WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Êlôhist

1924 Xem

Từ “banana” (quả chuối) có nguồn gốc từ chữ “banan” trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là “ngón tay”. Vì loại quả này trông giống như ngón tay nên nó có tên là “banana”. Trái Kiwi được trồng rộng rãi ở New Zealand cũng có tên gọi này vì nó gần giống với chim Kiwi – loài chim đại điện cho đất nước New Zealand.

Tên “Êlôhist” cũng tương tự như vậy; chúng ta được gọi là những “Êlôhist” bởi vì chúng ta giống Đức Chúa Trời Êlôhim ở bên trong chứ không phải bên ngoài.

‘Như câu nói “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, cha mẹ và con cái giống nhau một cách tự nhiên. Các Êlôhist – những người được sanh lại để giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật, cũng phải làm theo tấm gương của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Với tư cách là những Êlôhist, chúng ta nên có phẩm tính bao dung và cao quý bên cạnh lòng tốt và sự bền lòng, cũng nên làm công việc Tin Lành chăm chỉ và sốt sắng, để chúng ta có thể hoàn toàn giống Cha Mẹ trong mọi việc — kể cả trong những khổ nạn vì Tin Lành.

Tất cả chúng ta hãy cố gắng giống với hình ảnh thánh khiết của Đức Chúa Trời mỗi ngày để chúng ta có thể xứng đáng được gọi là các “Êlôhist”.