WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nhóm họp định kỳ Hội truyền giáo công sở nửa cuối năm 2019

Sức mạnh của liên hiệp và vâng phục được phát huy tại nơi làm việc

8/9/2019
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Để thực tiễn tại công sở lời của Đấng Christ phán rằng “Hãy yêu kẻ lân cận như mình”, các thánh đồ thanh niên công sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời mở Hội truyền giáo công sở theo địa phương & nghề nghiệp và sôi nổi tổ chức hoạt động truyền giáo & phụng sự.

Nhóm họp định kỳ Hội truyền giáo công sở nửa cuối năm 2019 được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo vào ngày 8/9. Sự kiện này được tổ chức để các thanh niên thuộc Hội truyền giáo công sở tại các địa phương Hàn Quốc nhóm lại, kiểm tra đức tin bởi lời Kinh Thánh, xác minh triển vọng Tin Lành thông qua nhiều chương trình đa dạng như phát biểu tiền lệ, Nói chuyện Đồng cảm v.v…

Trong lễ thờ phượng phần 1, Mẹ khen ngợi lặp đi lặp lại các thanh niên theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh một cách ngay thẳng và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành đều đặn trong sinh hoạt công sở mệt nhọc, và Mẹ cầu xin phước lành dồi dào cho họ. Hơn nữa, Mẹ gieo trồng lòng tự hào và giáo huấn rằng “Các vị – những người được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng và đảm đương sứ mệnh Tin Lành, chính là nhân vật chính của lời tiên tri. Hãy học tình yêu thương của Đức Chúa Trời – Đấng thương xót các con cái bị mất, không tiếc mạng sống của Ngài và mở con đường của sự cứu rỗi, và hãy học đức tin cũng như dũng khí của các đấng tiên tri đã theo tấm gương của Ngài. Hãy gắng sức cứu rỗi linh hồn tại vị trí của mỗi người và nhận lãnh giải thưởng được sắm sẵn ở Nước Thiên Đàng.” (I Têsalônica 2:3-4, Công Vụ Các Sứ Đồ 5:38-42, Mathiơ 27:27-38, Côlôse 3:23-25, II Giăng 1:8).

Sự kiện phần 2 được bắt đầu bởi lễ trao giải. 14 Hội truyền giáo công sở tận hưởng niềm vui được đón giải bởi đã thành thật làm việc ở công sở, và làm tấm gương cho người khác. Tiếp theo, các thanh niên công sở đưa tin về kết quả hoạt động nửa đầu năm và tiền lệ hoạt động ưu tú ở Hàn Quốc và nước ngoài với hình thức thời sự một cách thú vị. Tiền lệ được thu hút là “Giao hàng cơm hộp tình yêu thương”. Đó là hoạt động trao tặng cho các đồng nghiệp bị kiệt sức do công việc cơm hộp bữa trưa hoặc đồ ăn vặt mà họ tự chuẩn bị, và gửi tin nhắn cổ vũ. Ngoài ra, các thanh niên còn mời các đồng nghiệp đến “Hội thảo Healing dành cho các nhân viên công sở”, Triển lãm “Đọc chân tình của Cha”, Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” v.v… chia sẻ cảm động, và nỗ lực tạo thành văn hóa công sở đầy dẫy thông hiểu và quan tâm. Vào kỳ nghỉ hè, họ cùng các thánh đồ bản địa tiến hành sự kiện giao hàng cơm hộp tình yêu thương tại nước ngoài, và trải qua thời gian đầy ý nghĩa bởi hoạt động phụng sự như làm sạch đường phố, hiến máu chuyển tiếp và vận hành phòng dạy tiếng Hàn.

Mẹ một lần nữa cổ vũ rằng “Cha được cảm động lớn với hình ảnh của các vị mạnh mẽ vượt biển cả của lời tiên tri trên con tàu được làm bằng ước mơ. Hãy ghi khắc trong lòng lời rằng “Tình yêu thương là trọng hơn cả.”, luôn đồng hành cùng Đức Chúa Trời và hãy làm hoàn thành hết thảy trông mong và mục tiêu.” Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh giá trị của “vâng phục”, và khích lệ rằng “Luôn phải lắng tai nghe lời của Mẹ, nhận biết ý muốn và phương hướng của lời Ngài và làm theo thì có thể giành được kết quả phước lành tại địa điểm và phương pháp giống như trước. Sau này cũng thế, hãy vui mừng hiến thân làm việc của Đức Chúa Trời theo lời của Mẹ và viết ra Tân Công Vụ Các Sứ Đồ.”

Kết thúc nhóm họp định kỳ, các thanh niên công sở nói rằng “Mong nơi làm việc – nơi dành thời gian nhiều nhất trong một ngày, được trở thành không gian chia sẻ tình yêu thương và phước lành của Đức Chúa Trời.” Anh em Kim Han Eol (cư trú: Gimhae) làm việc tại công ty gia công sản phẩm chăn nuôi, cho biết quyết tâm rằng “Tôi nhận sức mạnh bởi lời Kinh Thánh mà dò xem cùng các người nhà vào mỗi buổi sáng. Nhờ đó, tôi có thể trải qua một ngày với tấm lòng tốt lành và khuôn mặt tươi cười. Tôi sẽ gắng sức để các đồng nghiệp đi làm vất vả từ sáng sớm cũng được an ủi trong Đức Chúa Trời.”

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS