WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Trời Êlôhim

921 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Con cái nhìn biết cha mẹ, và vâng lời cha mẹ là điều đương nhiên, giống như vậy, với tư cách là loài người, việc nhìn biết Đức Chúa Trời cùng giữ gìn lấy mạng lịnh của Ngài là bổn phận đương nhiên. Dù nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng đến thế gian với tư cách là Sự Sáng Thật, nhưng sự ấy thật không dễ cho loài người, vì ma quỉ, kẻ được gọi là thần thế gian này luôn phương hại để che khuất sự sáng vinh hiển chói loà của Đấng Christ (II Côrinhtô 4:4).

“… Chúng ta khá nhìn biết Đức Giêhôva; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.” Ôsê 6:1-3

Tại đây, Đức Chúa Trời dạy bảo chúng ta rằng sự nhìn biết Đức Chúa Trời là điều kiện đầu tiên để nhận lấy Thánh Linh Mưa Cuối Mùa. Để chúng ta mang lấy áo giáp Thánh Linh và “Kẻ rất nhỏ được nên một ngàn, kẻ rất hèn yếu trở nên một dân mạnh” thì chúng ta phải có kiến thức đúng đắn về Đức Chúa Trời.

Cho nên Kinh Thánh khuyên dỗ chúng ta phải gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời và lập đức tin chúng ta bền vững trên Vầng Đá.

Đức Chúa Trời có hình Nam và Đức Chúa Trời có hình Nữ

Về Đức Chúa Trời mà chúng ta phải khá gắng sức nhìn biết, thì trong mục này, chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu đặc biệt về Đức Chúa Trời có hình Lưỡng Tính.

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Sáng Thế Ký 1:26-27

Chúng ta thường gọi Đấng Sáng Tạo của chúng ta là “Đức Chúa Trời” với ý nghĩa là Vị Thần duy nhất và chí tôn nhất. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ấy chỉ là Một Đấng. Thế nhưng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, muôn vật và loài người trong Sáng Thế Ký, đã tự xưng là “Chúng Ta” nghĩa là Đức Chúa Trời Số Nhiều.

Nếu một họa sĩ đặt người mẫu nam mà vẽ tranh, thì trong tranh có hình người nam, nếu người mẫu là nữ thì trong tranh sẽ có hình người nữ. Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo đã tự lấy hình của chính Ngài mà làm ra người nam cùng người nữ. Đây có nghĩa là trong hình Đức Chúa Trời có hình Nam cùng có hình Nữ nữa.

Cho đến ngày nay, các nhà Kinh Thánh học chỉ gọi Đức Chúa Trời có hình Nam là Cha để nêu bật ra, còn về Đức Chúa Trời có hình Nữ thì chẳng bao giờ nói đến hay nêu đến nữa. Dù trong Kinh Thánh đã được làm chứng như vậy rồi, nhưng đối với họ, lý lẽ rằng ngoài Đức Chúa Trời Cha còn có sự tồn tại của Đức Chúa Trời mang hình Nữ, là điều không phù hợp với thói quen, không khớp với giáo lý của họ, cho nên họ luôn coi lẽ thật ấy là tà đạo mà cố gắng làm ngơ với lẽ thật này.

Thế nhưng, đến kỳ thì mọi lẽ thật phải được trình bày ra mà thôi. Chúng ta hãy nhớ lại lời của Đức Chúa Trời rằng “Gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời là điều kiện nhận lấy Thánh Linh Mưa Cuối Mùa”. Cả thế gian đều biết về Đức Chúa Trời đã phân rẽ Biển Đỏ, về Đức Chúa Trời sáng tạo ra Ađam và Êva, về Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật trong sáu ngày, dù họ không phải là Cơ đốc nhân.

Vậy thì phần gì là điều chúng ta phải gắng sức để nhìn biết Đức Chúa Trời đây? Đức Chúa Trời có hình Nam và Đức Chúa Trời có hình Nữ, đây chính là phần mà chúng ta phải gắng sức để lý giải và hiểu biết rõ ràng đúng đắn; và đến khi nào chúng ta được như vậy, thì mới hiểu thấu được mọi nguyên lý về sự khôn ngoan, về sự sống trong 66 quyển sách Kinh Thánh.

