WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Cuộc Sống Lựa Chọn

1214 Xem

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cuộc sống lựa chọn theo lời phán của Đức Chúa Trời trong khi sinh hoạt tín ngưỡng, là cuộc sống phước lành biết bao. Tôi mong tất thảy người nhà Siôn luôn có thể lựa chọn theo ý muốn mà Cha Mẹ đẹp lòng, để sống cuộc sống được đi vào Nước Thiên Đàng bởi sự vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời.

Nhìn xem cuộc sống của các tổ tiên đức tin thì có thể thấy rằng cuộc sống của tất thảy họ, kể cả các môn đồ của Đức Chúa Jêsus như Phierơ, Giăng, Giacơ vào 2 nghìn năm trước, cho đến Môise, Ápraham, Nôê, Ađam và Êva, đều là cuộc sống lựa chọn. Hơn nữa, trong thời đại đồng vắng, kể cả những người dân Ysơraên cũng đã tiêu hao hết thảy thời gian cuộc đời được ban cho họ, cho sự lựa chọn từng mỗi giây phút.

Ngày nay, cuộc sống của chúng ta cũng giống vậy. Cuộc đời của loài người là chuỗi lựa chọn liên tiếp. Chúng ta đang sống cuộc sống lựa chọn, được đặt ngay trước ngã tư của sự lựa chọn từng mỗi giây phút. Thông qua lời dạy dỗ của Kinh Thánh, hãy cùng có thời gian suy nghĩ xem giờ chúng ta đang sống cuộc sống lựa chọn đúng đắn biết bao nhiêu.

Cuộc sống của các môn đồ lựa chọn Đấng Christ

Khoảng thời gian cuộc đời được ban cho chúng ta không dài lắm. Tưởng chừng như vừa mới ngày hôm qua khắp mọi nơi trên thế giới bắn pháo hoa và sôi nổi đón chào năm mới, thế mà lại đã gần đến cuối năm rồi. Một năm trôi qua thật nhanh cứ như một ngày vậy. Ấy chính là cuộc đời của chúng ta.

Để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch cứu rỗi trường kỳ trong 6 ngàn năm, chia ra làm thời đại Đức Cha, thời đại Đức Con và thời đại Đức Thánh Linh, và đang đích thân dẫn dắt con đường cứu rỗi. Khi lựa chọn cuộc sống thực hiện theo y nguyên lời được ghi chép trong Kinh Thánh, thì chúng ta mới có thể tiếp cận được con đường cứu rỗi ấy. Cho nên, Đức Chúa Trời phán cho chúng ta rằng hãy luôn vâng phục lời của Đức Chúa Trời.

Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy cùng xác minh xem thời xưa khi được Đức Chúa Jêsus gọi, thì các môn đồ đã lựa chọn như thế nào.

“Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia, là Simôn, cũng gọi là Phierơ, với em là Anhrê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Giacơ, con của Xêbêđê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xêbêđê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.” Mathiơ 4:17-22

Phierơ và Anhrê, Giacơ và Giăng, đã trải qua từng ngày từng ngày với công việc đánh cá trên biển Galilê, và duy trì sinh kế bởi nghề đánh cá ấy. Một ngày nọ, Đức Chúa Jêsus đã đến bên họ mà phán rằng “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” Khi ấy, các môn đồ đã phản ứng ngay tức khắc với lời gọi của Đức Chúa Jêsus, và đã lựa chọn. Ấy chính là sự lựa chọn từ bỏ tất thảy mọi thứ của bản thân, để đi theo Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời đã đến trái đất này tuyệt đối không phải bởi Ngài thiết cần chúng ta đâu. Đức Chúa Trời đến là để ban sự cứu rỗi vì quá thương xót và tiếc cho loài người đang đau đớn trong thế gian tội ác, chứ không phải Đức Chúa Trời ra chỉ thị cho chúng ta rằng “Hãy tin Đức Chúa Trời. Hãy đi theo đường thế này!” để giành lấy sự ích lợi nào đó đâu.

