WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Thái độ trước mọi vấn đề

554 Xem

“Vào một ngày mưa lớn, khi lái xe ngang qua trạm xe buýt, bạn trông thấy ba người ở đó. Một là ông lão đang giành giật sự sống, người khác là bác sĩ đã cứu mạng bạn năm xưa, và người còn lại là cô gái trong mộng của bạn. Nếu chỉ chở được một người trong xe, bạn sẽ chọn ai?”

“Dĩ nhiên là ông lão rồi.”

“Tôi sẽ chọn vị bác sĩ đã cứu mạng tôi để trả ơn anh ấy.”

“Còn tôi thì chọn cô gái trong mộng. Nếu bỏ lỡ cô ấy, có thể không bao giờ gặp lại cô ấy được nữa.”

Cho dù lựa chọn của bạn là gì, thì sẽ luôn có lý do chính đáng để làm vậy. Tuy nhiên, mấu chốt của câu hỏi này không nằm ở cách giải quyết vấn đề mà là ở “thái độ” của bạn. Tùy thuộc vào thái độ với cùng một vấn đề, bạn sẽ có giải pháp khác nhau cho vấn đề ấy. Nếu bạn có tấm lòng ấm áp luôn quan tâm đến mọi người, bạn sẽ chọn được phương pháp hợp lý và khôn ngoan hơn như sau:

“Tôi sẽ đưa chìa khoá xe cho vị bác sĩ để chở ông lão đến bệnh viện, còn tôi sẽ đợi xe buýt với cô gái trong mộng của mình.”