WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Trở nên “người trợ lực ẩn mình” cho gia đình!

1454 Xem

Khi ai đó quan tâm đến mình, làm cho mình vui, và sẵn lòng giúp đỡ khi mình có việc mệt nhọc và khó khăn thì cảm thấy thế nào đây? Sẽ hạnh phúc và được thêm sức. Tấm lòng cũng vững tâm nữa. Đối với chúng ta, có sự tồn tại thể ấy rồi. Ấy chính là gia đình.

Thế mà có nhiều khi chúng ta quên mất sự thật ấy. Dù nhận lấy tình yêu thương từ gia đình nhưng lại không biết ơn hoặc ngược lại còn thốt ra lời lằm bằm và bất bình.

Vào tháng này, thử trở nên “người trợ lực ẩn mình” bí mật chia sẻ việc làm thiện lành cho gia đình hơn là mong chờ điều gì đó từ gia đình, thì sao nào? Sẽ được biết rằng tình yêu được nhận làm cho tâm trạng vui vẻ, nhưng tình yêu cho đi còn là hạnh phúc lớn lao hơn.

Mẹo hay​
Định ra thời gian thi hành nhiệm vụ.
Gập tờ giấy ghi tên của thành viên gia đình, rồi mỗi người bốc một tờ.
Không nói ra rằng thành viên gia đình mà mình bốc được là ai.
Làm mỗi ngày hơn một loại việc thiện lành cho thành viên gia đình mà mình bốc được. (Giúp đỡ và chăm sóc bí mật, mỉm cười, đối xử thân thiện, bí mật tặng món quà hoặc mẩu giấy chứa đựng tấm lòng v.v…)
Khi hết thời gian nhiệm vụ thì thử đoán xem ai là người trợ lực ẩn mình của ai.
Từng người nói ba ưu điểm của thành viên gia đình mà bản thân mình chăm lo cho.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chia sẻ cảm tưởng, biểu hiện biết ơn đối với người trợ lực ẩn mình của bản thân.
Nếu là trường hợp gia đình 2 người hoặc cả gia đình khó tham dự cùng nhau, thì một mình thi hành rồi phát biểu cảm tưởng cho gia đình.