Các môn đồ hiểu ra sự thật này, đã rất thích lời gọi của Đức Chúa Jêsus. Dù con đường ấy có gian nan, nguy hiểm đến đâu, dù trước mặt họ con đường chông gai trải ra nhiều hơn vinh hiển rực rỡ đến đâu chăng nữa, thì họ vẫn thích đồng hành cùng với Đức Chúa Trời hơn, nên họ đã lựa chọn con đường ấy. Họ đã bỏ cả thuyền và lưới, là dụng cụ thiết yếu cho sinh kế, và đã lựa chọn và đi theo giọng tiếng của Đức Chúa Trời rằng “Hãy theo Ta!” Họ đã lựa chọn thật tuyệt vời. Có thể nói rằng những người thế này là những người được nhận phước lành nhất trong Kinh Thánh.

Tuy cuộc sống của họ đã có ít nhiều khó khăn và xung đột, nhưng hãy suy nghĩ xem giờ họ đang ở đâu. Không phải là Phierơ của 2 nghìn năm trước, mà là Phierơ đang ở cùng với Đức Chúa Jêsus trên Nước Thiên Đàng ở thời điểm này ngày hôm nay sau khi đã trải qua quãng thời gian là 2 nghìn năm, sẽ thật hạnh phúc biết bao? Ông ấy hẳn đang được làm tất thảy bất cứ công việc gì mình ao ước, bất cứ công việc gì mình muốn làm, trong khi đang được yên ủi trong lòng Đức Chúa Trời.

Khi suy nghĩ tới điểm này, thì tôi cảm nhận rằng sự lựa chọn của chúng ta tiếp nhận Cha Mẹ vào thời đại này, thật là sự lựa chọn đúng đắn và phước lành thay. Dù có chiếm được chức trách và chức vụ cao đến đâu chăng nữa trên thế gian này, thì cuộc đời loài người chỉ là hữu hạn mà thôi. Quãng thời gian ấy chẳng dài là bao. Song, những thứ trên trời là đời đời, mãi mãi, vĩnh hằng, vĩnh cửu. Mong các anh chị em sống cuộc sống khôn ngoan biết lựa chọn thứ vĩnh cửu, hơn là cuộc sống ngốc nghếch lựa chọn thứ nhất thời và phút chốc.

Sự lựa chọn sai lầm của Giuđa Íchcariốt

Khi thời gian lựa chọn tìm đến từng giờ từng phút, mà chúng ta lại lựa chọn sai lầm dù chỉ là một chút, thì sẽ bị rơi vào con đường không thể nào cứu vãn được nữa. Kể cả trong số mười hai môn đồ của Đức Chúa Jêsus, cũng có duy chỉ một người đã lựa chọn sai lầm.

“Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giuđa Íchcariốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.” Mathiơ 26:14-16

Giuđa Íchcariốt đã lựa chọn ba chục bạc thay vì Đức Chúa Jêsus, và đang tìm cơ hội ở nộp Đức Chúa Jêsus cho sự chết. Dù đi trên con đường đức tin, tuy nhiên, thỉnh thoảng có những người ngốc nghếch lựa chọn sai lầm thế này, để rồi bị đánh mất sự vĩnh cửu, đánh mất Nước Thiên Đàng vĩnh viễn.

Là môn đồ của Đức Chúa Jêsus, thì ấy thật là chức vụ vinh hiển biết bao? Mặc dù là người trực tiếp học hỏi và tiếp nhận lời dạy dỗ cùng công việc làm của Đức Chúa Jêsus ở ngay gần Ngài nhất, thế nhưng Giuđa Íchcariốt đã tham lam của cải hơn là Đức Chúa Jêsus. Vì đã lựa chọn của cải nên từ lúc ấy, hắn đã nhìn Đức Chúa Trời khác đi. Khác với các môn đồ như Giăng hay là Phierơ đã nhận biết và đi theo Đấng Christ, Giuđa Íchcariốt đã không vui mừng mấy dù cũng đi theo Đức Chúa Jêsus. Đi theo Đức Chúa Jêsus, hắn chỉ thấy khổ nhọc, lại cũng không được người ta hoan nghênh hay là mến mộ, ngược lại, còn bị chế giễu là “đạo dối” và bị hủy báng rằng “Người sao có thể là Đức Chúa Trời được?” Cuối cùng, Giuđa Íchcariốt, người lựa chọn sai lầm, đã nhận biết muộn mằn sự thật rằng hành động của bản thân mình đã là sai lầm. Dù hối hận đấy, nhưng hắn đã không ăn năn hối cải, nên phải đón chịu cái chết thật bi thảm.

Vào giờ này ngày nay, lúc đã trải qua 2 nghìn năm, liệu Giuđa Íchcariốt đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Ở trong hồ lửa diêm cháy đời đời mãi mãi, chắc hẳn hắn đang hối hận nhiều biết bao về hành vi mình đã gây ra, trong khi suy nghĩ rằng “Sao lúc ấy mình đã làm vậy? Sao lúc ấy mình đã lựa chọn sai lầm vậy?”

Thời gian lựa chọn trôi qua mất thì sẽ kết thúc tại đó. Trong ví dụ về người giàu và Laxơra ở Luca chương 16, người giàu chết đi và đã rất hối hận khi phải chịu đau đớn nơi âm phủ, nhưng tuyệt đối không thể cứu vãn nổi nữa.

Hãy so sánh cuộc sống mà Giuđa Íchcariốt đã lựa chọn với cuộc sống của Phierơ và các môn đồ khác, là những người đã theo Đấng Christ cho đến cuối cùng. Sinh hoạt đức tin của chúng ta cũng là một chuỗi lựa chọn liên tiếp. Sự chúng ta giữ ngày Sabát, cũng là một sự lựa chọn. Những thánh đồ giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ gìn đức tin, đang đứng ở vị trí giống như Phierơ, Giăng và Giacơ, là những người đã đi theo mà không hề do dự khi Đức Chúa Jêsus phán rằng “Ngươi theo Ta chăng?” Ai cũng bận rộn và có những công việc quan trọng phải làm, song chúng ta đã để lại sau lưng những công việc ấy, và đến Siôn hàng tuần để giữ ngày Sabát, bởi đã lựa chọn sẽ sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời để được mặc lấy sự chí thánh và phước lành của Nước Thiên Đàng vinh hiển, bằng cách thờ lạy Đức Chúa Trời, vâng phục lời phán của Ngài rằng “Hãy nhớ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh.”

Ngày hôm nay, chúng ta cũng đang đứng giữa sự lựa chọn giữa công việc thế gian và công việc của Đức Chúa Trời. Sau này không biết rằng sẽ có những tình huống lựa chọn nào chờ đợi chúng ta, nhưng dù là trong bất cứ tình huống nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải lựa chọn xứng đáng với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Lựa chọn thứ nhất thời và lựa chọn thứ đời đời

Khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, hai bên tả và hữu Ngài đã có hai tên trộm cướp. Thông qua Kinh Thánh, hãy tìm hiểu xem trong giây phút tuyệt mệnh ấy, mỗi người trong bọn họ đã lựa chọn thế nào, và sự lựa chọn ấy đã mang lại kết quả ra sao.

“Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Barađi.” Luca 23:39-43

Cha đã nói về hai tên trộm cướp này rằng: Tên trộm cướp tên tả là người suy nghĩ cho thứ nhất thời, còn tên trộm cướp bên hữu là người suy nghĩ cho thứ đời đời. Tên trộm cướp bên tả đã hy vọng đôi chút rằng nếu theo ý của quần chúng thì không biết chừng họ sẽ cứu sống bản thân mình. Cho nên, giống như những người khác, hắn đã phỉ báng Đức Chúa Jêsus rằng “Nếu ngươi là Đấng Christ thì hãy cứu chúng ta đi!”

Tên trộm cướp bên tả chỉ biết suy nghĩ cho thứ nhất thời, còn tên trộm bên hữu đã nhìn xa về thứ đời đời. Cho nên, anh ta đã ăn năn hối cải về tội lỗi của bản thân mình, và đã cầu khẩn lên Đức Chúa Jêsus ân điển của sự cứu rỗi. Vì đã lựa chọn thứ đời đời, nên anh ta đã nhận được phước lành Nước Thiên Đàng, bởi lời phán trực tiếp của Đức Chúa Jêsus rằng “Hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong nơi Barađi.”

