WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

7/10/2021

Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm 2021

151 Xem

Mặc cho những thảm họa, bất trắc và tai nạn liên tiếp xảy ra trong đó có cả đại dịch Covid-19 kéo dài gần hai năm nay, các lễ trọng thể mùa thu mang theo những phước lành chứa đựng lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn diễn ra như mọi năm. Các lễ trọng thể của kỳ ba trong số bảy lễ trọng thể là Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm; và tên lễ trọng thể đại diện là Lễ Lều Tạm. Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới đã có khoảng thời gian vui vẻ và bận rộn trong khi tiến hành vận động ăn năn trên quy mô lớn và vận động Thánh Linh để kỷ niệm Lễ Lều Tạm.

Từ Lễ Kèn Thổi đến Đại Lễ Chuộc Tội

Ngày 7 tháng 10, Lễ Kèn Thổi là lễ trọng thể đầu tiên trong số các lễ trọng thể của kỳ ba đã cử hành tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở 175 quốc gia trên khắp thế giới. Tại những khu vực và quốc gia vẫn đang thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covid-19, lễ thờ phượng được tổ chức cả ở hiện trường và trực tuyến tại nhà của mỗi thánh đồ.

Thông qua lời cầu nguyện được dâng lên trong lễ thờ phượng diễn ra tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo và trong video thờ phượng trực tuyến, Mẹ đã dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha, là Đấng đã ban lễ trọng thể của sự sống cho con cái thông qua sự hy sinh khi Ngài đến thế gian này thậm chí hai lần. Mẹ cũng dặn dò các thánh đồ phải ăn năn trọn vẹn và thổi kèn ăn năn, tức là tiếng kèn của Tin Lành. Đồng thời, Mẹ cũng cầu nguyện hầu cho phước lành của sự ăn năn và phước lành của Thánh Linh mưa cuối mùa sẽ đến dư dật trên các con cái, và Mẹ bày tỏ mong ước của Ngài rằng nhiều linh hồn sẽ được dẫn dắt đến sự ăn năn và đến với Đức Chúa Trời trong suốt lễ trọng thể.

Ngày hôm đó, Mẹ bày tỏ lòng biết ơn đến các thánh đồ đã giữ vững niềm trông mong Nước Thiên Đàng bất chấp mọi khó khăn hiện tại như đại dịch Covid-19. Mẹ cũng an ủi bằng lời phán rằng “Hãy nghĩ rằng mọi sự đều là quá trình mà chúng ta phải trải qua trong khi đi trên con đường đồng vắng phần linh hồn, và hãy dạn dĩ rao truyền Tin Lành bằng niềm vui khi đi vào Nước Thiên Đàng và đón rước Cha.”

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo về khởi nguyên và ý nghĩa của Lễ Kèn Thổi. Sau khi Môise nhận hai bảng đá khắc Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và xuống núi, dân Ysơraên đã thờ lạy hình tượng con bò con bằng vàng. Môise liền nổi giận, ném hai bảng đá xuống chân núi khiến chúng vỡ thành nhiều mảnh. Sau đó, Môise cầu khẩn lên Đức Chúa Trời để xin cho dân sự, và Đức Chúa Trời đã gọi ông trở lại núi Sinai và ban cho hai bảng đá Mười Điều Răn lần thứ hai. Ngày Môise xuống núi với hai bảng đá Mười Điều Răn lần thứ hai là ngày mùng mười tháng bảy thánh lịch. Đức Chúa Trời đã quy định ngày này là Đại Lễ Chuộc Tội, đồng thời quy định mười ngày trước Đại Lễ Chuộc Tội là Lễ Kèn Thổi hầu cho dân sự thổi kèn chuẩn bị cho Đại Lễ Chuộc Tội, nhờ đó dân Ysơraên cũng kỷ niệm những ngày này trải các đời.

Như lời phán của Đức Chúa Jêsus: “Hãy ăn năn vì Nước Thiên Đàng đã đến gần”, mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh sự cần thiết của việc ăn năn khi NướcThiên Đàng đang sắp kíp. Mục sư giải thích rằng của lễ hy sinh dâng lên, được phân biệt giữa đực và cái, tượng trưng cho sự hy sinh của Đấng Christ là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Vì Đức Chúa Trời đã lập giao ước mới là luật pháp của sự tha thứ tội lỗi bằng chính sự hy sinh của Ngài, mục sư cũng khuyên giục các thánh đồ thực tiễn lẽ thật của tình yêu thương chứa đựng trong giao ước mới qua việc dâng cảm tạ và vinh hiển nhiều hơn nữa lên Đức Chúa Trời.

