WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy Trở Thành Người Chiến Thắng Thử Thách

95 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Những người đang chạy trên đường đức tin hướng về Nước Thiên Đàng đôi khi gặp phải chướng ngại vật là thử thách. Phải chiến thắng thử thách thì mới có thể bình an vô sự trở về Nước Thiên Đàng, là xứ Canaan phần linh hồn, nhưng nếu không chiến thắng được và từ bỏ giữa chừng thì bị rời xa Nước Thiên Đàng.

Việc đốt cháy nóng lên đức tin hiện tại cũng là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải có tinh thần đức tin chiến thắng được thử thách và phải chạy đều đều bền bỉ về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Thử thách có thể đến với chúng ta khi chúng ta vừa mới bắt đầu đức tin, nhưng khi xứ Canaan trên trời càng đến gần thì thử thách ắt càng mãnh liệt hơn mà thôi.

Chúng ta hãy dò xem Kinh Thánh để biết được sự thật rằng phương pháp chiến thắng thử thách một cách nhanh nhất chính là việc không hề từ bỏ niềm trông cậy Nước Thiên Đàng và đức tin chỉ hướng về Đức Chúa Trời, luôn trông cậy vào riêng Đức Chúa Trời bằng thái độ tích cực mà bước tiến.

Bài học từ cuộc sống đồng vắng

Khi đọc sách Sáng Thế Ký, chúng ta phát hiện ra được một sự thật thú vị trong lịch sử của Ysơraên. Khi Giacốp dẫn dắt tất thảy người nhà đi di cư đến Êdíptô, cộng hết thảy chỉ là bảy mươi người. Nhưng trải qua 430 năm, vào đương thời Xuất Êdíptô, chỉ riêng số nam đinh trên 20 tuổi của Ysơraên là 60 vạn người, theo như lời Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ làm cho Ysơraên trở thành một dân lớn trong xứ Êdíptô. Sau khi trải qua 40 năm cuộc sống đồng vắng, tức vừa trước khi đi vào xứ Canaan, Ysơraên có điều tra dân số một lần nữa, nhưng dân số không hề tăng thêm, mà số nam đinh trên 20 tuổi vẫn là 60 vạn người.

Ban đầu họ đã được sanh sản nhiều một cách đáng ngạc nhiên nhờ phước lành của Đức Chúa Trời. Vậy lý do gì khiến sự tăng trưởng đột nhiên ngừng lại? Đó là vì họ đã rơi vào thử thách và bị chết trên đồng vắng.

“… Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giêhôva mà ra… Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-6

Cuộc sống đồng vắng là nơi đầy dẫy thử thách và sự rèn rũa dành cho người dân Ysơraên. Vào đương thời Xuất Êdíptô, đức tin của họ đã rất nhiệt huyết. Nhưng trải qua cuộc sống đồng vắng, đức tin của họ đã bị thử thách trong nhiều hoàn cảnh ác nghiệt. Đôi khi không có lương thực, không có nước uống, bỏ đường gần và đi vòng đường xa. Trong quá trình đó, Đức Chúa Trời đã ban cho những mạng lịnh, luật lệ, điều răn, và dạy cách vâng phục để dẫn dắt người dân tin trọn vẹn và kính sợ Ngài được vào đất hứa.

Giá như họ tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, thì họ đã không bất mãn, không níu kéo và lo lắng về những sự hư vô, cùng nhẫn nhục trước những khó khăn tạm thời trước mắt. Nhưng trong suốt 40 năm, phần nhiều trong vòng họ có đức tin yếu đuối không tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng.

“… Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình… Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ qúa sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” I Côrinhtô 10:1-13

Vì đầu hàng trước thử thách, nên họ đã gây ra những việc thử Đức Chúa Trời, bất mãn, tà dâm, thờ cúng hình tượng. Rốt cục, dân số Ysơraên ngừng tăng vì họ bị diệt vong bởi những việc xấu xa này.