Tác phẩm được sáng tạo ra theo hình của Đức Chúa Trời chính là Ađam và Êva. Đức Chúa Trời dựng nên Ađam trước rồi quyết định sáng tạo ra Êva, là người vợ, để giúp đỡ Ađam (Tham khảo: Sáng Thế Ký chương 2). Sau đó, Đức Chúa Trời làm cho Ađam ngủ mê, rồi lấy xương sườn của Ađam mà làm ra Êva.

Tại sao cần có Êva là người vợ với tư cách là người giúp đỡ đối với Ađam vậy? Người nam không sanh con được, cũng không thể cho con bú để nuôi nó được. Mọi việc này là công việc được giao cho người nữ từ khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người.

Như vậy, khi Đức Chúa Trời dựng nên Ađam và Êva, Ađam có công việc riêng của mình với tư cách là Ađam, Êva cũng có công việc riêng của mình với tư cách là Êva nữa. Ađam là hình bóng của Đấng phải đến tức là Đấng Christ Tái Lâm (Rôma 5:14). Cho nên, Êva – vợ của Ađam, biểu tượng cho Vợ của Chiên Con là Đấng Christ Tái Lâm. Lẽ thật vô giá trọng đại như thế đã từng được ẩn giấu trong Sáng Thế Ký.

Chúng ta phải lý giải được công việc của Đức Chúa Trời khi Ngài làm việc với tư cách là Đức Chúa Trời có hình Nam là gì; và công việc của Đức Chúa Trời khi Ngài làm việc với tư cách là Đức Chúa Trời có hình Nữ là gì nữa. Đây chính là điểm xuất phát để chúng ta gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời.

Vai trò của Mẹ là ban sự sống

Hãy thêm tri thức nhìn biết Đức Chúa Trời thông qua sự sắp đặt việc sáng tạo loài người theo hình của Đức Chúa Trời.

“… Giêhôva Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh… nhưng về phần Ađam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giêhôva Đức Chúa Trời làm cho Ađam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giêhôva Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Ađam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Ađam. Ađam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” Sáng Thế Ký 2:4-24

“Ađam gọi vợ là Êva (Tham khảo chú thích: Êva, nghĩa là sự sống), vì là mẹ của cả loài người.” Sáng Thế Ký 3:20

Thông qua sự sắp đặt như vậy được trình bày ra trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy rõ được rằng Ađam là hình bóng cho Đấng Christ, và Êva là hình bóng cho Vợ của Đấng Christ, còn con cái của hai người ấy là hình bóng cho loài người hiện nay. Trong các hình bóng ấy thì Ađam là Đấng Christ, Êva là Vợ của Đấng Christ ấy, Cain và Abên, là con cái của Ađam và Êva, là những kẻ sẽ không được cứu và những người sẽ được cứu, tức là hết thảy loài người đang sống ở thế gian này.

Thông qua mọi nội dung này, Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta rằng trong Đức Chúa Trời có hai giới tính. Nếu tư tưởng chúng ta đã bị cố định rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đấng có hình Nam thôi thì bây giờ phải theo sự dẫn dắt của Kinh Thánh. Phải đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới được đến sự cứu rỗi, phải không?

Lịch sử loài người được vận hành bởi Đức Chúa Trời Êlôhim

Thông qua Kinh Thánh chúng ta hãy tiếp tục dò xem lịch sử của Đức Chúa Trời, là Đấng cứ tự xưng là “Chúng Ta” trong hình Lưỡng Tính.

“Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng… Người nầy nói với người kia rằng:… Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giêhôva bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giêhôva phán rằng:… Thôi! chúng ta xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia. Rồi, từ đó Đức Giêhôva làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó đặt tên thành là Babên…” Sáng Thế Ký 11:1-9

Chúng ta thấy được rằng đích thân Đức Chúa Trời đã phán trong chương 1 sách Sáng Thế Ký, rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người” và làm ra người nam cùng người nữ, vẫn tiếp tục làm việc trong chương 11 sách Sáng Thế Ký với hình ảnh “Chúng Ta”. Tức là chúng ta thấy được cảnh trạng rằng Đức Chúa Trời có hình Nam cùng hình Nữ đã bẻ gãy lòng kiêu ngạo của loài người và chặn lại công việc gian ác của họ.

“… Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi…” Êsai 6:7-10

Trong sách Êsai cũng vậy; Đức Chúa Trời không phán rằng “Ai sẽ đi cho Ta?” nhưng Ngài phán rằng “Ai sẽ đi cho Chúng Ta?”. Tại đây, chúng ta càng thấy rõ ràng rằng chính Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ cùng làm việc, dẫn dắt sự việc cứu rỗi và lịch sử Tin Lành.

Nhiều chỗ Kinh Thánh trình bày cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài với hình “Chúng Ta”. Khi chúng ta tra xem các chỗ được dịch là “Đức Chúa Trời” trong Kinh Thánh gốc bằng tiếng Hêbơrơ, chỗ nào là Đức Chúa Trời với khái niệm số ít thì được chép là “Êl” hay “Êlôah”, còn chỗ nào là Đức Chúa Trời với khái niệm số nhiều thì được chép là “Êlôhim” rồi. Nói một cách dễ dàng hơn thì “Êlôhim” có nghĩa là “Những Đức Chúa Trời” vậy.

Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật và làm ra loài người là Đức Chúa Trời Êlôhim mà đã phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta” đó. Ngay từ sáng thế, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã làm việc, rồi khi bẻ gãy công việc đầy kiêu ngạo của loài người, ngăn chặn việc dựng nên tháp Babên, chính Cha Mẹ cùng làm việc như lời phán của Ngài “Thôi! Chúng Ta hãy xuống!”, đến khi kêu gọi đấng tiên tri Êsai, Đức Chúa Trời Êlôhim, tức là Cha Mẹ, cùng làm việc, như lời phán của Ngài rằng “Ai sẽ đi cho Chúng Ta?” vậy.

Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời hiện ra là Thánh Linh và Vợ Mới

Vậy thì Đức Chúa Trời Êlôhim vốn tồn tại với hình thức Thần sẽ xuất hiện khi nào? Chúng ta hãy xem. Vì cùng sáng tạo ban đầu nên đương nhiên Đức Chúa Trời Êlôhim cũng phải cùng làm cho trọn sự cuối cùng công việc sáng tạo của Ngài.

“Là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! Amen” I Timôthê 6:15-16

Đến kỳ, tức là đến kỳ hạn thì Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra Ngài cho chúng ta thấy. Nếu Ngài tỏ ra cho loài người chúng ta thấy, thì ấy là Ngài sẽ đến trong xác thịt vậy. Theo hình “Chúng Ta”, tức là với hình Nam cùng hình Nữ, Đức Chúa Trời sẽ đến tận thế gian này trong hình ảnh hèn thấp hơn các thiên sứ. Song, thực ra chính Đức Chúa Trời ấy xuyên suốt lịch sử cứu rỗi sáu ngàn năm.

Mỗi khi danh của Đấng Cứu Chúa của thời đại ấy được xuất hiện, vẫn chưa được xuất hiện danh của Đức Chúa Trời có hình Nữ. Bởi vì, Đức Chúa Trời được đại diện bởi Đức Chúa Trời Cha. Điều này giống như là dầu trong nhà có người mẹ, nhưng trong sổ đỏ chỉ có ghi tên người cha của nhà đó thôi.

Trong sách Rôma dầu được chép rằng bởi một người Ađam mà tội lỗi nhập đến thế gian, nhưng thực ra người phạm tội lỗi trước Ađam là Êva đó. Song, chỉ có tên của Ađam được nêu đến đại diện cho hai người, danh của Đấng Cứu Chúa mỗi thời đại làm việc trong thời đại ấy cũng được xuất hiện là danh của Đức Chúa Trời Cha một cách đại diện mà thôi.

Tuy nhiên, được nhắc rằng khi kỳ hạn đã mãn, thì Đức Chúa Trời, là Đấng một mình Ngài có sự không hề chết và là Đấng Vĩnh Sinh ban cho chúng ta sự sống, sẽ tỏ ra bản thân Ngài. Chúng ta hãy dò xem Ngài xuất hiện với hình nào.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Tại đây cho chúng ta thấy được rằng đến kỳ hạn rồi thì Đức Chúa Trời hiện ra là Thánh Linh và Vợ Mới mà ban cho chúng ta nước sự sống.

“Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alêlugia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).” Khải Huyền 19:6-8

“Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống.” Khải Huyền 21:9-10

Đấng xuất hiện đến kỳ hạn của Ngài chính là Chiên Con và Vợ Chiên Con, tức là Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ, là Vợ Mới của Ngài đó. Để ban cho con cái sự sống, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã hiện ra vào thời đại sau rốt này vậy.

