WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nicole Weber từ Parsippany, NJ, Mỹ

647 Xem

Một chị em biểu diễn Pansori của Hàn Quốc và Bài Ca Mới tiếng Anh kiểu Pansori ở Carnegie Hall. Pansori là thể loại mới lạ, khác hoàn toàn với âm nhạc của Mỹ. Đặc biệt mới lạ hơn đối với những người không quan tâm tới âm nhạc dân gian hoặc nghệ thuật nhà hát. Nhiều người nhà Siôn cũng tham dự sự kiện. Khi Pansori được tiến hành thì người dẫn dắt sự kiện cho biết rằng biểu diễn Pansori vốn là mất 8 tiếng nhưng hôm nay sẽ biểu diễn những đoạn biểu hiện tốt tình yêu thương của mẹ, giữa nhiều biểu diễn của Pansori.

Chị em ấy tha thiết mong muốn rằng thông qua biểu diễn, không chỉ bảo tồn văn hóa của Hàn Quốc mà các anh em chị em Siôn Mỹ còn nhận biết tình yêu thương của Mẹ trên trời và dâng cảm tạ lên Ngài. Nhờ sự nỗ lực nhiệt tình của chị em, các người nhà chưa một lần nào sang Hàn Quốc đã có thể học tập dù chỉ là một chút về văn hóa của Hàn Quốc, là đất nước của Cha Mẹ trên trời.

Được cho biết rằng đào hát gọi là Sorikkun, là người hát Pansori chuyên nghiệp; họ kế thừa Pansori và huấn luyện trải qua vài năm để biểu diễn. Sorikkun dồn hết sức bằng cách sử dụng bụng dưới và cơ bắp eo lưng để truyền đạt cảm xúc than khóc, tuyệt vọng và niềm vui trong câu chuyện. Giống như vậy, để truyền đạt câu chuyện cho thính giả bằng Pansori thì cần thiết nhiều hy sinh và tình yêu thương. Hơn nữa, gần đây Pansori mới bắt đầu được ghi âm. Pansori là một loại hình âm nhạc được truyền miệng qua nhiều thế hệ, cho nên để học tập Pansori thì Sorikkun nghe lặp đi lặp lại biểu diễn.

Nhờ huấn luyện lâu dài của họ, Pansori vẫn còn là một phần lớn của văn hóa Hàn Quốc cho đến bây giờ. Các Sorikkun là những người cam chịu sự biến hóa của cuộc sống để bảo tồn Pansori. Chính phủ chỉ định họ làm “Di sản văn hóa con người” và coi như là di sản quan trọng của đất nước. Coi bản thân họ chính là của báu của Hàn Quốc đó.

Tôi chợt nhớ ra lời Kinh Thánh đã được phán rằng “Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Giống như Sorikkun hiến thân để kế thừa văn hóa quý giá, tôi cũng muốn trở thành cái chén và dụng cụ mà Đức Chúa Trời ngụ ở, và hiến thân vì Tin Lành để trở nên của báu quý trọng ở Nước Thiên Đàng.