WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Vương quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng ở Mutare

Enos Mutazu từ Harare, Zimbabwe

853 Xem

Khi trông thấy Siôn được xây dựng trên khắp thế giới với tốc độ nhanh chóng thì tôi tin chắc rằng thời kỳ được tiên tri rằng “Ta sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Êsai 60:22) là bây giờ. Há có thể ngồi yên vào thời kỳ quan trọng thể này chăng? Các người nhà Siôn Harare, Zimbabwe cũng chuẩn bị khai thác Tin Lành ở địa phương mới.

Tuy nhiên, kế hoạch mà chúng tôi đã lập với lòng hoài bão, gặp phải sóng gió từ ban đầu. Vì khó tìm kiếm chỗ trọ ở Mutare, là nơi chúng tôi đã định làm nơi truyền giáo ngắn hạn. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện xin hãy giúp đỡ xây dựng Siôn ở Mutare, và tiếp tục tìm kiếm nơi thích hợp.

Lúc đó, chúng tôi liên lạc được với một chị em sống ở Mutare. Chị em đã tiếp nhận lẽ thật ở Siôn Durban, Cộng hòa Nam Phi, rồi trở về Mutare là quê hương vì công việc, và gần 1 năm qua chị em mất liên lạc. Cho dù chúng tôi mấy lần thử liên lạc nhưng không nghe máy. Nhưng khi chúng tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời và liên lạc lần nữa thì liên kết được với chị em.

Lúc đó, tôi chợt nhớ ra lịch sử khi vua Đavít đánh trận Philitin. Trước khi chiến tranh, Đavít hỏi Đức Chúa Trời rằng “Tôi nên đánh dân Philitin chăng?” thì Đức Chúa Trời đã đáp rằng “Hãy đi, vì hẳn Ta sẽ phó dân Philitin vào tay ngươi.” Đavít được thêm sức nhờ vào lời phán của Đức Chúa Trời, người tin chắc rằng Đức Chúa Trời ở cùng và đã giành lấy thắng lợi. Khi nghe giọng tiếng của chị em qua điện thoại thì chúng tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã phó Mutare vào tay chúng tôi để chúng tôi có thể giành lấy thắng lợi.

Thật xin lỗi vì phải làm phiền chị em nhưng chị em vui mừng đón tiếp chúng tôi, nói rằng rất vui được tiếp đãi chúng tôi trong thời gian truyền giáo ngắn hạn. Chúng tôi cũng hạnh phúc vì một linh hồn được sống lại ở Mutare nhờ đợt truyền giáo ngắn hạn và trở nên người giúp việc của Tin Lành nữa.

Cuối cùng, chúng tôi khởi hành từ Harare và qua 4 tiếng thì đến Mutare. Đó là nơi mà chúng tôi nhất thiết phải rao truyền Tin Lành. Ngoài điều này ra chúng tôi chẳng biết gì về Mutare, nhưng ấy không phải là vấn đề vì chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã mở mọi con đường ra.

7 người thành viên đoàn truyền giáo ngắn hạn ở lại Mutare trong 6 ngày. Vì đó là thời gian không đầy một tuần, nên chúng tôi đã dành hết thảy mọi thời gian mặt trời mọc làm thời gian rao truyền lời. Vì không biết khi nào mới có thể đến Mutare lần nữa, nên chúng tôi tiết kiệm dù chỉ là một phút, một giây và sốt sắng rao truyền lời. Kết quả là chúng tôi đã tìm được 11 anh em chị em trên trời, và 7 người trong số đó đã dâng lễ thờ phượng ngày Sabát cùng chúng tôi.

Khi tiến hành truyền giáo ngắn hạn, có cảnh đặc biệt lưu lại trong tâm trí. Trước tiên, đó là lúc một anh em đã bảo rằng khó tham dự lễ thờ phượng vì công sở nhưng lại đã dành thời gian và đến. Chúng tôi đã hẹn gặp anh em ở bến xe. Khi thấy anh em bến xe như đã hẹn thì chúng tôi ôm lấy nhau và hoan hô. Tôi cảm nhận bằng cả thể rằng chúng ta thật sự là một gia đình chân thật vì mọi người đã một lòng mong muốn anh em trở về nhà, và hết sức chào mừng đón tiếp anh em đã trở về.

Chúng tôi nhận được sự cảm động lớn hơn ở Siôn. Vào ngày ấy đã có một người chịu phép Báptêm, mà người nhà nhận phước lành của sự sống mới 3 ngày trước đã đến gần, ôm lấy người ấy và nói rằng “Chúc mừng sanh lại mới.” Hai người ôm lấy nhau và vui mừng nói rằng “Chúng ta cuối cùng đã tìm được Mẹ.” Chúng tôi vừa trào dâng nỗi xúc động, vừa đau lòng vì phải để lại những linh hồn này và trở về.

Giống như Cha, chúng tôi đều đồng lòng lo lắng cho các anh em chị em phần linh hồn mới được sanh ra. Cho nên, một anh em mới tốt nghiệp đại học nha khoa, lập kế hoạch xin việc ở Mutare và chăm sóc các người nhà. Chúng tôi rất biết ơn anh em đã dốc dũng khí cho Tin Lành, và cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng chăm sóc các con cái một cách tỉ mỉ.

Đức Chúa Trời mở đường ở nơi có ý định. Đó là đại lộ được mở rộng. Vì Đức Chúa Trời ban đại lục châu Phi cho chúng tôi nên chúng tôi sẽ tin chắc và tiến lên. Chúng tôi sẽ chạy đến địa phương mà Tin Lành chưa được truyền bá và góp sức trong việc xây dựng Siôn.