WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tại sao hội thánh lại có tên là Hội thánh của Đức Chúa Trời?

970 Xem
Chúc phước nhiều, chị em! Tôi là Mục sư Rõ Ràng. Rất vui được gặp chị em!
Em cũng rất vui được gặp Mục sư ạ! Em có nhiều câu hỏi vì em mới bắt đầu tham gia Hội thánh của Đức Chúa Trời. Câu hỏi đầu tiên của em là như thế này. Tại sao hội thánh lại có tên là Hội thánh của Đức Chúa Trời ạ? Chẳng phải là mọi hội thánh đều là Hội thánh của Đức Chúa Trời nếu họ tin vào Đức Chúa Trời hay sao ạ?
Nhiều người cũng nghĩ như thế. Nhưng chị em ạ, có nhiều hội thánh xung quanh nơi ở của chị em phải không? Trong số đó, có những hội thánh do Đức Chúa Trời lập ra, và cũng có các hội thánh không phải do Đức Chúa Trời lập ra.
Có Hội thánh không do Đức Chúa Trời lập ra ạ? Nếu điều đó là thật, em phải tìm ra Hội thánh được lập bởi Đức Chúa Trời trước khi em đi bất kì Hội thánh nào.
Đương nhiên rồi ạ.
Vậy thì làm thế nào em có thể tìm được Hội thánh do Đức Chúa Trời lập ra ạ?
Không khó thế đâu ạ. Chị em có thể tìm được Hội thánh do Đức Chúa Trời lập ra thông qua Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời.

“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28

Để cứu rỗi chúng ta, đích thân Đức Chúa Trời đã đến trái đất này và lập ra Hội thánh. Và Đức Chúa Trời chăm sóc Hội thánh như người chăn chiên chăm bầy mình. Vậy nên, trong vô số Hội thánh ngày nay, nhất định phải có Hội thánh do đích thân Đức Chúa Trời lập ra và chăm sóc, phải không ạ?
Điều đó thật có lý ạ.
Tên của Hội thánh do Đức Chúa Trời lập ra là Hội thánh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã cho biết điều đó.

“Phaolô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốtthen, anh em chúng ta, gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrinhtô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ…” I Côrinhtô 1:1–2

Như chị em đọc tại đây, tên của Hội thánh mà sứ đồ Phaolô đi là Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Hội thánh của Đức Chúa Trời “tại thành Côrinhtô” nghĩa là gì ạ?
Nghĩa là Hội thánh được đặt tại thành Côrinhtô. Ví dụ, nếu Hội thánh được lập ở Luân Đôn thì được gọi là Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Luân Đôn. Bất luận ở nơi nào thì tên của Hội thánh do Đức Chúa Trời lập ra vẫn là Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Có các câu Kinh Thánh khác về Hội thánh của Đức Chúa Trời không ạ?
Có chứ ạ. Chúng ta hãy cùng xem một câu khác nhé.

“Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giuđa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.” Galati 1:13

Sứ đồ Phaolô đã từng bắt bớ Hội thánh sơ khai mà các thánh đồ tin vào Đức Chúa Jêsus đã đi. Và tại đây ông đang nói rằng trong quá khứ mình đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì thế, tên của Hội thánh do Đức Chúa Jêsus lập ra và các sứ đồ đi là Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Ồ, em hiểu rồi ạ. Thế thì, tên của Hội thánh nhất định phải là Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Vâng chị em hiểu đúng rồi ạ. Nhưng chỉ vì tên của Hội thánh là Hội thánh của Đức Chúa Trời thì không có nghĩa đó là Hội thánh do Đức Chúa Trời lập ra. Hội thánh do Đức Chúa Trời lập ra có một đặc điểm ạ.
Đặc điểm gì ạ?
Chị em có nhớ câu Kinh Thánh ở Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28 mà chúng ta vừa xem không? Tại đó chép rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời được mua bằng chính huyết của Đức Chúa Trời.
Em nhớ đoạn đó ạ.
Như Kinh Thánh đã chép, Hội thánh của Đức Chúa Trời chân thật nhất định phải là Hội thánh được lập bằng huyết hy sinh của Đức Chúa Trời. Vậy thì, huyết của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

“Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men; thịt của con sinh về lễ Vượt qua chớ nên giữ đến sáng mai.” Xuất Êdíptô Ký 34:25

Huyết của Đức Chúa Trời được gọi là “huyết của con sinh Lễ Vượt Qua.” Huyết của con sinh Lễ Vượt Qua nghĩa là huyết hy sinh của chiên con được giết vào ngày Lễ Vượt Qua. Đức Chúa Trời gọi huyết hy sinh của chiên con Lễ Vượt Qua là “huyết hy sinh của Ta” vì Đức Chúa Trời đã đến trái đất này với tư cách là thật thể của chiên con Lễ Vượt Qua. Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã đến với danh Đức Chúa Jêsus và hứa ban huyết của Ngài vào ngày Lễ Vượt Qua trước khi Ngài hy sinh trên thập tự giá.

“Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua … Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: “Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.” Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: “Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:19–28

Lễ Vượt Qua chứa đựng huyết của Đức Chúa Jêsus, tức là, huyết của Đức Chúa Trời. Cả vào thời đại Cựu Ước và thời đại Tân Ước, huyết của Đức Chúa Trời nghĩa là Lễ Vượt Qua.
Ý Mục sư là Hội thánh của Đức Chúa Trời chân thật do Đức Chúa Trời lập ra giữ Lễ Vượt Qua ạ.
Đúng vậy ạ. Hội thánh có tên là Hội thánh của Đức Chúa Trời và giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới chính là Hội thánh của Đức Chúa Trời chân thật do Đức Chúa Trời lập ra vì sự cứu rỗi của chúng ta.
Thông qua Lễ Vượt Qua, em có thể tìm được Hội thánh của Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời lập ra. Tất thảy điều này đã được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh.
Vâng đúng vậy ạ. Kể từ bây giờ, chị em cần ghi nhớ rằng chúng ta nên lấy Kinh Thánh làm tiêu chuẩn khi chị em xác minh bất kì điều gì liên quan đến Đức Chúa Trời, chứ không chỉ riêng tên của Hội thánh đâu ạ.
Vâng ạ. Em sẽ luôn ghi nhớ rằng em phải lấy Kinh Thánh làm tiêu chuẩn ạ. Ồ, em đang học lời của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời dựng nên! Em rất hạnh phúc ạ!