WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Phải cầu nguyện khi nào?

6536 Xem

Dò xem Kinh Thánh thì có thể biết được sự thật rằng rất nhiều tổ tiên đức tin đã khắc phục khó khăn hoặc nhận được phước lành bởi cầu nguyện. Hơn nữa, kể cả Đức Chúa Jêsus đến đất này với tư cách là Đấng Cứu Chúa cũng làm hoàn thành công việc Tin Lành bởi cầu nguyện.

Như thế này, cầu nguyện là một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng của Cơ Ðốc nhân. Cầu nguyện đóng vai trò kết nối mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với chúng ta, nên để ý chí và ước nguyện của chúng ta được truyền đạt lên Ðức Chúa Trời thì nhất thiết cần phải cầu nguyện.

Thế thì, trong sinh hoạt của chúng ta, phải cầu nguyện khi nào?

1. Bản thân cuộc sống phải là một chuỗi cầu nguyện liên tục.

Làm bất cứ công việc gì, chúng ta phải bắt đầu bằng cầu nguyện, tiến hành bằng cầu nguyện, kết thúc bằng cầu nguyện. Đây chính là để thực hiện lời phán “Hãy cầu nguyện không thôi.” (I Têsalônica 5:17).

2. Những trường hợp cầu nguyện trong cuộc sống là như sau.

 • Phải cầu nguyện khi thức dậy vào buổi sáng.
 • Phải cầu nguyện vào mỗi bữa cơm.
 • Phải cầu nguyện theo giờ cầu nguyện định sẵn mỗi ngày.
  (Mùa hè: 9 giờ sáng, 3 giờ chiều / Mùa đông: 10 giờ sáng, 2 giờ 30 phút chiều).
 • Phải cầu nguyện nhìn lại công việc một ngày sau khi đã kết thúc công việc một ngày trước khi đi ngủ.
 • Phải cầu nguyện ngay lập tức khi cần sự giúp đỡ của Ðức Chúa Trời để thắng sự cám dỗ, sự bắt bớ và sự khó khăn v.v…
 • Cũng phải cầu nguyện khi có việc đáng cảm tạ.
 • Phải cầu nguyện khi cần hối cải về sự sai lầm của mình.
 • Ngoài ra, cũng phải cầu nguyện trong những trường hợp đặc biệt nữa.
 • 3. Phải cố gắng có thời gian riêng cho cầu nguyện đặc biệt.

  • Cầu nguyện kiêng ăn khi đức tin không tăng trưởng hoặc đang bị trì trệ. Ðức Chúa Trời phán Ngài đẹp lòng cầu nguyện kiêng ăn (Êsai 58:6).
  • Cầu nguyện kiêng ăn định kỳ mỗi năm được giữ nhằm Lễ Bánh Không Men (Ngày 15 tháng 1 thánh lịch). Cầu nguyện này có ý nghĩa dự phần vào sự đau đớn trên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus (Mác 2:20).
  • Ngoài ra, cho đức tin cá nhân hay trường hợp đặc biệt, có thể cầu nguyện buổi mai hoặc định giờ riêng mà cầu nguyện (Mác 1:35).

  Câu “Quá Lị Bất Cập” (過猶不及) có nghĩa là nếu điều gì trên thế gian quá mức độ thì không tốt. Tuy nhiên, cầu nguyện là trường hợp ngoại lệ. Kinh Thánh đã làm cho chúng ta hiểu biết về tầm quan trọng của cầu nguyện bằng lời phán rằng “Hãy cầu nguyện mãi mãi.”, “Hãy cầu nguyện không thôi.” (Luca 18:1-17, I Têsalônica 5:16-25).

  Nhất định hãy ghi nhớ lời Ngài phán rằng hãy cầu nguyện “mãi mãi”, “không thôi” và sinh hoạt cầu nguyện ngay thẳng để trở nên các con cái Siôn nhận nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời.

  Vấn đề phải suy nghĩ
  Những trường hợp cầu nguyện trong cuộc sống là những trường hợp nào?
  Trong cầu nguyện đặc biệt, có những cầu nguyện nào?