Lịch sử đồng vắng mà người dân Ysơraên đã trải qua được chép trong Kinh Thánh là để làm tấm gương cho chúng ta. Vậy, hãy nhìn lại bản thân xem trong cuộc sống đức tin giống đồng vắng phần linh hồn này, mình có hết lòng sống vì Đức Chúa Trời hay không. Mong các anh chị em đúc rút được bài học từ tội lỗi của họ, gắng sức cầu nguyện và cầu khẩn luôn luôn, và hãy rèn đức tin vững chắc để có thể chiến thắng được mọi thử thách.

Đức Chúa Trời chẳng hề cho chúng ta bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi. Khi vâng phục tuyệt đối mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, và đi theo mọi nơi mà Đức Chúa Trời dẫn dắt bằng tấm lòng vui lòng, cảm tạ, chúng ta có thể thắng lợi mọi thử thách, cám dỗ.

Đức Chúa Jêsus chiến thắng cám dỗ

Xem Mathiơ chương 4, chúng ta phát hiện ra cảnh Đức Chúa Trời mang áo xác thịt chiến thắng sau khi chịu bị cám dỗ. Đức Chúa Trời Cha Mẹ chúng ta đã làm gương chiến thắng mọi thử thách và cám dỗ, nên chúng ta cũng phải đẩy lùi hoàn toàn những thử thách, cám dỗ trước mắt, và tiến bước về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ giữ gìn ngươi, thì: Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Satan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.” Mathiơ 4:1-11

Tại đồng vắng, người dân Ysơraên đã phải chịu cám dỗ bởi đồ ăn trước tiên, cũng như vậy, vấn đề ăn uống, vấn đề kinh tế là thử thách và cám dỗ tương đối lớn cho loài người. Đức Chúa Jêsus cũng bị cám dỗ về đồ ăn trước tiên sau khi đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm. Nhưng Ngài đã đẩy lùi cám dỗ bằng câu trả lời “Người ta sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

Lần thứ hai, ma quỉ đã dụ Đức Chúa Jêsus thử thách Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Jêsus chiến thắng cám dỗ bằng cách nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là đối tượng để chúng ta tin, chứ không phải là đối tượng để thử thách. Lần thứ ba, ma quỉ hứa giao cho Đức Chúa Jêsus hết thảy mọi vinh hiển các nước thế gian, nhưng Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng bằng cách vừa khẳng định rằng “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”, vừa bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Giống như đã cám dỗ Đức Chúa Jêsus, ma quỉ cũng cám dỗ các thánh đồ về mọi mặt. Đôi khi gây áp lực bởi vấn đề kinh tế, đôi khi dụ dỗ các thánh đồ nghi ngờ vào quyền năng và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trong những lúc này, nền tảng để chúng ta có thể chiến thắng được cám dỗ là tinh thần đức tin chỉ kính sợ một mình Đức Chúa Trời, và chỉ dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Jêsus đã làm gương cho chúng ta rằng nếu có tinh thần như vậy thì sẽ chiến thắng được bất kỳ cám dỗ, thử thách nào.

Các đấng tiên tri chiến thắng cám dỗ, thử thách bằng đức tin

Trên đường đồng vắng đức tin, ai cũng chịu mang theo một, hai gánh nặng. Nhưng phải tin chắc rằng sở dĩ Đức Chúa Trời ban gánh nặng là vì chính lợi ích của linh hồn chúng ta. Đức tin là một phần thiết yếu để chúng ta chiến thắng cám dỗ, thử thách.

“Bởi đức tin, Môise lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm thời hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn châu báu xứ Êdíptô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.” Hêbơrơ 11:24-26

Sở dĩ Môise đã từ bỏ tất cả những vinh hoa của Êdíptô đang chờ đợi mình, đành cùng dân Ysơraên chịu hà hiếp, là vì người ngửa trông sự ban thưởng đời đời. Giống như vậy, khi chúng ta có đức tin quý trọng việc kính sợ Đức Chúa Trời hơn vinh hoa và phú quý của thế gian, thì chúng ta có thể chiến thắng cám dỗ và thử thách.

