WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

14/1/2020

Sự yếu kém chuyển thành cơ hội

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Toscanini, một nhạc trưởng nổi tiếng thế giới, vốn bắt đầu là một người chơi trung hồ cầm (cello) đầy triển vọng. Vì gặp phải vấn đề khó khăn trong việc đọc bản nhạc do chứng suy giảm thị lực, ông đã phải học thuộc lòng toàn bộ bản nhạc để chơi trung hồ cầm.

Vào một ngày nọ, người chỉ huy dàn nhạc của ông đã nhập viện ngay trước một buổi hòa nhạc quan trọng. Vì Toscanini là người duy nhất trong dàn nhạc nhớ được toàn bộ bản nhạc, ông đã trở thành nhạc trưởng thay thế. Trong buổi biểu diễn, khả năng chỉ huy dàn nhạc của ông đã được công nhận.

Nếu Toscanini đã có thị lực tốt giống như bao người khác trong dàn nhạc, liệu ông đã có thể trở nên nổi tiếng với vai trò là một nhạc trưởng hay chăng?

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS