WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng thay đổi vận mệnh của chúng ta

4545 Xem

Tin Lành của Đức Chúa Trời đang được truyền bá trên toàn thế giới thật nhanh chóng. Lịch sử của sự cứu rỗi tìm kiếm người nhà trên trời bị mất làm cho thế gian náo động theo lời tiên tri, và Đức Chúa Trời làm cho lập Siôn tại mỗi nơi các thánh đồ đi đến. Tôi nghĩ rằng mọi sự này đều là kết quả các con cái Siôn liên hiệp làm việc Tin Lành với một tấm lòng và nhiệt tình theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Mẹ.

Đối với chúng ta, có tương lai sáng láng được dự định. Có lời hứa rằng khi vinh hiển của Mẹ Giêrusalem được truyền bá thì muôn dân sẽ dồn đến và trở về cùng Đức Chúa Trời, còn các thánh đồ sẽ trị vì đời đời mãi mãi trên Nước Thiên Đàng, nơi vĩnh cửu. Đây là vận mệnh của chúng ta. Chúng ta hãy dò xem thông qua Kinh Thánh rằng vận mệnh của chúng ta được thay đổi nhờ ai, và hãy làm hết chức vụ của Tin Lành mà không để lại hối hận trong sự trông mong Nước Thiên Đàng giống như sứ đồ Phaolô, người xong sự chạy, mong chờ mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho mình.

Vận mệnh phải chết được biến thành vận mệnh sống đời đời

Xưa có một người ăn xin luôn đổ lỗi cho vận mệnh của mình. Một hôm, người ấy đã gặp một hiền nhân. Người ăn xin than vãn về tình cảnh của mình và nói rằng nếu mình sinh ra với vận mệnh giống như của người giàu hoặc những vị anh hùng thì tốt biết bao nhiêu. Khi nghe chuyện này, hiền nhân nói rằng người ăn xin cũng đã sinh ra với vận mệnh giống như họ. Cảm thấy hoài nghi, người ăn xin hỏi lời ấy nghĩa là gì, thì hiền nhân trả lời.

“Họ sinh ra với vận mệnh phải chết, và anh cũng sinh ra với vận mệnh phải chết, chẳng phải vậy sao?”

Ý hiền nhân nói là kể cả người giàu, kể cả người ăn xin, kể cả vĩ nhân, kể cả người bình thường đều sẽ chết nên đều là vận mệnh như nhau. Có thể coi rằng hóa ra cả loài người sinh ra với vận mệnh giống nhau, là sự chết. Tuy nhiên, vận mệnh của chúng ta – những người gặp Đức Chúa Trời, đã được thay đổi. Đức Chúa Trời thay đổi vận mệnh của chúng ta mà vốn không thể không đi đến điểm đích cuối cùng là sự chết, thành vận mệnh sống đời đời. Có lời hứa rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến thế giới không có sự chết, đau đớn, và buồn rầu nữa.

“Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa.”Galati 4:28

Kinh Thánh gọi chúng ta là “con của lời hứa”. Trước khi gặp Đức Chúa Trời, chúng ta đối mặt với vận mệnh phải chết, nhưng sau khi gặp Đức Chúa Trời, chúng ta được thuộc trong lời hứa. Hãy tìm xem lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa cùng chúng ta là gì, và lời hứa này thay đổi vận mệnh của chúng ta bằng cách nào.

“Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.”I Giăng 2:25

Tất thảy mọi người sinh ra với vận mệnh phải chết, song Đức Chúa Trời hứa sự sống đời đời cho chúng ta. Lời hứa mà Đức Chúa Trời – Đấng Chân Thành đã hứa, tuyệt đối không bao giờ bị biến đổi hoặc hủy bỏ. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để đi đến cùng sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa?

Sự sống đến từ Mẹ

Nếu xem xét thiên nhiên mà Đức Chúa Trời sáng tạo, thì chúng ta có thể phát hiện sự quan phòng của Đức Chúa Trời.

