêto được tiến hành. Nghe tin tức xây dựng đền thờ, anh em vui mừng thêm sức, nhờ đó bên trong đền thờ được trang trí đẹp đẽ.

Kết thúc xây dựng đền thờ một cách ân huệ, anh em về Sao Paulo, tiếp tục dò xem lời Kinh Thánh và củng cố nền tảng đức tin. Vượt qua thoăn thoắt hơn một tháng mà ban đầu đã kế hoạch, anh em ở lại nhà em mình trong vòng ba tháng, và giữ trọn vẹn lễ thờ phượng hàng tuần và lễ trọng thể hàng năm nữa. Trong tuần lễ cầu nguyện Lễ Ngũ Tuần thì anh em còn tham gia lễ hội truyền đạo và được kết trái của Tin Lành nữa. Anh em ôm ấp đức tin nóng bỏng và vững chắc hướng về Cha Mẹ và quyết tâm sẽ rao truyền lẽ thật ở quê hương, và trở về Mata Grande.

Không lâu sau, tôi được nhận liên lạc từ anh em. Anh em nói rằng số người muốn tiếp nhận lẽ thật đã hơn 10 người. Mới chỉ cách đây không lâu anh em đã khó giữ luật lệ một mình, nên đây là việc thật sự đáng ngạc nhiên. Tôi muốn vội chạy đến nhưng không thể đi ngay vì để dạy lời cho các người nhà ở lân cận Sao Paulo thì một ngày cũng chưa đủ.

Trước khi lễ trọng thể mùa thu được bắt đầu, anh em lại gọi cho tôi. Anh em nói rằng hàng chục người đang đợi đấng tiên tri đến. Bởi sự thúc giục của anh em, chấp sự đồng liêu đi đường xa để thăm viếng Mata Grande. Anh em đã chia sẻ lời ở Mata Grande và Floresta là địa phương lân cận nữa. Trong mười ngày mà chấp sự ở lại, tổng cộng 33 linh hồn nhận phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời, và khoảng 20 người tham dự lễ thờ phượng. Sau khi chấp sự về Hội Thánh thì vẫn nghe được hương khí Siôn ân huệ và tin tức rằng hai địa phương đã dâng lễ thờ phượng. Tôi đã tò mò người nhà vừa mới chuyển bước chân đầu tiên của Tin Lành mà làm sao một mình có thể dẫn dắt được nhiều linh hồn đến thế. Sau khi nghe nội dung cầu nguyện của anh em thì tôi có thể biết được lý do ấy dù chỉ là một chút.

“Công cuộc Tin Lành giao ước mới cứu rỗi linh hồn không phải là công việc chúng con làm nhưng đó là công cuộc mà Cha Mẹ làm hoàn thành. Con tin rằng công cuộc Tin Lành tìm kiếm anh em chị em bị mất trên khắp thế giới nhất định sẽ được hoàn thành ở quê hương của con nữa.”

Đấng hướng dẫn và làm hoàn thành Tin Lành là Đức Chúa Trời. Tôi đã đến Brazil với tư cách là nhà truyền giáo, nhưng cũng có khi lo lắng và do dự bởi nhìn vào tình huống và điều kiện trước mắt hơn là nhìn vào Đức Chúa Trời. Dù vậy Siôn Sao Paulo nhận nhiều phước lành là vì Đức Chúa Trời sai người giúp việc vào mỗi thời điểm thích hợp, và nhờ vào Ngài hướng dẫn cho Tin Lành được truyền bá trên Brazil rộng rãi. Và các người nhà chuyển bước và chìa tay với tấm lòng muốn giúp đỡ dù chỉ là một chút trong công cuộc Tin Lành mà Đức Chúa Trời dẫn dắt. Đức Chúa Trời yêu mến dường bao con cái đứng ra giúp đỡ việc của Cha Mẹ dù chỉ là chút ít.

Tôi nhận biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời đã cho phép tôi truyền giáo ở Brazil không phải là vì nơi này thiết cần sức lực của tôi, mà ấy là để gieo trồng niềm tin chắc chắn và dũng khí cho tôi hầu cho biết rằng mọi việc khả năng trong sự ban phước của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ hết lòng vâng theo sứ mệnh của Tin Lành tại nơi mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Khi làm như vậy thì Hội Thánh chi nhánh Ribeirão Prêto – nơi được tân trang bởi sự liên hiệp của các người nhà, cũng được lấp đầy bởi các linh hồn chân thành. Và Siôn đẹp đẽ cũng sẽ được xây dựng ở địa phương Mata Grande và Floresta nữa chứ. Tôi tin chắc và không nghi ngờ rằng Tin Lành mà Đức Chúa Trời làm hoàn thành sẽ không có sự bất khả năng.