WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

16/12/2019

Phước lành được ban cho những ai tin và làm

Jorge Luis Maza Quevedo từ Lima, Peru

190 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Một kế hoạch truyền giáo ngắn hạn đã được lập cho Chachapoyas, thành phố với số dân khoảng 40.000 tại vùng Amazonas, Peru. 38 thành viên tình nguyện chia thành bốn đội, và mỗi đội đã đi truyền đạo trong 15 ngày.

Trước khi bắt đầu đi truyền giáo, chúng tôi đã quyết tâm hoàn thành sứ mạng này trong khi hoàn toàn nhờ cậy vào Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và chúng tôi đã đồng lòng cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Sau đó, hai người đồng liêu đã đến đó vài ngày trước khi đội thứ nhất khởi hành, để đi tìm nhà thích hợp làm Hội Thánh chi nhánh và tìm các địa điểm để truyền đạo.

Kể cả ở tại Lima, là thành phố lớn, cũng phải mất ba đến bốn tháng để thuê được một căn nhà lớn. Huống chi tại nơi hẻo lánh thì càng không dễ để tìm ra căn nhà thích hợp chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm ra trong vòng 3 ngày. Thậm chí vào chính ngày hôm ấy, người chủ đã giao cho chúng tôi chìa khóa nhà, và cũng cung cấp những vật dụng như bàn, ghế cần thiết cho hoạt động của một Hội Thánh chi nhánh nữa.

Điều đó nhắc tôi nhớ khi Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi trước khi vào Giêrusalem. Không gì có thể ngăn cản được khi Đức Chúa Trời đã phán “Hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng nó.” (Luca 19:31). Tôi có thể cảm nhận được rằng các chuyến truyền giáo ngắn hạn chúng tôi đều đã sẵn được hoàn thành như lời Đức Chúa Trời đã phán rằng “Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân.” (Mathiơ 24:14).

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, đội đầu tiên đặt chân đến Chachapoyas. Họ truyền lẽ thật về Mẹ trên trời trong hai tuần. Đội thứ hai thì không chỉ đi truyền đạo, mà còn chia sẻ lương thực lời Đức Chúa Trời cho những người đã tiếp nhận lẽ thật từ đội thứ nhất. Đội thứ ba và đội thứ tư xông xáo chuẩn bị cho việc xây dựng Hội Thánh chi nhánh ở nơi ấy.

Tại Chachapoyas, là nơi tối tăm phần linh hồn, hơn 40 người nhà Nước Thiên Đàng quý giá đã được tìm về thông qua truyền giáo ngắn hạn được tiến hành trong hai tháng liên tục. Một nửa trong số đó đã giữ thờ phượng.

Trong một thời gian ngắn, một Hội Thánh chi nhánh đã được lập nên ở Chachapoyas, và tôi rất cảm động trong khi ở lại đó trong bốn ngày. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ bận rộn đi nơi này nơi kia khi đặt chân đến Chachapoyas. Nhưng hầu như tôi không cần phải đến thăm ai, bởi vì các buổi học Kinh Thánh không ngừng ngớt với những người nhà mới đến Siôn.

Tôi đến Chachapoyas vào buổi chiều muộn. Khi đang sửa soạn ra ngoài để truyền đạo, tôi nhận được một cuộc gọi rằng một số anh chị em mới đang đến để học Kinh Thánh. Họ học Kinh Thánh cho đến tận đêm khuya, và vào hôm sau tiếp tục học Kinh Thánh từ sáng đến chiều.

Sau khi họ kết thúc buổi học Kinh Thánh, một nhóm người nhà mới khác đến và tiếp tục học Kinh Thánh một thời gian dài. Rồi khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi thăm người nhà mới, vì nghĩ rằng chắc sẽ không có ai đến thăm vào lúc muộn thế này, thế nhưng một nhóm người nhà khác đã đến.

Những người nhà mới ấy coi điều răn của Đức Chúa Trời rất quý trọng, và hết sức giữ điều răn. Trong đó có anh em Ocampo và gia đình sáu người của anh em.

Gia đình của anh em làm việc trong một nông trại vùng ngoại ô. Khi họ học được tầm quan trọng của ngày Sabát, họ đã xin ông chủ cho họ giữ ngày Sabát. Họ phải có dũng khí lớn lắm mới dám yêu cầu như vậy, vì họ có thể chịu bất lợi về kinh tế nếu không làm vừa lòng chủ mình.

Đầu tiên ông chủ đã khước từ lời nài xin ấy, nhưng sau đó đã thay đổi ý định bởi một sự cố ngoài dự kiến. Buổi chiều một ngày Sabát nọ, trong khi ông chủ đang cưa một cây lớn, một cành cây lớn đã ngã xuống và va trúng đầu ông ấy. Ông chủ ấy hầu như mất hết ý thức. Sau đó, ông gọi gia đình anh em đến và cho phép họ không phải đi làm vào ngày Sabát. Gia đình anh em Ocampo không thiếu một ai đã đến giữ ngày Sabát tiếp theo. Thật cảm tạ thay là ông chủ ấy cũng hứa sẽ học lời Đức Chúa Trời.

Điều mà tôi nhận ra trong khi khai phá một ruộng Tin Lành mới là các phước lành của Đức Chúa Trời được ban cho người nào tin lời Đức Chúa Trời và thực tiễn lời ấy. Trong thời kỳ khó khăn này, khi cả thế giới bị suy thoái kinh tế, các anh chị em Peru cũng có những khó khăn của riêng mình. Tuy thế nhưng nhiều anh chị em vui mừng hớn hở tình nguyện truyền giáo ngắn hạn để trở thành nhân vật chính của lời tiên tri Kinh Thánh.

Thông qua những người nhà được gặp Đức Chúa Trời chân thật và đang đi những bước đầu tiên trong đức tin, tôi thấy Đức Chúa Trời ban mọi phước lành cho người nào đem lời Ngài vào thực hành. Các người nhà cầm vững ngày Sabát có chứa đựng lời hứa thánh khiết của Đức Chúa Trời bằng lòng quyết tâm rằng sẽ không chịu để thiệt hại phần linh hồn dù cho có bị thiệt hại phần thể xác. Họ cho thấy rõ ràng ý chí hãm ép Nước Thiên Đàng.

Tôi cầu nguyện để tất cả người nhà Hội Thánh chi nhánh Chachapoyas đều sẽ trở thành người giúp việc Tin Lành vĩ đại và chiếu sáng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Xin hãy ban cho tất cả các người nhà đức tin đẹp đẽ và trở nên vật liệu quý báu cho đền thánh Giêrusalem trên trời!

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS