WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Khi nói về người khác

1348 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Một môn đồ hỏi thầy của mình, “Có phải thầy đã nói rằng việc nói xấu sẽ làm tổn thương ba người đúng không ạ?”

“Đúng vậy. Đó là người nói xấu, người nghe và nạn nhân bị nói xấu.”

“Vậy con nên làm gì để không nói xấu người khác ạ?”

Vì đẹp lòng trước môn đồ sẽ vâng theo điều đã được học, người thầy đã đáp lại với một nụ cười, “Hãy nghĩ đến ba điều trước khi con nói về người khác: Thứ nhất, ‘Có phải chính tôi đã nghe và nhìn thấy điều đó chăng?’ Thứ hai, ‘Điều tôi đang cố gắng nói có phải là điều tốt chăng?’ Và thứ ba, ‘Điều này có cần thiết cho tôi chăng?’ ”

Môn đồ đã tự lặp lại với chính mình để không quên lời thầy. Nhìn môn đồ, người thầy tiếp tục với một nụ cười nhẹ nhàng, “Cách đơn giản và dễ dàng nhất là hãy nghĩ rằng người con nhắc đến đang ở ngay bên cạnh.”