“Lạy Ðức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.”Khải Huyền 4:11

Tại vì Đức Chúa Trời sáng tạo bởi ý muốn của Ngài nên chúng ta có thể hiểu nguyên lý trên trời thông qua muôn vật. Mọi sinh vật trên đất đều được sinh ra và nhận sự sống bởi mẹ. Kể cả loài chim trên bầu trời, kể cả loài cá dưới biển, kể cả các loài thú đồng chạy trên cánh đồng, tất cả đều được sanh ra thông qua mẹ của mỗi loài. Loài người cũng như vậy. Trong bụng mẹ, mắt, mũi, miệng, tai, tay và chân được hình thành. Mọi quá trình sáng tạo được tiến hành thông qua mẹ.

Được phán rằng những sự ở dưới đất này là hình và bóng của những sự trên trời (Hêbơrơ 8:5). Có thực thể thì mới có hình và bóng của nó. Trên đất này là hình và bóng, mọi sinh vật nhận sự sống từ mẹ thì sự sống đời đời trong thế giới linh hồn là thực thể, được ban cho bởi ai?

Vì có Mẹ trong thế giới linh hồn, nên mới có mẹ trong thế giới dưới đất này. Trong việc sự sống được sinh ra bởi mẹ, có chứa đựng ý muốn sâu sắc của Đức Chúa Trời. Hãy ghi nhớ lời phán rằng những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới được đi vào Nước Thiên Đàng, hiểu đúng đắn và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Mathiơ 7:21).

“Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”Sáng Thế Ký 1:26-27

Nhiều người tin rằng một mình Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người.” Vì sao Đức Chúa Trời tự xưng Ngài là “Chúng Ta”?

Ngài dựng nên theo hình ảnh của duy nhất Đức Chúa Trời, mà người nam cùng người nữ được dựng nên. Đức Chúa Trời – Đấng dựng nên người nam cùng người nữ không phải là một Đấng mà là Đức Chúa Trời mang hình ảnh nam cùng Đức Chúa Trời mang hình ảnh nữ, là Đấng tự xưng Ngài là “Chúng Ta”. Đức Chúa Jêsus dạy dỗ rằng Đức Chúa Trời mang hình ảnh nam là “Cha chúng tôi ở trên trời” (Mathiơ 6:9). Vậy thì chẳng phải Đức Chúa Trời mang hình ảnh nữ đương nhiên là “Mẹ chúng ta” hay sao?

Thông qua Sáng Thế Ký chương 1, chúng ta cũng có thể xác minh sự thật rằng đối với chúng ta, có Mẹ phần linh hồn. Sự sống phần xác thịt được ban cho bởi mẹ phần xác thịt. Giống như vậy, sự sống đời đời phần linh hồn cũng được ban cho duy chỉ thông qua Mẹ phần linh hồn. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì có Đức Chúa Trời Mẹ, nên sự sống đời đời được ban cho chúng ta, và vận mệnh phải chết của chúng ta được thay đổi thành vận mệnh của sự sống.

Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật bởi ý muốn của Ngài, mà loài người đầu tiên được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, là Ađam và Êva. Khi dựng nên Ađam và Êva, Ngài dựng nên với ý muốn rõ ràng.

“Nhưng từ Ađam cho đến Môise, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Ađam, là người làm hình bóng của Ðấng phải đến.”Rôma 5:14

Ađam là người làm hình bóng của Đấng phải đến, tức là Đấng Christ Tái Lâm. Khi dựng nên Ađam, Đức Chúa Trời đã nghĩ về Đấng Christ Tái Lâm trong đầu và sáng tạo. Ngài dựng nên Êva – vợ của Ađam với ý muốn nào?

“Ađam gọi vợ là Êva, vì là mẹ của cả loài người.”Sáng Thế Ký 3:20

Ađam gọi vợ mình là Êva, nghĩa là “sự sống”, là vì Êva là mẹ của cả loài người. Chúng ta có thể hiểu được sự thật rằng nếu Ađam là nhân vật làm hình bóng của Đấng Christ Tái Lâm, thì giống như Ađam có Êva, Đấng Christ Tái Lâm cũng phải có Vợ, và giống như Êva trở nên mẹ của cả loài người, Vợ Ngài là Mẹ của mọi linh hồn.

Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng ban sự sống đời đời

Dầu Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng, nhưng Ngài phán lặp đi lặp lại rằng riêng việc ban sự sống đời đời và làm cho sống lại thì Ngài sẽ làm cho hoàn thành vào những ngày sau rốt (Giăng 6:39-40, 44, 54). Lời này gợi ý về sự thật rằng Mẹ – Đấng ban sự sống đời đời cho nhân loại ắt sẽ hiện ra vào thời đại cuối cùng. Về sự này, Kinh Thánh tiên tri như sau.

“Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).”Khải Huyền 19:7-8

Sau khi gặp Mẹ, vận mệnh phải chết của chúng ta được thay đổi thành vận mệnh sống đời đời, chúng ta làm sao không vui vẻ và mừng rỡ được? Chiên Con trong Khải Huyền chỉ ra Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, là Đức Thánh Linh. Vì đã được phán rằng lễ cưới Chiên Con đã tới và Vợ Ngài đã sửa soạn, nên Đấng Christ Tái Lâm đến trong thời đại Đức Thánh Linh sau cùng ắt phải có Vợ giống như đối với Ađam có Êva. Giống như Êva là mẹ của cả loài người, Đấng ấy là Mẹ của hết thảy mọi người nhận sự sống đời đời.

“Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.”Khải Huyền 21:9-10

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”Galati 4:28

Trong sự mặc thị mà Giăng đã thấy, Vợ của Chiên Con là Giêrusalem từ trên trời mà xuống, còn trong sách Galati, Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta. Khi nhận biết mối quan hệ với chúng ta, thì hóa ra Đấng ấy chính là Mẹ của chúng ta. Chúng ta có Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng ban sự sống đời đời.

Cho nên, những người được hứa ban sự sống đời đời, là những người tin vào Đức Chúa Trời Mẹ. Khi trở thành con cái của Mẹ thì chúng ta mới có thể trở nên con của lời hứa giống như Ysác.

“Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa… Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”Galati 4:27-31

Trong gia đình của Ápraham, có ba người có thể nhận cơ nghiệp. Đó là Êliêse – đầy tớ trung tín, Íchmaên – con trưởng được sanh ra giữa Ápraham và con đòi Aga, và Ysác được sanh ra từ Sara – người tự do. Theo tục lệ của Ysơraên thì con trưởng phải được kế thừa tài sản của cha mẹ, nhưng Ysác trở thành người thừa kế và nhận cơ nghiệp, chứ không phải con trưởng đã nhận lấy. Đức Chúa Trời đã hứa trước rằng duy chỉ Ysác – người được sanh ra bởi Sara mới có thể trở thành người kế thừa.

Nếu Ysác đã sanh ra từ thân thể của Aga thì há có thể nhận cơ nghiệp được chăng? Nếu không bởi mẹ là Sara – người tự do thì Ysác không thể trở thành người kế tự. Giống như vậy, nếu không gặp được Mẹ thì dù chúng ta có nhiều tài năng, phẩm tánh và tư chất vượt trội đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể trở thành con của lời hứa. Đấng cầm chìa khóa có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta là Mẹ. Thông qua Đức Chúa Trời Mẹ vĩnh cửu, chúng ta nhận được sự sống đời đời, và vận mệnh trở thành người kế tự của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”Khải Huyền 22:17

