WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

27/12/2019

Thói quen xúc cảm

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Philip Brickman, là nhà tâm lý học xã hội thuộc Đại học Northwestern, Mỹ đã tiến hành một cuộc thí nghiệm. Đó là cuộc thí nghiệm quan sát sự biến hóa trạng thái xúc cảm của những người có chỉ số hạnh phúc tăng cao khi trở thành người giàu nhờ gặp may mắn bất ngờ, với những người có chỉ số hạnh phúc giảm thấp khi mắc bệnh bại liệt chức năng cơ thể do gặp tai nạn đột ngột.

Khi điều tra lại chỉ số hạnh phúc sau một thời gian trôi qua, thì kết quả khác hẳn với ban đầu. Những người có chỉ số hạnh phúc cao đã thấp xuống trở lại mức độ trước khi gặp may mắn, còn những người có chỉ số hạnh phúc giảm đi đã hồi phục trở lại gần mức độ trước khi gặp tai nạn.

Não của chúng ta có thói quen trở lại cảm xúc quen thuộc của ngày xưa khi thời gian trôi qua, dầu xúc cảm đã bị biến đổi do bị kích thích nào đó. Do đó, não nào quen thuộc thói quen xúc cảm tiêu cực thì luôn mang lại ý nghĩa về những chuyện gây nên xúc cảm tiêu cực, và ghi nhớ lâu dài hơn. Ngược lại, nếu não quen thuộc với xúc cảm hạnh phúc thì luôn tiếp nhận những chuyện vui vẻ lớn hơn là chuyện xấu, và khi nhìn lại một ngày thì làm cho nhớ lại những chuyện hạnh phúc trước tiên nhất.

Để vứt bỏ thói quen xúc cảm tiêu cực, và quen thuộc thói quen tốt như niềm vui và cảm tạ, thì chỉ có phương pháp luyện tập lặp đi lặp lại thôi. Vì thế nên Đức Chúa Trời dặn dò chúng ta.

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” I Têsalônica 5:16-18

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS