WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giữa Lễ Lều Tạm và ngày lễ tạ ơn, đâu mới là điều đúng?

299 Xem
Anh em ơi, còn ít lâu nữa sẽ đến Lễ Lều Tạm. Các lễ trọng thể mùa thu đã đến gần rồi.
Có vẻ như thời tiết đang mát dần. Chà, tôi có một câu hỏi ạ. Một người bạn của tôi đi nhà thờ khác đã nói với tôi rất nhiều về lễ tạ ơn. Vậy lễ tạ ơn có phải Lễ Lều Tạm không ạ?
Không ạ. Dù nhiều người nghĩ cả hai lễ giống nhau bởi đều được giữ vào mùa thu, nhưng chúng hoàn toàn khác biệt. Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời hầu dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi, còn lễ tạ ơn chỉ là ngày do loài người đặt ra. Hơn nữa cũng không được ghi chép trong Kinh Thánh.
Lễ tạ ơn không có trong Kinh Thánh sao ạ?
Không ạ. Lễ tạ ơn được lập ra khoảng vài trăm năm trước ở Mỹ. Năm 1620, khoảng một trăm tín đồ Anh giáo từ Anh đã di cư đến lục địa mới là châu Mỹ để tìm tự do tín ngưỡng. Ban đầu, hơn một nửa trong số họ đã bỏ mạng trong những ngày đầu bởi thời tiết quá lạnh và thiếu lương thực. Lúc này, những người Mỹ bản địa đã dạy cho các tín đồ Anh giáo đang gặp khó khăn cách trồng ngô và đánh cá. Khi đã có thể thu hoạch vào năm sau với sự giúp đỡ của người bản xứ, những tín đồ Anh giáo đã tạ ơn Chúa, mời những người bản xứ đến nhà và chia sẻ đồ ăn cho họ.
Tôi nghe nói rằng lễ tạ ơn là một ngày lễ của Mỹ giống như tết Trung thu ở Hàn Quốc. Nhưng tại sao các nước khác ngoài nước Mỹ cũng tổ chức lễ tạ ơn vậy ạ?
Sau khi chính thức trở thành ngày lễ của Mỹ vào năm 1789, lễ tạ ơn đã dần trở thành một truyền thống trong xã hội Mỹ sau nhiều lần thay đổi, bao gồm việc thay đổi ngày nhiều lần, bị bãi bỏ và ban hành lại. Sau đó, nó lan sang các nước theo phong tục của Mỹ, và hiện nay hầu hết các nhà thờ trên thế giới đều tổ chức lễ tạ ơn.

Tuy nhiên, ngày do loài người tạo ra dĩ nhiên không thể trở thành lễ trọng thể của Đức Chúa Trời chỉ vì cớ nhiều nhà thờ giữ nó. Bằng các điều răn của loài người thì không bao giờ có thể hầu việc Đức Chúa Trời đúng đắn. Đức Chúa Jêsus đã làm sáng tỏ về điều này rồi.

Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Mathiơ 15:8-9

Khi đã biết lễ tạ ơn là ngày gì thì giờ tôi lại tò mò về nguồn gốc của Lễ Lều Tạm ạ.
Lễ Lều Tạm được quy định rõ ràng trong Kinh Thánh vì đó là lệ định do chính Đức Chúa Trời lập ra.

Hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giêhôva. Lêvi Ký 23:34

Đức Chúa Trời đã giải phóng người dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô và ban cho họ bảng đá có khắc Mười Điều Răn. Nhưng khi dân sự phạm tội thờ hình tượng, Môise đã đập vỡ bảng đá. Và họ đã mất Mười Điều Răn. Sau đó, khi dân sự ăn năn, Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi cho họ và ban Mười Điều Răn lần thứ hai.

Với tấm lòng cảm tạ trước Đức Chúa Trời, dân sự đã thu thập vàng, bạc, gỗ và da thú vật trong bảy ngày và xây dựng đền tạm để bảo quản Mười Điều Răn. Đức Chúa Trời đã lập Lễ Lều Tạm và cho giữ ngày này hàng năm để kỷ niệm công việc xây dựng đền tạm. Sau đó, dân Ysơraên đã lấy các nhánh cây mà dựng nên lều tạm và vui mừng ở lại đó trong bảy ngày vào Lễ Lều Tạm.

Vậy thì chúng ta cũng phải thu thập các nhánh cây và dựng lều tạm trong Lễ Lều Tạm ạ?
Ha ha, không phải như vậy. Lễ Lều Tạm chúng ta giữ bây giờ không phải của thời đại Cựu Ước mà là Lễ Lều Tạm của giao ước mới được làm hoàn thành bởi Đức Chúa Jêsus.

Vả, ngày lễ của dân Giuđa, gọi là lễ Lều tạm gần đến… Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ (của Lễ Lều Tạm), Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Giăng 7:2-39

Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành Lễ Lều Tạm bằng việc thờ phượng và truyền đạo.

Ngày mà người dân Ysơraên thu thập các nguyên vật liệu cho đền tạm thời đại Cựu Ước đã trở nên khởi nguyên của Lễ Lều Tạm. Đây là lời tiên tri về việc tìm kiếm và nhóm lại người dân của Đức Chúa Trời, được biểu tượng như là nguyên vật liệu cho đền thờ vào thời đại Tân Ước.

Người dân của Đức Chúa Trời là nguyên vật liệu của đền thờ ư? Điều này có nghĩa là gì ạ?
Điều này đồng nhất với nghi thức lượm các nhánh cây và dựng nên đền tạm. Người dân của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cũng được ví với cây.

… ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân nầy sẽ như củi… Giêrêmi 5:14

Giống như việc người dân thu thập gỗ trong Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể thu thập các nguyên vật liệu của đền thờ thì chúng ta là người dân của Đức Chúa Trời được ví với gỗ, cũng lần lượt được nhóm lại rồi đền thờ trên trời được hoàn thành.

Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? I Côrinhtô 3:16

Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Êphêsô 2:20-21

Như lời ghi chép trong câu trên, chúng ta được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, và chính Đức Chúa Jêsus là đá góc nhà. Vậy nên chúng ta đang giữ y nguyên lẽ thật mà Đức Chúa Jêsus phán dặn và các sứ đồ cùng các đấng tiên tri đã giữ như Lễ Lều Tạm.
Òa! Chúng ta nhất định phải giữ Lễ Lều Tạm để nhận lãnh Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời và trở nên các nguyên vật liệu của đền thờ trên trời.
Đúng vậy. Xin anh em nhớ rằng khởi nguyên và ý nghĩa của Lễ Lều Tạm và lễ tạ ơn khác nhau hoàn toàn. Và xin hãy giữ Lễ Lều Tạm bằng tấm lòng ngay thẳng và nhận nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời.
Vâng nhất định rồi. Tôi cần cho bạn bè biết Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời.
Quả là ý kiến tuyệt vời ạ.