WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nếu rao truyền tình yêu thương của Mẹ

Jo Su Bin từ Incheon, Hàn Quốc

383 Xem

Có lễ hội đặc biệt được tổ chức ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh. Tại nơi này, hơn 100 thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã nhóm lại và tổ chức hoạt động làm sạch đường phố lần đầu. Chúng tôi chia đội, các tráng niên thì đi phía trước, cầm chổi lớn gom rác lại; còn thanh niên, học sinh và phụ nữ thì đi theo sau, hốt vào túi rác. Các người nhà không hề đánh mất nụ cười trước sau như một kể cả trong ánh nắng mặt trời chiếu xuống gay gắt và kể cả cơn gió trộn lẫn cát và bụi. Nhờ bàn tay của các người nhà, đoạn đường gần 500m đã mau chóng trở nên sạch sẽ.

Ở Bangladesh có ít Cơ Đốc nhân, nên rất hiếm có lễ hội do hội thánh tổ chức. Phản ứng của những người dõi theo các người nhà mặc áo gilê khắc tên Hội Thánh và phụng sự vào ngày này là trên cả kỳ vọng. Các thương nhân ở chợ, nhân viên môi trường, cho đến người dân ở trên đường đều thấy kỳ lạ nên đã chụp ảnh, một chủ cửa hàng thì giơ ngón trỏ lên và nói rằng cảm ơn vì đã làm sạch ở trước mặt cửa hàng của mình. Tin tức hoạt động phụng sự của chúng tôi cũng được đăng trên báo địa phương. “Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời luôn rao truyền tình yêu thương của Mẹ. Nếu tình yêu thương của Mẹ được truyền bá trên khắp thế giới, và chúng ta cũng ghi khắc tình yêu thương của Mẹ trong tấm lòng, thì chiến tranh, các việc khó khăn và đau khổ trên thế gian sẽ bị biến mất.” Tôi thật sự hài lòng khi đọc bài báo.

Việc Hội Thánh chủ quản hoạt động phụng sự tại Bangladesh, đất nước có nhiều người không biết Đức Chúa Trời, là việc lạ lẫm, nhưng vì hết thảy đều trở nên một mà rao truyền tình yêu thương của Mẹ, nên bất cứ việc gì cũng không có cản trở nào cả. Bắt đầu bởi phụng sự lần này, tôi mong ước tình yêu thương của Mẹ được truyền bá trên khắp Bangladesh.