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Nôê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.” Hêbơrơ 11:6-7

Nôê đã vâng theo lời Đức Chúa Trời, đầu tư thời gian, tài sản và nỗ lực khổng lồ để đóng một chiếc tàu. Trong suốt thời gian đóng tàu, Nôê đã phải chịu biết bao sự coi thường và cười cợt của những người xung quanh? Dù vậy, Nôê vẫn vâng phục và tin tưởng tuyệt đối vào lời của Đức Chúa Trời. Vì có đức tin như vậy, nên ngay cả khi toàn nhân loại bị diệt vong, Nôê và tất cả người nhà đã được cứu rỗi một cách vinh hiển.

Lịch sử Ápraham chiến thắng thử thách dâng Ysác cũng như vậy. Chúng ta xác minh được rằng khi có tinh thần biết đề cao lời của Đức Chúa Trời lên trên hết và tuyệt đối nghe theo lời Ngài, thì được Đức Chúa Trời giải thoát khỏi cám dỗ và được ban cho phước lành lớn hơn nữa. Đức Chúa Trời đã ghi chép trong Kinh Thánh về cuộc sống của các đấng tiên tri của đức tin để cho thấy rằng chúng ta có thể chiến thắng mọi thử thách và đau đớn khi kính sợ Đức Chúa Trời và tin tuyệt đối vào Ngài.

Sức mạnh của suy nghĩ tích cực

Người bị rơi vào thử thách nhìn cái tích cực thành tiêu cực, nhìn cái tiêu cực thành cái tiêu cực hơn nữa. Nhưng người không bị rơi vào thử thách, người chiến thắng được thử thách luôn nhìn tất thảy hiện thực thành cái tích cực.

Sau khi đi do thám xứ Canaan trở về, mười người thám tử đã thuật lại một cách tiêu cực rằng “Hết thảy những người chúng tôi đã thấy đều có hình vóc cao lớn, còn chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào”. Nhưng Giôsuê và Calép đã tin chắc rằng Đức Chúa Trời ngự cùng, nên đã kêu la lên một cách tích cực rằng “Dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta”. Tinh thần đức tin này đã đẩy lùi được thử thách và cám dỗ. Cuối cùng, dù sáu mươi vạn nam đinh cùng mười người thám tử đã bị ngã chết trong đồng vắng do có suy nghĩ tiêu cực, nhưng chỉ Giôsuê và Calép đã được vào xứ Canaan vì luôn kính sợ và tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những người như thế có đủ tư cách nhận được Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Khi đi trên đường đức tin, đôi khi có những người bất mãn, bất bình. Đó là vì không có tầm nhìn tích cực, nên không những khiến bản thân mà cả những người xung quanh cũng bị rơi vào cám dỗ, thử thách, và tất thảy đều đi đến sự diệt vong.

Chúng ta đừng đến gần và cũng đừng lắng tai nghe những lời thiếu đức tin. Nước Thiên Đàng càng đến gần, đức tin của chúng ta càng phải tiến gần đến với Đức Chúa Trời.

Nghe nói có một vị mục sư có thể chất mạnh khỏe đến mức chưa từng bị cảm cúm lần nào. Một hôm mục sư mắc cảm nặng. Từ khi sinh ra, lần đầu tiên phải nằm liệt giường, mục sư lại nghĩ đến những anh chị em kêu đau ốm trước đây. Ngày trước, mỗi khi anh chị em bị đau ốm, mục sư không hiểu rằng họ đau đến mức độ nào, nhưng từ khi khổ sở vì bị cảm, mục sư đã cảm thấy thấu hiểu một phần mười tâm tư của anh chị em.

Nếu cứ mãi khỏe mạnh thì mục sư sẽ chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư của các anh chị em đau ốm. Tuy bị đau đớn thể xác, nhưng mục sư phát hiện ra ý muốn Đức Chúa Trời bằng suy nghĩ tích cực, nên đã trở thành người chăn nuôi tràn đầy tình yêu thương hơn trước.