Mười một môn đồ của Đức Chúa Jêsus cũng đã nhìn xa về thứ đời đời, ngay kể cả trong hiện thực khó khăn và khổ nhọc. Nếu đã lựa chọn thứ nhất thời, thì chắc hẳn họ đã theo thế gian mà phản bội Đấng Christ, giống như Giuđa Íchcariốt rồi. Song, vì họ đã lựa chọn thứ đời đời, nên họ đã có thể theo sau Đức Chúa Jêsus cho đến cuối cùng, ngay kể cả trong tình huống người ta phỉ báng Đức Chúa Jêsus là “Phe người Naxarét”, hay vừa nói rằng “Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” vừa lượm đá đặng ném Ngài.

Vào thời đại này, chỉ những người lựa chọn thứ đời đời mới có thể sinh hoạt đức tin được. Trong số các con cái của Siôn, không có một ai lựa chọn thứ nhất thời cả. Tất thảy đều lựa chọn thứ đời đời, đều tiến bước trong khi nhìn trông thế giới vĩnh cửu. Dù bị chịu bắt bớ, dù đa số những người khác không hiểu cho, nhưng vì chúng ta đã lựa chọn thứ đời đời, nên có thể chạy mạnh mẽ hướng về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” II Côrinhtô 4:16-18

Sự thấy được chỉ là tạm thời mà thôi. Vì chúng ta đã lựa chọn thứ đời đời, là sự không thấy được, nên chúng ta đang lên kế hoạch cho cuộc sống vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời. Nếu đã lựa chọn thứ nhất thời thì mặc cho Kinh Thánh ghi chép như thế nào, chúng ta đã giữ thờ phượng Chủ nhật và Nôen mà người thế gian này cho là phổ biến rồi. Nhưng thứ chúng ta lựa chọn chính là lời của Đức Chúa Trời được ghi chép vì sự đời đời. Cho nên, chúng ta đang tiếp nhận và vâng phục theo y như lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời chứ không phải điều răn của loài người. Chúng ta tin vào sự thật rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ cùng tồn tại, chứ không tin vào sự rằng chỉ có Đức Chúa Trời Cha.

“Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống… Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta… Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.” Rôma 8:12-25

Lựa chọn thứ nhất thời thì sẽ trở thành Giuđa Íchcariốt. Lựa chọn thứ đời đời, thì sẽ trở nên lập trường giống như Phierơ, Giăng, Giacơ. Thế thì mới có thể có được đức tin vâng phục lời dạy dỗ của Đấng Christ, dù phải bị tử vì đạo. Chúng ta không nên bám víu vào những thứ trên thế gian này, là những thứ chỉ có một lát rồi lại biến mất, mà phải có được sự khôn ngoan biết sống vì thứ đời đời. Lời giáo huấn của Mẹ, lời dạy dỗ của Cha, đều là lời phán ban cho để tất thảy con cái Ngài, là chúng ta, được sống vì thứ đời đời.

Người có đức tin, lựa chọn thứ đời đời

Khi sinh hoạt đức tin, đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng “Tại sao chúng ta phải chịu sự bắt bớ này?”, “Tại sao thế gian làm chúng ta khổ sở như thế này?” Mỗi lúc như vậy, Đức Chúa Trời sẽ hỏi lại chúng ta rằng “Con nghĩ thế nào về Ta? Con nghĩ rằng Ta không có năng lực có thể đẩy lùi sự bắt bớ chăng?”

Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng có thể làm được tất thảy mọi sự. Đức Chúa Trời cũng có thể làm cho chúng ta được hưởng vinh hiển trên thế gian, và được người ta hâm mộ và tôn sùng. Song, để ban cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc đời đời, hơn là niềm vui và sự thích thú chỉ chốc lát, Đức Chúa Trời đã để cho chúng ta trải qua khổ nạn và đau đớn chốc lát, cùng sự ghen ghét và phản đối của những người thế gian. Nói một cách dễ hiểu thì, Đức Chúa Trời tạm thời hạ chúng ta xuống ở trên thế gian này, để làm chúng ta thành tồn tại bất diệt.

