WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

6/4/2021

Siêu nhận thức (Metacognition)

430 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Một công ty truyền thông đã tiến hành một thí nghiệm để tìm hiểu xem những trẻ em học giỏi có bí quyết gì. Họ chia nhóm những học sinh đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi toàn quốc với những học sinh bình thường, rồi kiểm tra trí nhớ của các học sinh. Cho thấy 25 từ vựng không liên quan lẫn nhau, mỗi từ 3 giây, rồi kiểm tra các các học sinh nhớ được bao nhiêu từ. Kết quả kiểm tra là trí nhớ của hai nhóm đều như nhau. Tuy nhiên, trước khi kiểm tra, họ đã bảo những người thử nghiệm dự đoán mình sẽ có thể nhớ được bao nhiêu từ, mà điểm khác biệt đã được hiện ra tại đây. Số lượng từ vựng mà học sinh học giỏi đã có thể nhớ ra không khác nhiều với dự đoán mình, còn các học sinh bình thường đã khác nhiều. Giống như khi nói rằng mình đã lỡ làm sai câu hỏi mình biết trong kỳ thi, thì đây là kết quả đã xảy ra do lầm tưởng rằng mình biết điều mình vốn không biết.

Điểm khác biệt của hai nhóm là năng lực Siêu nhận thức. Siêu nhận thức (Metacognition) là từ kết hợp của từ “meta (vượt hơn, phía trên)” và “recognition (nhận thức)”, chỉ ra năng lực nắm bắt được mình biết những điều gì, còn không biết những điều gì. Người có nhiều năng lực Siêu nhận thức luôn nhận thức rằng mình không biết hết mọi điều, nên tuyệt đối không tự mãn. Cho nên luôn có thái độ nỗ lực học tập trong mọi sự.

Trong khi đi trên con đường đức tin, chúng ta mong ước hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua, và ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay. Điểm xuất phát trưởng thành phần hồn cũng bắt đầu từ việc thoát khỏi suy nghĩ mình biết tất cả. Nếu nhận biết điểm thiếu sót và cầu xin năng lực và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có thể sở hữu đức tin trưởng thành dần.

Nâng cao Siêu nhận thức! Đó là phương pháp trở thành học sinh ưu tú của đức tin.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS