WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?

Sáng Thế Ký chương 39

496 Xem

Giôsép, người bị bán làm nô lệ bởi các anh em hay ganh ghét của người, bắt đầu hầu việc trong nhà của Phôtipha, quan thị vệ trong xứ Êdíptô. Đức Chúa Trời ở cùng Giôsép và người được thạnh vượng. Phôtipha trông thấy điều đó, bèn cắt người làm kẻ cai quản cửa nhà mình và tin tưởng để người chăm lo hết mọi tài sản mình sở hữu. Đức Chúa Trời chúc phước cho nhà Phôtipha bởi cớ Giôsép.

Giôsép trung tín chăm lo mọi vấn đề của gia đình Phôtipha, thế nhưng người đã đối mặt với rắc rối. Vợ của Phôtipha ngày nào cũng cứ đưa mắt cùng người. Nhưng Giôsép từ chối mà nói rằng “Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” Trước sự từ chối của người, vợ của Phôtipha đã nổi giận, gọi mọi người đến và đổ oan cho người.

Để giữ gìn đức tin và lương tâm mình trong sạch, Giôsép đã bị bỏ vào tù. Ngay cả khi Giôsép ở trong tù, Đức Chúa Trời cũng ở cùng Giôsép và hầu cho người được thạnh vượng. Giôsép được tin tưởng bởi người cai ngục và từ lúc đó người được giao hết thảy mọi việc trong tù. Sau này, người được thả tự do và trở thành người cầm quyền trên cả Êdíptô.

Tái ông chi mã (塞翁之馬) là câu tục ngữ có nghĩa rằng họa phúc may rủi của cuộc đời biến hóa khôn lường, nên không thể đoán trước được.

Đó là cách mà cuộc đời của Giôsép đã diễn ra. Người đã bị bán đi làm nô lệ bởi các anh em người. Người đã nghĩ rằng mình cuối cùng đã lập nghiệp ở một miền đất xa lạ nhưng người lại bị đổ oan và bị đẩy vào tù. Dù cho cuộc đời của người biến hóa khôn lường và người không biết trước ngày mai, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi trong cuộc đời của người. Đó chính là tấm lòng của người hướng về Đức Chúa Trời. Giôsép không bao giờ quên rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng mình.

Sự thử thách có thể đến cho chúng ta ngay cả khi chúng ta sống cuộc đời đúng đắn và chân thật trong Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta khuất phục sự đau đớn và sự khó khăn, chúng ta sẽ rơi vào cảm giác mất mát và bất lực sâu thẳm trong tấm lòng chúng ta. Vì lý do đó, đôi khi tấm lòng của chúng ta tự nhủ rằng hãy sống theo như chúng ta mong muốn, và quên hết đi mọi thứ.

Nếu chúng ta đối mặt với thử thách, chỉ có một điều duy nhất phải ghi nhớ: Đức Chúa Trời ở cùng mình ngay kể cả giây phút này bây giờ. Chúng ta càng được đặt trong tình huống khó khăn, thì càng phải tránh xa hơn nữa những công việc tội lỗi. Nếu chúng ta giữ gìn đức tin và lương tâm trong sạch và đi theo lẽ thật cách trung tín, Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ mở đường cho sự thạnh vượng như thể Ngài đã giải cứu Giôsép là người công bình, hầu cho người trở thành người cầm quyền của Êdíptô, và ban cho người sự hạnh phúc khi gặp lại gia đình của người (Sáng Thế Ký 46:29-30).