Người không hiểu ra sự thật này, thì dù đang đi theo con đường của Đức Chúa Trời, thì rồi cũng sẽ trở nên người giống Đêma, từ bỏ con đường ấy bởi sự khổ nhọc chốc lát. Sứ đồ Phaolô đã rất lấy làm tiếc khi trông thấy Đêma, người đã từng truyền đạo cùng với mình, lại chuyển hướng cuộc sống sang thế gian bởi đã lựa chọn thứ nhất thời (II Timôthê 4:10). Để giữ được đức tin thì phải lựa chọn thứ đời đời. Phải nhìn trông thứ đời đời.

“Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.” Hêbơrơ 10:36-39

Những người có đức tin đạt đến sự cứu rỗi linh hồn đều có điểm chung. Điểm chung ấy chính là họ đã lựa chọn thứ đời đời, chứ không bám víu lấy những thứ có một chốc lát rồi sẽ biến mất. Bởi đức tin, Môise đã từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn, vui mừng chịu bị khổ nạn cùng với người dân của Đức Chúa Trời hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi trong một chốc lát. Ápraham cũng đã như vậy, Nôê cũng đã như thế. Cuộc sống lựa chọn thứ đời đời đã làm họ hạnh phúc và vui mừng hơn rất nhiều. Những người lựa chọn thứ chốc lát đã không thể hiểu nổi sự lựa chọn của họ. Song, khi Nước Thiên Đàng đến, thì tất thảy mọi người đều sẽ công nhận rằng “Những người đó đã là những người sống đúng cách.”, “Họ đã là những người lựa chọn đúng đắn.”

Cha và Mẹ, là Thánh Linh và Vợ Mới, đang gọi tất thảy mọi người khắp thế giới hãy đến (Khải Huyền 22:17). Chúng ta cũng đã đến với Thánh Linh và Vợ Mới, nên đã được học thông qua lời dạy dỗ Kinh Thánh về sự khôn ngoan biết lựa chọn thứ đời đời, hơn là thứ nhất thời. Dù người khác có nói lời gì đi nữa, có lựa chọn thế nào đi nữa, thì sự lựa chọn này của chúng ta chính là sự lựa chọn đúng đắn. Sự lựa chọn theo lời dạy dỗ Kinh Thánh chứ không thêm bớt một chút nào trong lời phán, mới chính là sự lựa chọn rõ ràng và chính xác nhất (Khải Huyền 22:18-19). Trên thế gian này có rất nhiều người lừa lọc và mê hoặc người khác, lại có vô số hầm và bẫy đang mai phục, song, lời dạy dỗ của Kinh Thánh luôn dẫn dắt chúng ta đi con đường chính xác, và hầu cho chúng ta lấy những thứ đời đời làm chuẩn mực.

Nếu xa rời lời thì sẽ cứ luôn bị mê hoặc bởi thứ nhất thời và phút chốc. Sẽ thấy cuộc sống của Phierơ chịu khổ nạn vì Đấng Christ là cuộc sống nghèo nàn, và sẽ thấy cuộc sống của những người Pharisi, thầy thông giáo và thầy tế lễ mà được người dân thời ấy hâm mộ và tôn sùng là cuộc sống hoa lệ. Nhưng họ chẳng có gì đáng để chúng ta phải ghen tỵ cả. Đức Chúa Trời đã phán rằng trong con mắt của Ngài thì thậm chí kể cả trái đất này cũng chỉ như là một giọt nước trong thùng, một mảy bụi rơi trên cân mà thôi.

Chúng ta hãy tự hào rằng mình là người lựa chọn thứ đời đời. Đối với chúng ta, có thế giới lớn hơn nhiều, đẹp đẽ hơn nhiều và vinh hiển hơn nhiều. Mong tất thảy người nhà Siôn chúng ta đều mạnh mẽ chạy hướng về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trong khi suy nghĩ về thời gian hạnh phúc sẽ được hưởng thỏa thích đời đời mãi mãi trên thế giới các ngôi sao trong vũ trụ, cùng nắm tay Cha Mẹ mà hôm nay đi sao Bắc Đẩu, ngày mai đi sao Cày.