Lẽ thật này được biểu thị trong nội dung “Lời tiên tri Sáu Ngày Công Việc Sáng Tạo” trong sách “Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngọn Suối Nước Sự Sống” rằng “Vào ngày thứ sáu, tức là nơi ngày sau rốt Thánh Linh và Vợ Mới xuất hiện và dẫn dắt những người ngoại bang sẽ được cứu”. Lời tiên tri về “có một đến kỳ sẽ tỏ ra” đã được ứng nghiệm rồi. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đã hiện ra với hình Thánh Linh và Vợ Mới rồi. Vì là Đức Chúa Trời cho nên Thánh Linh và Vợ Mới mới ban được nước sự sống.

Con rắn (ma quỉ) nghịch thù với Người Nữ (Mẹ)

Thế mà, Kinh Thánh còn nhắc nhở chúng ta rằng sẽ có kẻ huỷ báng lẽ thật quý báu Thánh Linh và Vợ Mới, là Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Nó là kẻ thù ma quỉ mà dẫn dắt chúng ta đi đến đường sự chết bằng cách che khuất Đức Chúa Trời đang ban nước sự sống đời đời.

“Giêhôva Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” Sáng Thế Ký 3:14-15

Lời tiên tri này được ứng nghiệm một phần bởi Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm. Lý do ma quỉ nghịch thù với chúng ta là vì nó nghịch thù với Đức Chúa Trời Êlôhim, đặc biệt là nghịch thù với Mẹ.

Con rắn (ma quỉ), là kẻ thù định mệnh với Người Nữ. Người Nữ, tức Mẹ, dẫn dắt chúng ta đi đến sự sống; còn con rắn, tức là ma quỉ, luôn kéo chúng ta đến sự chết. Vậy ma quỉ với Mẹ không thể không nghịch thù với nhau từ sáng thế cho đến ngày cuối cùng thế gian. Cho nên ma quỉ ắt là luôn luôn huỷ báng lẽ thật về Mẹ. Để không cho chúng ta biết đến Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng ban sự sống, ma quỉ phủ nhận những nội dung Kinh Thánh về công việc của Đức Chúa Trời Êlôhim bằng mọi cách nói gian xảo cùng mọi thủ đoạn; nó đang loay xoay và hết sức để nuốt thêm linh hồn và kéo linh hồn đến sự chết.

Càng những lúc như vậy chúng ta càng phải tiết độ và tỉnh thức để đối địch ma quỉ bằng tri thức nhìn biết Đức Chúa Trời một cách đúng đắn.

Đức Chúa Trời Mẹ được bày tỏ bằng giao ước mới

Thông qua giao ước mới chúng ta đi đến tri thức xác thật nhìn biết được Đức Chúa Trời. Được chép rằng luật pháp là thầy dẫn chúng ta đến Đấng Christ (Galati 3:24) rồi, nên chúng ta hãy đi đến trước Đức Chúa Trời Êlôhim thông qua luật pháp giao ước mới.

“… Vì Đức Giêhôva đã dựng nên một sự mới trên đất: Ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam.” Giêrêmi 31:21-22

“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Giêrêmi 31:31-34

Trong sách Giêrêmi chương 31 câu 22 thì được chép rằng “Người nữ bao bọc người nam” là “một sự mới trên đất”, mà một sự mới trên đất này được liên kết với “sự lập giao ước mới” trong câu 31.

Theo phần xác, sự người nữ bao bọc người nam không phải là một sự gì mới cả, nhưng theo mắt linh hồn thì câu này chứa đựng nội dung thật sâu sắc, Người nữ (Êva) vốn là xương sườn của người nam (Ađam), đã ở trong người nam. Nếu Đức Chúa Trời không lấy xương sườn của người nam mà làm ra người nữ, thì làm sao người nữ ở trong người nam lại bao bọc được người nam? Cho nên, sự mới được tiên tri ở câu trên có nghĩa là sự mới hoàn toàn thật đáng ngạc nhiên, là sự hiện ra tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ mà những thời gian qua đã chưa được bày ra.