Sau khi cầu nguyện thống hối khẩn thiết suốt mười ngày và nhìn lại bản thân, các thánh đồ đã giữ Đại Lễ Chuộc Tội. Thông qua Đại nhóm hiệp thánh Đại Lễ Chuộc Tội cử hành vào ngày 16 tháng 10, Mẹ đã cầu xin Đức Chúa Trời Cha tha thứ tội lỗi cho các con cái và cầu nguyện hầu cho tất cả các con cái được sinh lại mới hoàn toàn, trở thành những người giúp việc của giao ước mới có thể dẫn dắt nhiều người đến với Đức Chúa Trời và trở nên không tì vết, không chỗ trách được khi đứng trước Đức Chúa Trời. Trong lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ tuyên bố rằng mọi tội lỗi mà các thánh đồ đã xưng đều được tha thứ. Đồng thời, Mẹ cũng chúc phước cho các người nhà rằng “Các vị đang đứng trước Đức Chúa Trời với tâm thần tinh sạch nên xin đừng phạm tội nữa, và hãy dẫn dắt nhiều người đến sự cứu rỗi, hầu cho các vị có thể tỏa sáng như các ngôi sao trên Nước Thiên Đàng.”

Mục sư Kim Joo Cheol giải thích về nguyên lý của sự chuộc tội chứa đựng trong Đại Lễ Chuộc Tội. Theo luật pháp Cựu Ước, thú vật phải chịu hy sinh để chuộc tội cho người. Thông qua sự hy sinh của thú vật, tội lỗi được đổ trên nơi thánh, và những tội lỗi dân sự phạm thường ngày sẽ được đổ trên con dê Axasên vào Đại Lễ Chuộc Tội. Sau đó, con dê Axasên bị thả ra nơi hoang địa và chết ở đó; đây là cách tội lỗi được xóa bỏ. Quy định này của lễ trọng thể cho thấy Đấng Christ, là thực thể của nơi thánh và của lễ hy sinh, đã nhận lấy tội lỗi của chúng ta, sau đó đổ trên ma quỉ, là khởi nguồn và chủ thể của tội lỗi, được biểu tượng bằng con dê Axasên. Rồi ma quỉ bị quăng xuống vực sâu và đi vào địa ngục đời đời, là nơi hắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh nhiều lần rằng: Không sự gì xảy ra mà không có lý do trên thế gian. Đức Chúa Trời đã từ Nước Thiên Đàng đến trái đất này trong xác thịt, chịu khổ nạn và phải hy sinh, hết thảy đều là do tội lỗi của chúng ta. Mục sư mong các thánh đồ đều yêu thương lẫn nhau và đạt đến Nước Thiên Đàng và cho biết: “Nếu nghiên cứu luật pháp, chúng ta có thể nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ẩn chứa trong đó.”

Lễ Lều Tạm

Sau Lễ Kèn Thổi và Đại Lễ Chuộc Tội, Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm 2021 đã diễn ra vào ngày 21 tháng 10, tức ngày 15 tháng 7 thánh lịch. Vào thời Cựu Ước, dân Ysơraên đã dựng trại, nhóm hiệp vào ngày thứ nhất và ngày thứ tám của Lễ Lều Tạm và vui mừng ở đó trong suốt bảy ngày. Thời đại Tân Ước cũng vậy, đại nhóm hiệp thánh được cử hành vào ngày thứ nhất và ngày sau cùng của Lễ Lều Tạm trong niềm vui của Lễ hội truyền đạo kéo dài suốt bảy ngày.

Tại Hàn Quốc, các biện pháp phòng chống Covid-19 được nới lỏng ở khu vực thủ đô nên nhiều thánh đồ có thể nhóm lại tại Siôn. Điều này mang lại niềm vui lớn cho tất cả các thánh đồ. Vào Lễ Lều Tạm, Đức Chúa Trời Mẹ tiếp đón các thánh đồ mà đã không thể giữ thờ phượng tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo như thường lệ suốt thời gian dài. Mẹ cầu nguyện hầu cho phước lành Thánh Linh mưa cuối mùa sẽ giáng xuống như thác nước trên tất cả các thánh đồ trên khắp thế giới. Mẹ cũng cầu nguyện hầu cho các thánh đồ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh đều tỉnh thức, tiến hành phận sự của các con cái Đức Chúa Trời, trở thành muối và sự sáng của thế gian, trở nên những cây mùa thu kết trái qua việc tìm về hết thảy các người nhà đã bị mất trên trời. Mẹ đã trao tặng niềm trông mong Nước Thiên Đàng, là nơi gia đình trên trời sẽ ngụ ở đời đời bằng lời phán rằng “Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể nhóm lại hết thảy các thánh đồ là nguyên vật liệu của đền thờ trên trời và đưa họ vào Nước Thiên Đàng. Ý muốn của Cha là cứu rỗi người dân của Ngài, là những người đang giữ các lễ trọng thể và đưa họ lên Nước Thiên Đàng.”

