WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Mẹ và biển cả

3308 Xem

Biển cả bao la tiếp nhận mọi thứ ra từ đất liền nhưng không bị thối rữa. Có nhiều lý do cho điều này. Vì trong nước biển chứa muối có tác dụng thanh lọc các chất ô nhiễm, vì biển chuyển động không ngừng theo dạng sóng, và vì các vi sinh vật trong biển phân hủy các chất độc hại, v.v…

Biển tiếp nhận những thứ ô uế, dơ dáy và làm tinh sạch chúng giống như người mẹ. Mẹ bao dung hết thảy mọi lỗi lầm của con cái và biến hóa chúng bằng sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến. Trong tiếng Hán, từ “biển” được viết là “海”, chứa bộ “母” có nghĩa là “mẹ”; còn trong tiếng Pháp, từ “mẹ” là “mère”, và “mer” có nghĩa là “biển”.

Giống như biển cả làm cho tinh sạch mọi sự dơ dáy chảy vào mình, tấm lòng rộng lớn như biển cả bao la khoan dung mọi sự lỗi lầm của anh chị em mới thật là tấm lòng đẹp. Từ Giáo huấn của Mẹ

Đức Chúa Trời Mẹ ôm lấy tội lỗi và lỗi lầm của hết thảy nhân loại và làm cho tinh sạch. Ngài làm việc không ngừng nghỉ với tình yêu thương quý giá nhất thế gian.

Chúng ta cũng hãy học theo tấm lòng của Mẹ. Ngay cả khi có điều khiến chúng ta bị tổn thương, nhưng nếu có thể che đậy lỗi lầm của anh chị em mình thì chúng ta sẽ được sinh lại thành tồn tại thật đẹp đẽ, giống như biển cả, giống như Mẹ của chúng ta.