WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nyanong Koung từ Lincoln, NE, Mỹ

414 Xem

Từ sau khi sinh hoạt đức tin, tôi tìm cầu sự khôn ngoan từ lời Đức Chúa Trời, và đã học Kinh Thánh mỗi khi có cơ hội vì muốn biết về đức tin. Nhưng thỉnh thoảng có những nội dung không hiểu được. Mỗi khi ấy tôi tin vào lời Ngài phán rằng “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giêrêmi 33:3), và cầu nguyện lên Đức Chúa Trời xin Ngài hầu cho tôi hiểu tốt lời Kinh Thánh.

Tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến trong hình ảnh loài người, tôi đã chịu phép Báptêm ở một hội thánh. Thế nhưng, ở nơi đó đã không dạy Kinh Thánh nhiều. Mà chỉ nói rằng “Hãy yêu thương!”, “Hãy trở nên người tốt!” thôi. Vì khát khao lời lẽ thật, tôi đã một mình tự học Kinh Thánh, nhưng không hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời nên đã rất bức bối. Tôi cũng đã không biết phương pháp nhận sự tha tội. Cảm thấy có lỗi đối với sự liên tục phạm tội đối với Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài giúp đỡ hầu cho có thể sống cuộc sống tin kính.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã chuyển sang hội thánh khác để tìm kiếm những người yêu mến lời Đức Chúa Trời. Tại hội thánh ấy, ban đầu tôi đã vui mừng khi nghe giảng đạo cảm động, nhưng điều đó cũng chỉ là chốc lát thôi, tận sâu thẳm tấm lòng tôi cứ cảm thấy hụt hẫng. Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus đã ban sự tha tội và sự cứu rỗi cho chúng ta bởi sự qua đời trên thập tự giá, nhưng tôi không thể hiểu lý do tại sao rất nhiều Cơ Đốc nhân xưng rằng đã được cứu rỗi khỏi tội lỗi lại cứ tiếp tục phạm tội. Dù linh hồn quá bất an và trầm cảm, nhưng tôi vẫn tin một cách mặc nhiên rằng mình đã được cứu rỗi.

Tôi cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời xin Ngài hầu cho hiểu lời Kinh Thánh một cách ngay thẳng. Thế rồi nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, tôi đã được gặp các bạn bè đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi được nghe lẽ thật về “Mẹ Giêrusalem” trước nhất. Lời này khác hoàn toàn với những gì tôi đã học cho đến tận bây giờ. Quá ngạc nhiên khi nghe lời lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ, tôi đã hẹn học hàng tuần. Vị truyền lời cho tôi đã cho biết một cách chi tiết hết thảy nội dung tôi đã thắc mắc. Sau khi học lời hàng tuần, tôi chịu phép Báptêm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và trở nên con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Thời gian qua tôi đã tha thiết tìm kiếm Hội Thánh lẽ thật, nên từ đó trở sau, ngày nào tôi cũng đến Hội Thánh và dò xem lời Kinh Thánh. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho nhiều món quà hầu cho các con cái có thể hiểu ra lẽ thật. Sách lẽ thật và tập giảng đạo hầu cho hiểu ra sự mầu nhiệm sâu thẳm của Đức Chúa Trời, “Êlôhist” đăng tải tin tức Siôn đẹp đẽ trên khắp thế giới, “Gia đình hạnh phúc chuẩn bị ngày Sabát” giúp sửa nắn tính tình của chúng ta để tạo dựng gia đình hạnh phúc, và Bài Ca Mới và lời giảng đạo cảm động được chứa đầy trong trang Web Hội Thánh của Đức Chúa Trời (watv.org) luôn vun đắp sức mạnh phần linh hồn cho tôi.

Đức Chúa Trời Mẹ đã bỏ lại sau lưng ngọc tọa trên trời và xuống tận trái đất này để cứu rỗi chúng ta, là những kẻ bị định phải chết. Đức Chúa Trời Mẹ đã phán rằng “Các con là sự quan tâm duy nhất của Mẹ.” Nghe lời ấy, tôi nhận ra sâu sắc rằng Đức Chúa Trời Mẹ yêu thương chúng ta dường bao. Con thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng luôn ban sức mạnh cho các con cái và luôn nở nụ cười kể cả trong đau đớn.

Ở trong Siôn chí thánh mà Đức Chúa Trời dựng nên bởi huyết hy sinh, chúng ta được học luật pháp của Đức Chúa Trời, được nhận lấy sự tha tội và sự sống đời đời. Giờ tôi có thể đi theo con đường sống mà Đức Chúa Trời nhân từ làm ra vì chúng ta. Chúng ta được hiểu biết lẽ thật về thần tánh của Đức Chúa Trời, đặc biệt là về Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng ban sự sống đời đời, là bởi ân huệ của Đức Chúa Trời.

Vì đã tìm được lẽ thật thật sự mong ước đến thế, và được gặp Cha Mẹ của linh hồn, nên tôi sẽ siêng năng làm công việc Tin Lành với niềm trông mong Nước Thiên Đàng. Tôi sẽ luôn sống cuộc sống hối cải và dốc hết sức mình trong việc tìm kiếm anh em chị em bị mất.