Sự mới của Đức Chúa Trời được dựng nên trong thế gian bằng việc “lập ra giao ước mới”. Đức Chúa Trời hứa rằng thông qua giao ước mới, Ngài sẽ đặt luật pháp của Ngài trong bụng chúng ta, và làm cho ứng nghiệm lời của Ngài rằng “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta.” cùng “Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa, vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết Ta”.

Câu “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó…” trong Kinh Thánh gốc tiếng Hêbơrơ được chép rằng “Ta sẽ làm Êlôhim…” vậy. Thông qua giao ước mới chúng ta hiểu biết Đức Chúa Trời rồi, thì dù kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ nhìn biết Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.

Đây cũng là lý do vì sao mà Sara – biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ, trong sách Galati, được gọi là giao ước mới.

“… Cả điều đó có một nghĩa bóng: Hai người nữ đó (Aga, Sara) tức là hai lời giao ước (giao ước cũ, giao ước mới),… Vả, Aga, ấy là núi Sinai, trong xứ Arabi; khác nào như thành Giêrusalem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:21-26

Sara biểu tượng cho giao ước mới, cùng Giêrusalem trên trời, làø Mẹ chúng ta. Thông qua giao ước mới chúng ta mới phát hiện ra được tồn tại của Mẹ chúng ta. Trong sách Ôsê, Đức Chúa Trời phán chúng ta phải gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời, rồi lời ấy được hoàn thành bởi sự từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều nhìn biết được Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ thông qua giao ước mới.

Sự thắng lợi cuối cùng của con cái còn lại của Người Nữ

Dầu là dân sự của Đức Chúa Trời nhưng nếu không có tri thức nhìn biết Đức Chúa Trời thì ắt bị diệt vong mà thôi (Ôsê 4:6). Ma quỉ thấu hiểu về điều này, cho nên nó nghịch thù với Mẹ mà huỷ báng lẽ thật này cho đến ngày cuối cùng, để nuốt linh hồn dầu ấy là người dân được lựa chọn. Trong sự trông thấy trước của Giăng, con rồng nghịch thù với Người Nữ mà đứng trên bãi cát của biển để tranh chiến với con cái còn lại của Người Nữ. Cảnh tượng này chính là hình ảnh ma quỉ hiện nay, là con rắn xưa, đang huy động những người tự xưng là tin vào Đấng Christ, đông như bãi cát của biển, để đối địch và làm hại Mẹ và chúng ta, là những người đang đi theo Mẹ (Khải Huyền 12:17).

Dù họ rất đông nhưng chúng ta chẳng cần gì phải sợ, là vì Đức Chúa Trời đã tiên tri trước sự thắng lợi của Mẹ từ khi sáng thế. Kết cục, ma quỉ sẽ bị đau khổ đời đời trong hồ lửa không hề tắt, còn con cái còn lại của Người Nữ là “kẻ thắng”, sẽ nhận lấy mão triều thiên sự sống, và nối cơ nghiệp trên trời mà được hưởng phước hạnh đời đời. Ấy là vận mệnh mà Kinh Thánh đã định.

Đức Chúa Trời cùng dựng nên loài người theo hình “Chúng Ta” của Ngài, Đức Chúa Trời cùng phán “Chúng Ta hãy xuống” để trừng trị sự gian ác của loài người đương cất lên tháp Babên, Đức Chúa Trời đã phán “Ai sẽ đi cho Chúng Ta?” chính là Đức Chúa Trời Êlôhim mà có hình Nam và hình Nữ. Vì kỳ hạn đã hứa được mãn, ở thời kỳ cuối cùng này Đức Chúa Trời đã hiện ra là Thánh Linh và Vợ Mới rồi, cho nên được chứng minh rằng chúng ta đang ở dưới trị vì của Đức Chúa Trời, chúng ta đang hết sức mừng rỡ và vui mừng mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

Nào, bây giờ hãy mở mắt linh hồn to lên! Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, là Đấng xuống thế gian để ban sự sống đời đời, thì chúng ta phải cùng vui mừng cùng buồn rầu với Mẹ Giêrusalem (Êsai 66:10-14). Hơn nữa, chúng ta luôn luôn tự giác rằng chúng ta được Đức Chúa Trời trị vì và dẫn dắt, để Đức Chúa Trời đến thế gian là Thánh Linh và Vợ Mới dẫn dắt đi đâu, chúng ta cùng đi theo đó.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS