WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Thông Điệp Duy Nhất

916 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

“Hòn đảo của năm ngọn hải đăng” được viết bởi tác giả Ferran Ramon Cortes người Tây Ban Nha, là một cuốn sách về quá trình giải quyết các vấn đề trong giao tiếp thông qua năm ngọn hải đăng. Câu chuyện kể rằng sau khi kết thúc một bài thuyết trình, dù nhân vật chính nghĩ rằng mình đã làm tốt nhưng khán giả lại tỏ ra thờ ơ. Vì quá bất ngờ, anh đã hỏi giáo sư của mình lý do cho việc này. Thay vì đưa ra câu trả lời trực tiếp, giáo sư khuyên anh ta nên đến một hòn đảo có năm ngọn hải đăng và quan sát từng ngọn hải đăng để tìm câu trả lời. Bài học từ ngọn hải đăng đầu tiên thực sự rất ấn tượng.

Mỗi đêm, ngọn hải đăng này đã nhấp nháy liên tục khoảng 3000 lần. Hình ảnh ngọn hải đăng nhấp nháy không ngừng nghỉ trong suốt 365 ngày một năm giúp những con tàu ra khơi trong đêm tối, truyền tải duy chỉ một thông điệp. Bài học từ ngọn hải đăng đầu tiên là bạn phải liên tục truyền tải một thông điệp mà ai cũng có thể biết được.

Chúng ta là các đấng tiên tri của Đức Chúa Trời mà chiếu sự sáng của lẽ thật trong thế gian tăm tối này. Trong khi dẫn dắt nhiều linh hồn đang bị lạc lối và lang thang không biết phải đi đâu, chúng ta không cần phải khoa trương hay nhiều lời. Chúng ta chỉ cần duy trì việc truyền tải thông điệp một cách tự tin giống như ngọn hải đăng. Thông điệp có một và duy nhất của chúng ta chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với thế gian này.

“… là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” I Timôthê 2:3-4