WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Một lời nói làm thức tỉnh tấm lòng của Naaman

II Các Vua 5:1-14

2859 Xem

Naaman – quan tổng binh của vua Aram, bị mắc bệnh phung nên ông đã đến trước cửa nhà của đấng tiên tri Êlisê. Ông ấy đến để được chữa bệnh. Tuy nhiên Êlisê đã không đi đến với Naaman mà chỉ sai sứ giả nói với người.

“Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giôđanh. Ngươi sẽ được sạch.”

Naaman nổi giận bỏ đi vì nghĩ rằng đấng tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ kêu danh của Đức Chúa Trời, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành bệnh cho.

Người không thể chịu được việc phải ngâm mình trong nước sông Giôđanh dơ dáy trong khi có những sông khác sạch hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ của các tôi tớ lại khác.

“Nếu tiên tri có truyền cho một việc khó thì ngài há chẳng làm sao? Phương chi người chỉ bảo hãy tắm thì được sạch. Đừng tức giận mà hãy thử làm theo thì chẳng tốt hơn sao?”

Bởi lời nói của các tôi tớ, Naaman đã thay đổi tấm lòng và làm theo như người của Đức Chúa Trời phán dạy, và thịt của người trở nên sạch như thịt của một đứa con nít nhỏ.

Êlisê thậm chí đã không xuất hiện trước quan tổng binh của một nước, và đã đưa ra phương pháp trị liệu bằng cách tắm mình trong nước sông dơ dáy. Lòng tự tôn của Naaman bị tổn thương vì không được đối đãi xứng đáng với địa vị trong xã hội, Naaman đã rất bất mãn. Thế nhưng, vì một lời nói của các tôi tớ mình, đã phân tích tình huống một cách tích cực nên Naaman đã thay đổi suy nghĩ và được chữa lành bệnh. Giả sử các tôi tớ cũng đồng tình với sự tức giận của chủ để lấy lòng chủ thì sự việc đã thế nào? Naaman chắc sẽ trở về trong đau đớn và mất công sức tìm đến từ nơi xa, và chắc sẽ chịu đựng căn bệnh đó suốt cả đời.

Chúng ta đừng bao giờ để bị cuốn theo những hành động và lời nói phủ định của những người xung quanh mình, nhưng hãy luôn tìm kiếm sự cảm tạ và đánh thức họ bởi những lời ấy. Đây là một trong những sứ mệnh quan trọng được giao phó cho các con cái Nước Thiên Đàng. Hãy khắc ghi trong tâm trí rằng một lời nói có thể giết một người, cũng có thể cứu sống một người.