WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Người lớn chân chính

609 Xem

Chúng ta thường gọi người trưởng thành là người lớn. Nếu là người lớn thì cần phải giống như người lớn. “Giống như người lớn” có nghĩa là gì vậy? Một tác giả nọ nói rằng phải làm tròn “bổn phận” của người lớn thì mới là người lớn thật sự. Sau khi gặp khoảng 200 người nổi tiếng gồm tác giả, bác sĩ, biên đạo múa v.v… và nói chuyện sâu, thì ông ta định nghĩa về người làm tròn bổn phận của người lớn như sau:

“Người không bất bình, không kiêu ngạo, nhưng luôn duy trì tâm trạng tốt đẹp.”

Trong lẽ thật, chúng ta dần dần trưởng thành trở thành người lớn phần linh hồn trong khi không bất bình bất mãn, phàm làm việc gì cũng luôn tạ ơn, khiêm tốn, không kiêu ngạo, và luôn duy trì tấm lòng tốt lành, khuôn mặt tươi cười trong bất cứ tình huống nào.

Khi xây dựng ngôi nhà đức tin thì không chỉ cứ dựng nền tảng thôi. Nếu không muốn hoãn lại sự hoàn công thì chúng ta phải siêng năng dựng cây trụ và xếp gạch vào thời hạn đã định. Chỉ khi làm như thế thì mới có thể hoàn công ngôi nhà vào kỳ đã định theo như mong muốn của chúng ta. Xin đừng cứ ở lại tín ngưỡng con trẻ nữa, nhưng hãy nuôi lớn tín ngưỡng trên nền tảng của đức tin mà chúng ta đã đặt một cách vững chắc trong thời gian qua, và trở thành người lớn trưởng thành chân chính làm tròn bổn phận.