WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Làm sao để đong đếm yêu thương

634 Xem

“Mẹ biết con đang gặp khó khăn trong công việc. Đây là một ít tiền để con có thể tự đãi mình món mà con muốn ăn nhé. Và đừng để bị ốm.”

Người con trai vừa tiễn mẹ mình về đã tìm thấy một phong bì trên giá sách, trong đó có một tờ ghi chú và một đồng 200 đôla. Cảm thấy áy náy và biết ơn vì mẹ đã đến tận nơi để gặp mình, anh đã bỏ một tờ 200 đôla vào ví của mẹ mà không cho bà biết, nhưng số tiền tương tự đã trở lại trên giá sách của anh. Anh gọi cho mẹ và nói với bà rằng cuối cùng anh đã không làm được gì cho bà vì bà đã trả lại số tiền ấy cho anh. Khi đó, người mẹ đã nói “Không, mẹ thực sự đã nhận được tiền của con mà. Mẹ cũng nhận được sự biết ơn của con nữa. Cho nên, mẹ nhận được nhiều hơn những gì mẹ đã cho con.”

Người mẹ đã không sai. Nhìn từ quan điểm số học, người mẹ và cậu con trai chỉ đơn giản là trao đổi một số tiền bằng nhau, kết quả là cả hai đều không được hoặc mất đồng nào. Tuy nhiên, kết quả lại khác khi nó được tính toán trên cơ sở tình yêu thương. Người mẹ đã đem 200 đôla cho con trai mình và nhận được 200 đôla, và về cơ bản cô ấy đã có được 400 đôla. Người con trai cũng vậy. Tổng số tiền mà hai người nhận được là 800 đôla.

Theo cách tính dựa trên tình yêu thương, chúng ta có thể thấy những lợi ích không được thể hiện thông qua phép tính số học. Bạn sẽ có được nhiều hơn những gì bạn đã cho đi lúc ban đầu và còn trở nên hạnh phúc nữa. Thật tuyệt vời làm sao!