WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lý do khiến món ăn ngon hơn

359 Xem

Trong các trường hợp sau đây, món ăn trở nên ngon nhất khi nào?

  • ① Khi khách hàng và đầu bếp không thể nhìn thấy nhau
  • ② Khi chỉ có khách hàng mới nhìn thấy đầu bếp
  • ③ Khi chỉ có đầu bếp mới nhìn thấy khách hàng
  • ④ Khi cả đầu bếp và khách hàng đều có thể nhìn thấy nhau

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Harvard, Hoa Kỳ và trường Đai học College London, Anh quốc đã lập ra và thử nghiệm 4 tình huống trên, kết quả nhận được về mức độ hài lòng của khách hàng thì tình huống ① và ② có mức độ tương tự nhau, còn tình huống ③ cao hơn 10% so với các tình huống trên. Tình huống ④ thì mức độ hài lòng tăng 17,3%, và tốc độ phục vụ cũng tăng 13,2%.

Thế thì, lý do gì khiến món ăn trở nên ngon hơn khi đầu bếp có thể nhìn thấy khuôn mặt của khách hàng? Nhóm nghiên cứu đã phân tích rằng “Các đầu bếp cảm thấy tự hào khi họ tận mắt thấy rằng món ăn chứa đựng công sức và lòng nhiệt thành của mình lại khiến ai đó được vui, điều đó đã trở thành động lực thúc đẩy họ cung cấp món ăn và dịch vụ tốt hơn.”

Không chỉ đầu bếp, mà dù là bất cứ ai, nếu hiểu biết được giá trị của việc mình đang làm và có lòng tự hào thì hiệu quả công việc sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Dù là khách hàng hay gia đình, khi nghĩ đến khuôn mặt của họ sẽ vui mừng bởi những việc chúng ta đang làm, chẳng phải chúng ta cũng được tiếp thêm động lực mạnh mẽ hay sao?