WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Quân nhân cũng tham gia phụng sự

Ye Ji Hun từ Cheolwon, Hàn Quốc

378 Xem

Ở Siôn Cheolwon gần với quân đoàn tôi, ngoài tôi ra, có nhiều anh em quân nhân được quân đoàn cho phép đến để giữ luật lệ vào mỗi ngày Sabát. Tôi thật vui mừng và cảm tạ trong thời gian gặp những người nhà đã xa cách trong một tuần, giữ thờ phượng cùng nhau và chia sẻ hương khí Siôn.

Trong khi suy nghĩ rằng làm sao có thể đáp lại ân huệ của Đức Chúa Trời làm cho đức tin của chúng tôi được trưởng thành bởi lời nước sự sống hàng tuần, và làm cho chúng tôi có quan hệ rất khắng khít, đồng thời có việc mà chúng tôi có thể giúp đỡ cho khu vực Cheolwon không, chúng tôi quyết định làm sạch khắp vùng Daegyocheon. Daegyocheon là sông ngòi chảy ngang qua Cheolwon. Hoạt động làm sạch lần này được tiến hành vào ngày nghỉ, thì không chỉ 18 anh em quân nhân mà còn những người nhà Hội Thánh cũng tham gia nên có ý nghĩa sâu sắc hơn.

Khi đi qua đi lại vào ngày thường thì trông như xung quanh sông ngòi được giữ gìn dáng vẻ vốn có của thiên nhiên, nhưng nhìn gần thì thấy nó đang bị bệnh do đủ loại rác thải như rác lốp xe và rác đồ ăn. Ở khắp nơi bốc mùi hôi thối vào thời tiết lạnh nhưng các người nhà nhặt rác bằng tấm lòng tốt lành, khuôn mặt tươi cười. Vào ngày này, người đồng khóa của tôi nghe tin tức này và đến cùng với tôi để làm sạch, vui vẻ nói rằng rất tự hào vì lâu ngày mới hoạt động phụng sự.

Trong sự di chuyển trở thành một, 20 bao rác thải 50 lít được lấp đầy. Chúng tôi cũng thu gom các loại rác thải không thể cho vào bao rác. Tôi có thể thực cảm sức mạnh của liên hiệp.

Trên con đường trở về quân đoàn bằng lòng thoải mái, khi tôi nhìn lại Daegyocheon, thì trông sạch sẽ hơn và đẹp hơn. Vào ngày Sabát tuần tới, tôi sẽ suy nghĩ cùng với các người nhà xem chúng tôi sẽ bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua công việc nào.