WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đồng hành cùng Đức Chúa Trời

526 Xem

Quý vị đã bao giờ thất vọng bởi đã tìm đến một địa điểm du lịch nào đó được khen là tuyệt, nhưng phong cảnh nơi đó không đẹp như dã kỳ vọng và thiết bị lân cận cũng tồi tệ chưa? Dầu vậy mà quý vị nhớ chuyến du lịch lúc ấy như là một ký ức vui vẻ thì có lẽ là bởi quý vị đã đi cùng những người người hợp lòng với nhau. Ở cùng với những người giống sở thích thì dù ở bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy thỏa mãn.

Trên con đường đồng hành cùng Đức Chúa Trời, nếu có ý muốn đồng nhất với Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể không vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Ngài (I Têsalônica 5:16-18). Nếu có tấm lòng như Đức Chúa Trời, Đấng luôn nghĩ đến sự cứu rỗi của chúng ta, và vinh hiển rực rỡ trên trời mà chúng ta sẽ nhận lấy, thì dầu con đường đức tin khó khăn đi nữa nhưng không bao giờ sanh lòng buồn hoặc muốn từ bỏ.

“Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” Amốt 3:3

Khó đồng hành cùng Đức Chúa Trời trong trạng thái không tâm đầu ý hợp (đồng ý tưởng hoặc tấm lòng) với Đức Chúa Trời. Nếu muốn đồng hành cùng Đức Chúa Trời thì hãy dò xem trước ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Và phải bỏ đi suy nghĩ và ý chí của mình khác ý muốn của Ngài.