WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời nói

604 Xem

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” Êphêsô 4:29

“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối…” Côlôse 4:6

Trong Kinh Thánh có nhiều câu liên quan đến lời nói. Hầu như mọi lời đều là sự dạy dỗ rằng hãy nói những lời có ích và làm cho người nghe cảm động.

“Lời nói” có thể trở nên hạt giống của phước lành, nhưng cũng có thể trở nên hạt giống của bất hạnh. Có người sống cuộc sống phước lành bởi ăn nói tốt, còn có người làm hư cuộc đời bởi ăn nói sai trái. Các loại sự cố hoặc tai nạn được chiếu trong thời sự cũng vậy, nguyên nhân của hầu hết các việc đó đều đến từ lời nói.

Hãy nói với nhau những lời trồng sự trông cậy Thiên Đàng, làm cho đức tin được kiên cố hơn, trao tặng an ủi và khích lệ, chứ không nên nói những lời vô ích trong việc gây dựng nhân đức. Chỉ bởi một lời nói, chúng ta có thể cứu linh hồn đang bị chết đi, và ngay cả bản thân mình nữa.

“Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.” Châm Ngôn 16:24