WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

25/11/2020

Hạnh phúc​

988 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Trên thế gian có rất nhiều nghiên cứu đa dạng về hạnh phúc. Thời gian nghiên cứu hoặc đối tượng nghiên cứu cũng đa dạng, và phương thức điều tra cũng thật nhiều nữa, nhưng thật kỳ lạ là kết quả nghiên cứu đều giống nhau.

Theo kết quả nghiên cứu thì hạnh phúc bởi vật chất chỉ được duy trì cho đến tận khi đạt tới tiêu chuẩn được bảo đảm sinh kế tới mức không cần phải lo lắng về bữa ăn. Nhưng khi vượt qua tiêu chuẩn nhất định thì cảm giác hạnh phúc ban đầu cảm nhận được lại bị biến mất như thể bị nước cuốn đi, và dù thu nhập tăng lên thì chỉ số hạnh phúc cũng không thay đổi mấy. Người dân ở quốc gia có thu nhập quốc dân thấp lại có chỉ số hạnh phúc cao, điều này cũng nhất mạch tương thông với điều trên.

Tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, nên thật khó để đưa ra quy định bởi một lời rằng “Hạnh phúc chính là điều này.” Nhưng, đối với những người hạnh phúc thì có mấy điểm chung. Đó là họ tràn đầy lòng tự tin, có mục tiêu cuộc sống rõ rệt, và gắng sức để trải qua từng ngày từng ngày một cách có ý nghĩa.

Những Êlôhist tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim luôn đặt lên miệng mình từ “hạnh phúc”. Bởi có lòng xác tín vào sự cứu rỗi, nên trên khuôn mặt tràn đầy lòng tự tin và nụ cười. Êlôhist biết xác tín rằng mình nên sống vì cái gì, nên không hề do dự trong hành động. Hơn nữa, Êlôhist trải qua từng ngày từng ngày có ý nghĩa bởi công việc rao truyền tin tức cứu rỗi tới người thế gian. Ngày nào Êlôhist cũng hạnh phúc, ấy là điều đương nhiên.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS