WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tại sao không có thập tự giá trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời?

190 Xem
Hôm nay tôi nói chuyện với một đồng nghiệp nhưng không thể giải thích rõ ràng. Tôi cảm thấy buồn.
Việc gì ạ?
Anh ấy đi hội thánh, cho nên tôi nói tôn kính thập tự giá là thờ hình tượng. Sau đó anh ấy nói rằng “Làm sao thập tự giá là hình tượng được vì nó chỉ là biểu tượng của hội thánh thôi.” Tôi muốn nói cho anh ấy hiểu cặn kẽ nhưng lúc đó không nhớ được gì. Mục sư có thể giải thích lại cho tôi tại sao thập tự giá là hình tượng không?
Chắc chắn rồi. Trước tiên chúng ta hãy xem Mười Điều Răn nhé!

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó…” Xuất Êdíptô Ký 20:4-5

Đức Chúa Trời đã phán dặn rằng làm ra hình tượng thì được, nhưng chỉ cần không quì lạy và hầu việc các hình tượng đó thôi sao?

Không. Đức Chúa Trời phán rằng cũng đừng làm ra.
Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm ra bất cứ hình tượng gì ví với Ngài. Thập tự giá không là ngoại lệ. Ấy là hành động chống đối lại điều răn của Đức Chúa Trời rằng “Đừng làm ra, cũng đừng quỳ lạy hình tượng.”
À, mỗi khi đồng nghiệp ấy cầu nguyện, anh ấy luôn luôn cúi đầu trước thập tự giá để trên bàn làm việc.
Mặc dù họ nói thập tự giá chỉ là biểu tượng, thế nhưng họ không thể ngưng phụ thuộc vào nó, và còn thổi ý nghĩa đặc biệt vào nó. Đức Chúa Trời biết rõ điều đó, và đó là lý do ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã phán khẩn cấp rằng không được làm ra hình tượng. Nhiều lần Đức Chúa Trời đã tuyệt đối cấm hành vi như vậy.

“Các ngươi chớ làm những hình tượng; hoặc hình chạm, hoặc hình đúc; chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng hình, đặng sấp mình trước mặt hình đó, vì ta là Giêhôva, Đức Chúa Trời của các ngươi.” Lêvi Ký 26:1

Tại đây cũng vậy, Đức Chúa Trời đã phán rằng chúng ta không được làm ra hình tượng và sấp mình quì lạy trước nó phải không? Những hành vi này không làm vui lòng Đức Chúa Trời mà chỉ tự làm thỏa lòng loài người.
Hình chạm, hay hình đúc, hay hòn đá có dạng hình nghĩa là gì?
Hình chạm là hình tượng được làm bằng gỗ, hình đúc là hình tượng có hình trụ, còn hòn đá là hình tượng được làm bằng đá. Như vậy, hầu việc những vật được làm bằng vật chất như gỗ hoặc đá là hầu việc hình tượng.
Vậy thì, thập tự giá cũng chỉ là hình tượng được làm bởi các vật chất như gỗ hoặc kim loại.
Không chỉ thế thôi đâu. Việc làm ra hình tượng và thổi ý nghĩa tôn giáo vào đó là phong tục của những người không tin Đức Chúa Trời, chứ không phải của Cơ Đốc nhân.

“Đức Giêhôva phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại… Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo; rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay. Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói; không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước.” Giêrêmi 10:2-5

Những vật được làm bởi tay loài người, dù được trang sức đi nữa, thì chẳng qua chỉ là sự tồn tại như con bù nhìn không gây bất cứ ảnh hưởng nào cho chúng ta. Ngày nay, rất nhiều Cơ Đốc nhân trên thế gian này mang thập tự giá theo bên mình, hoặc treo trong ô tô như là cái bùa, và nghĩ rằng “Thập tự giá sẽ bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy.”
Mục sư nói rằng việc dựng nên hình tượng bắt nguồn từ phong tục ngoại đạo ư? Vậy, không có thập tự giá trong Hội Thánh sơ khai mà Đức Chúa Jêsus lập ra sao?
Đương nhiên là không rồi! Quan điểm của Hội Thánh sơ khai về thập tự giá hoàn toàn khác với bây giờ. Vào thời ấy, họ đã xem thập tự giá là vật gớm ghiếc, chứ chưa nói gì đến vật biểu tượng cho Hội Thánh.

“Các Cơ Đốc nhân đã chính thức sử dụng thập tự giá như là biểu tượng của đạo Cơ Đốc từ thời Constantine. Đối với các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, chỉ mới nghe nói đến thập tự giá, họ đã rùng mình run sợ, nên không có nguy cơ làm đẹp thập tự giá bởi tình cảm.” Baker’s Dictionary of Theology, trang 152

Nghĩa là những người như Phierơ và Phaolô không thích thập tự giá chút nào cả phải không? Vậy chúng ta phải có suy nghĩ giống họ.
Đúng rồi. Hình tượng mà đã khiến các giáo nhân sơ khai phải rùng mình, giờ lại được mỹ hóa thành vật biểu tượng, và thậm chí được xem là vật thánh. Khi nghĩ về điều này thì, thật sự chúng ta phải cảm thấy đáng tiếc thay.
Điều gì sẽ đến cho những người đi hội thánh nhưng phớt lờ lời dạy dỗ của Kinh Thánh và khăng khăng thờ lạy hình tượng như thập tự giá?
Đức Chúa Trời đã cảnh báo về kết cục của sự thờ lạy hình tượng.

“Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giêhôva, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm! Cả dân sự phải đáp: Amen!” Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15

Họ không thể mong chờ được nhận phước lành trong khi cứ làm hành vi mà Đức Chúa Trời coi là gớm ghiếc, phải không? Nếu họ thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, họ không được làm bất cứ việc gì Đức Chúa Trời đã cấm.
Tôi có thể hiểu rõ ràng lời dạy của Đức Chúa Trời rồi. Ngày mai tôi sẽ truyền những điều này cho đồng nghiệp!
Thật vui được giúp đỡ anh em. Mong anh em có thể truyền đạt tốt lời cho anh ấy!