WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

13/11/2020

Sự khoe khoang nào đó

56 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Những người có thân thể mạnh khỏe dễ lơ là trong việc quản lý sức khỏe. Vì không có chỗ đau đặc biệt, nên họ tin một cách mù quáng vào sức khỏe của mình, không chăm sóc thân thể và đối mặt với bệnh tật như sét đánh. Một trong tình huống đó là người có vẻ khỏe mạnh vào ngày thường mà đột nhiên bị mắc bệnh.

Ngược lại, những người có thân thể yếu luôn quan tâm đến sức khỏe. Vì biết rõ rằng mình yếu, nên họ cố gắng tránh xa những thói quen làm hại sức khỏe, nỗ lực ăn những đồ ăn tốt cho sức khỏe, và quản lý thể lực.

“… Tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Ðấng Christ ở trong tôi.” II Côrinhtô 12:9

Lý do sứ đồ Phaolô khoe về “sự yếu đuối” của mình là vì ông có thể không kiêu căng và luôn nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu Phaolô trang bị mọi thứ và không có bất cứ sự yếu đuối nào thì ông ắt hẳn đã trở nên kiêu ngạo do ân điển lớn lao được ban cho từ Đức Chúa Trời, và cuối cùng bị mắc bệnh phần linh hồn, mà chí mạng hơn bệnh tật phần xác thịt.

Ai cũng có điểm yếu. Nếu sử dụng điểm yếu làm vũ khí, là khiêm tốn, thì sẽ dễ dàng đẩy lùi kẻ thù, là kiêu ngạo. Hãy vui mừng vì sự yếu đuối, và hãy thường xuyên gặp Đức Chúa Trời giúp đỡ lúc chúng ta trở nên yếu.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS