WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức mục cần thiết cho liên hiệp

526 Xem

Bất luận lĩnh vực, đội nào đạt thành thích xuất sắc bởi sự hợp tác tuyệt vời thì kể cả câu chuyện bên lề nhỏ nhặt, kể cả kỹ thuật cốt lõi hoặc sự lãnh đạo của họ trở thành đối tượng quan tâm và tra cứu.

Một công ty tư vấn kinh doanh nghiên cứu trong vòng hàng chục năm để xem khi những người có tính cách nào nhóm thì mới có thể trở thành đội tối cao, và cuối cùng họ chú ý đến 3 đức mục. Đó là “Khiêm tốn” – khen mức độ đóng góp của đồng nghiệp nhưng không khoe thành quả của mình, “Tinh tế” – hành động thích hợp tùy chỉnh theo lập trường của đối phương, “Khát vọng” – tự tìm kiếm công việc phải làm thêm và điều phải học tập. Nếu các thành viên trang bị các đức mục này, có cả sự hợp tác vững chắc, bù đắp những điểm thiếu thốn lẫn nhau, đi cùng một phương hướng thì đạt được kết quả tốt đẹp. Điều này có nghĩa rằng không phải chỉ những người có năng lực khác thường và kỹ thuật đặc biệt mới có thể làm nên kết quả tốt nhất.

Tin Lành cũng vậy. Những người khiêm tốn hạ mình xuống, coi người khác như tôn trọng hơn mình; có sự khôn ngoan thấu hiểu lập trường của đối phương. Nếu họ nở hoa liên hiệp và có thêm sự khẩn thiết vào đó thì có thể đạt được thành quả mà đã không thể mong đợi bằng năng lực của cá nhân.

Hãy nhớ. Để hoàn thành mục tiêu và trông cậy trong Đức Chúa Trời thì cần thiết phải liên hiệp.

Hãy nhìn lại. Xem cái gì là đức mục mà bản thân phải có để liên hiệp trọn vẹn.