Đôi khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong thử thách không phải vì mong chúng ta không được tốt đẹp. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều biết bao? Thậm chí ngay cả trong nỗi đau thịt Ngài bị xé làm nghìn mảnh, vạn mảnh, Đức Chúa Trời vẫn hy sinh không tiếc bất cứ thứ gì để cứu rỗi con cái. Nên chúng ta phải hiểu rõ rằng sở dĩ Ngài đặt chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn và gian khổ là vì trong sự đặt để ấy có ý định của Ngài làm cho chúng ta được hữu ích. Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực rằng Đức Chúa Trời ban những chướng ngại và thử thách là vì sự trưởng thành của linh hồn chúng ta và sự kết trái, và luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ chiến thắng cám dỗ, thử thách, và được bình an vô sự đi vào xứ Canaan phần linh hồn.

Mười bốn vạn bốn ngàn thánh đồ là những người đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đến cuối cùng. Bởi họ tin tưởng tuyệt đối vào Đức Chúa Trời nên nhận được sự cứu chuộc với tư cách là trái đầu mùa giữa vô số người trên thế gian.

Hãy trở thành cây đậu tương, đừng trở thành giá đỗ

Đức Chúa Trời đang làm ruộng phần linh hồn để gặt hái trái đầu mùa. Khi cần phân bón, Ngài ban cho phân bón, khi cần mưa gió, Ngài ban cho mưa gió. Đức Chúa Trời làm tất thảy điều này để đưa chúng ta, là những trái tốt đẹp, vào kho của Nước Thiên Đàng.

Đậu tương và giá đỗ cùng nảy mầm và lớn lên từ hạt đậu. Chúng khác nhau do điều kiện sống khác nhau. Giá đỗ được sinh trưởng trong phòng ấm áp, mỗi ngày được chủ tưới nước mấy lần theo giờ. Sống trong điều kiện không gặp phải bất cứ thiên tai nào, không phải chịu một chút đau đớn nào, nên giá đỗ không kết được trái. Cùng là hạt đậu, nhưng nếu được gieo ngoài đồng khô, khi nẩy mầm và lớn lên, đã phải đối đầu với rất nhiều thử thách. Nó nhẫn nhịn trước tất thảy khó khăn dưới ánh mặt trời nóng bỏng, gió mưa bão bùng, thiên tai; tìm mọi cách hấp thụ nước và đâm rễ, nên sau này đã trở thành cây đậu tương kết được hàng chục, hàng trăm trái.

Khi xét ví dụ này, một lần nữa tôi nhận ra rằng thử thách là sự giúp đỡ lớn biết bao trong việc giúp chúng ta trưởng thành và kết trái. Tiếng Anh có câu tục ngữ rằng “No pain, no gain”. Câu đó có nghĩa là không có gian khó thì không gặt hái được gì cả.

Ai cũng gặp phải hoàn cảnh gian khổ và khó khắc phục. Nhưng thời gian trôi qua, khi ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho các hoàn cảnh đó là vì sự trưởng thành phần linh hồn của chúng ta. Tất thảy những khoảng thời gian thử thách ban cho chúng ta đều là những bàn đạp và nấc cầu thang để có chúng ta ngày hôm nay.

Khi chúng ta luôn suy nghĩ mọi hoàn cảnh một cách tích cực và tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, luôn cảm tạ, chứ không lằm bằm, thì Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta chiến thắng thử thách và gặt hái được kết quả tốt đẹp. Hãy cố gắng hết sức để bất cứ thử thách và cám dỗ nào cũng không cản trở được sự trưởng thành phần linh hồn của chúng ta. Mong tất thảy chúng ta kính sợ và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, chiến thắng mọi thử thách, cám dỗ bằng đức tin tuyệt đối đi theo Đức Chúa Trời để trở thành mười bốn vạn bốn ngàn được vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS