WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Normisha Boyd từ Salem, OR, Mỹ

796 Xem

Vài tháng trước, khi tôi cùng các chị em đang rao truyền lời thì có một cô bé cứ theo đuổi chúng tôi. Khi chúng tôi dạy dỗ lời thì cô bé ấy đến gần và nghe nữa. Tôi tò mò muốn biết vì sao cô bé cứ đi theo chúng tôi. Một lát sau, khi chúng tôi chuyển bước tới gần khu chung cư của cô bé ấy, thì cô bé chạy nhanh hơn chúng tôi và kêu rằng “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Tôi nghĩ rằng “Bé này định phương hại chúng tôi chăng?”

Lúc đó, người mẹ của cô bé tới gần cổng cửa. Thể như người ấy đã chờ đợi chúng tôi. Khi rao truyền tin tức rằng Đức Chúa Trời Mẹ đã đến để ban sự cứu rỗi thì thật đáng ngạc nhiên là người mẹ mời chúng tôi vào nhà. Dầu là thời gian ngắn, nhưng chúng tôi rao truyền về Đấng Christ Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.

Sau đó, hai mẹ con Whitney và Annanita bắt đầu giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Họ đã học lời nhiều nhưng cứ hoãn lại việc nhận phép Báptêm, nhưng Annanita là cô bé 8 tuổi đã muốn nhận phép Báptêm. Annanita nhận phước lành của sự sống mới sau khi mẹ chị em cho phép. Tôi lo lắng rằng liệu một mình trẻ em có thể giữ đức tin được không.

Cho dù ít tuổi nhưng chị em có linh hồn đẹp đẽ và tươi sáng, luôn cảm tạ Đức Chúa Trời và theo lệ luật của Siôn. Sau cầu nguyện và khích lệ khẩn thiết của chị em, Whitney và Stacey, là mẹ và chị gái của chị em đã đón nhận phước lành của sự sống mới nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Tấm gương tốt đẹp của chị em Annanita đã làm lay chuyển tấm lòng của gia đình.

Thông qua sự này, tôi nhận biết được rằng tôi phải từ bỏ suy nghĩ của bản thân và nhờ cậy vào Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Một lần nữa, con xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ là Đấng đã ban ân huệ lớn lao cho một kẻ thiếu thốn như con và hầu cho con có thể tìm kiếm người nhà Nước Thiên Đàng bị lạc mất.