Lý do Thánh Linh và Vợ Mới kêu gọi nhân loại là để làm cho sống. Giống như lời “Ađam sau hết là thần ban sự sống.” (I Côrinhtô 15:45), Êva sau hết, là Vợ hiện ra cùng Thánh Linh – Đấng Christ Tái Lâm là Ađam sau hết, cũng đến thế gian này với tư cách là thần ban sự sống.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ đích thân mặc đền tạm xác thịt mà đến vào thời đại Đức Thánh Linh sau cùng với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, và kêu gọi chúng ta. Ngài gọi chúng ta để thay đổi vận mệnh của nhân sinh đáng thương bị định phải chết đời đời thành vận mệnh của sự sống đời đời, và thay đổi vận mệnh đi vào địa ngục thành vận mệnh đi vào Nước Thiên Đàng. Cho nên Kinh Thánh gọi tin tức này là “tin tốt” và là “tin lành”. Tin tức rằng Thánh Linh và Vợ Mới ban nước sự sống, là tin tức vui mừng mà chúng ta phải cho cả nhân loại biết.

Hãy bày tỏ sự sáng vinh quang của Giêrusalem

Vì Ngài thay đổi vận mệnh của chúng ta, nên chúng ta tin vào lời tiên tri và làm theo lời tiên tri là được. Đối với chúng ta, vận mệnh vinh hiển được hứa.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Ðức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Ðức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay.”Êsai 60:1-4

Duy chỉ sự sáng có thể đẩy lùi sự tối tăm. Ngay cả trong hiện thực phần linh hồn mà sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, khi sự sáng lẽ thật được chiếu thì nhiều người được thức tỉnh. Những kẻ từ chối Mẹ – Đấng đến để thay đổi vận mệnh xấu sang vận mệnh tốt, sẽ bị tiêu tan theo vận mệnh của chúng, song những người tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ và ở lại trong lẽ thật, không chỉ được nhận phước lành của sự sống đời đời, mà còn được nhận chức vụ thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu (Êsai 60:12, Khải Huyền 22:1-5).

“Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Ðức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!”Êsai 60:21-22

Hãy sốt sắng rao truyền sự sáng lẽ thật của Giêrusalem. Hãy rao truyền cho mọi người thế gian hầu cho họ đến Siôn và thay đổi vận mệnh. Trái đất là thành ẩn náu của linh hồn, tức là nhà tù, nên ai ai cũng gánh nặng nỗi đau và khốn khổ ở mức độ nào đó. Đức Chúa Trời Mẹ đã thay đổi hết thảy vận mệnh của chúng ta, đến nỗi chúng ta có thể luôn sống vui vẻ thậm chí cuộc sống thể ấy. Ngài làm cho chúng ta vốn nhỏ bé và yếu ớt được trở nên mạnh mẽ, và được trở nên một dân mạnh trong Tin Lành. Lời tiên tri đang được hiện thực hóa ngay cả bây giờ.

“Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ… Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được một ngàn cuđê; người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được… Người bảo ta rằng: Những nước nầy chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sự trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sống ở đó…”Êxêchiên 47:1-12

Biển nghĩa là xã hội nhân loại (Tham khảo: Khải Huyền 17:15). Nơi nào nước sông sự sống từ đền thánh Giêrusalem chảy đến, những sinh vật đã chết được sống lại. Tại đây chúng ta có thể tìm được lý do vì sao chúng ta phải rao truyền nước sự sống trên cả thế gian, và vì sao luôn phải vui mừng mãi mãi và phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn.

Nhờ Mẹ, vận mệnh của chúng ta được thay đổi. Ngài thay đổi vận mệnh phải chết thành vận mệnh sống đời đời, và thay đổi vận mệnh của tội nhân thành vận mệnh của thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta là những người hạnh phúc biết bao! Chúng ta nên luôn dâng cảm tạ và vinh hiển lên Mẹ, Đấng từ trên trời xuống thế gian này để thay đổi vận mệnh của chúng ta. Mẹ dặn dò chúng ta nhiều lần rằng tuyệt đối đừng từ bỏ Nước Thiên Đàng. Hãy có lòng tự hào và đức tin với tư cách là con của lời hứa được nhận vận mệnh tốt thông qua Mẹ, hãy dạn dĩ rao truyền tin tức tốt đẹp này và vui mừng đi theo con đường Nước Thiên Đàng.