Một lần nữa, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh ý nghĩa của Lễ Lều Tạm. Đối với công việc xây dựng đền tạm được tiến hành sau khi nhận hai bảng đá Mười Điều Răn lần thứ hai, những người có lòng thành và có lòng cảm động đã mang nguyên vật liệu xây dựng đền tạm đến và vui mừng dâng lên Đức Chúa Trời. Sự này chính là khởi nguyên của Lễ Lều Tạm, và lời tiên tri của lễ trọng thể đã được ứng nghiệm khi chúng ta truyền đạo và nhóm lại các thánh đồ là nguyên vật liệu của đền thờ phần linh hồn. Mục sư Kim cũng cho biết: “Hãy vâng phục lời Đức Chúa Trời trong mọi tình huống và xin đừng bị suy phục trước hoàn cảnh. Chỉ những người có tấm lòng cảm động mới có thể rao truyền Tin Lành. Hãy siêng năng rao truyền lẽ thật của sự sống cho gia đình, hàng xóm và những người quen của chúng ta.” Nhờ lời khích lệ của mục sư, các thánh đồ đã cầu khẩn ân điển Thánh Linh mưa cuối mùa và tham gia vào Lễ hội truyền đạo bằng hết lòng hết ý.

Đến ngày 28 tháng 10, ngày thứ tám của Lễ Lều Tạm, các thánh đồ của Siôn cử hành Ngày sau cùng đại hội Lễ Lều Tạm chứa đựng lời hứa phước lành nước sự sống. Mẹ cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha, là Đấng đã quy định lễ trọng thể để ban cho con cái sự sống và phước lành. Mẹ cũng cầu khẩn phước lành của Thánh Linh mưa cuối mùa và ban lời nước sự sống đặc biệt cho các con cái thông qua thờ phượng trực tuyến và thờ phượng hiện trường.

Trong lễ thờ phượng buổi sáng Ngày sau cùng đại hội Lễ Lều Tạm diễn ra tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo, Mẹ đã khen ngợi những nỗ lực của các thánh đồ khi đã tham dự thờ phượng từ sáng sớm và tha thiết cầu khẩn Đức Thánh Linh, và Ngài cũng phán rằng “Chắc hẳn Cha đã rất vui và tự hào về các vị. Các vị đã nhận lãnh Thánh Linh dồi dào mà Đức Chúa Trời đã hứa.” Mẹ cũng dặn dò thêm rằng “Nếu các vị hết sức và nỗ lực vận động Thánh Linh đã nhận lãnh hôm nay thì quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ ngay cả khi các vị không biết, và tất cả các người nhà trong gia đình trên trời sẽ được tìm về thông qua Đức Thánh Linh. Hãy dẫn dắt nhiều người đến Nước Thiên Đàng tràn ngập niềm vui và vinh hiển qua việc nỗ lực và siêng năng cứu các linh hồn bằng Thánh Linh đã nhận lãnh.” Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo với chủ đề: “Lễ Lều Tạm và Ngọn Suối Nước Sự Sống” và cho biết việc nhìn biết Đức Chúa Trời một cách chính xác là điều kiện tiên quyết để nhận lãnh Thánh Linh mưa cuối mùa. Mục sư cũng thức tỉnh các người nhà rằng nguồn của nước sự sống chính là Thánh Linh và Vợ Mới, là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đến trong xác thịt, và nước sự sống chính là lời của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ (Ôsê 6:1–3; Khải Huyền 22:17; Êxêchiên 47:1–12; Amốt 8:11).

Trong video chiếu trực tuyến tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở khắp nơi trên thế giới vào lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ giảng đạo với chủ đề: “Hãy nhận lãnh nước sự sống”. Vào Ngày sau cùng đại hội Lễ Lều Tạm 2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đã kêu lên rằng “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống”. Vào thời đại Đức Thánh Linh, Đấng Christ đang kêu lớn tiếng rằng “Hãy nhận lãnh nước sự sống” chính là Thánh Linh và Vợ Mới — Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Giêrusalem trên trời tức Vợ Mới, chính là Mẹ của chúng ta. Chỉ những người nhận ra Đấng ban nước sự sống là Đấng Christ mới có thể đến cùng Ngài, nhận lãnh nước sự sống qua việc tham dự các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, trong đó có Lễ Lều Tạm (Giăng 7:37–39; Khải Huyền 22:17; Xachari 14:16–19; Giăng 4:7–30; Galati 4:22–26; Xachari 14:7–8; Êsai 55:1–6). Đích thân Mẹ đã làm chứng về lẽ thật này thông qua Kinh Thánh và phán: “Lễ Lều Tạm là để nhóm lại hết thảy các thánh đồ được biểu tượng bởi nguyên vật liệu của đền thờ và hoàn thành việc xây dựng Đền thánh Giêrusalem trên trời. Tôi cầu nguyện rằng các vị sẽ siêng năng rao truyền Tin Lành giao ước mới và dẫn dắt nhiều người đến Nước Thiên Đàng, cho đến khi chúng ta đi vào nơi ấy.”

Mọi lễ trọng thể thường niên của năm 2021 đã kết thúc tại đây. Các thánh đồ giữ Lễ Lều Tạm đã dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng đã ban cho các phước lành trên trời và nước sự sống thông qua các lễ trọng thể. Các người nhà quyết tâm sẽ dốc sức chạy hướng về Nước Thiên Đàng bằng cách tham gia vào vận động Thánh Linh để kết dồi dào trái của Đức Thánh Linh.