WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời Ðức Chúa Trời là tuyệt đối

2646 Xem

Lời của Ðức Chúa Trời là tuyệt đối, và trong sự tuyệt đối không có lý do. Đức Chúa Trời ban phước lành cho duy chỉ những người vâng phục tuyệt đối lời của Đức Chúa Trời, nên vâng phục tuyệt đối lời của Ðức Chúa Trời chính là con đường phước lành, và là con đường cứu rỗi.

1. Con tàu của Nôê

Vào thời mưa không rơi xuống, Đức Chúa Trời đã phán lệnh cho Nôê rằng hãy đóng một con tàu to. Con tàu mà Đức Chúa Trời chỉ thị là con tàu có quy mô khổng lồ với bề dài 137m, bề ngang 23m, bề cao 14m. Đương thời không phải là thời đại có kỹ thuật đóng tàu phát triển như ngày nay, nên lời phán của Đức Chúa Trời rằng hãy đóng tàu đã là mệnh lệnh gần với bất khả năng. Hơn nữa, cần rất nhiều nhân lực và nguyên vật liệu để đóng tàu; chi phí tiêu dùng cho công việc ấy cũng rất khổng lồ. Các học giả ngày nay suy luận rằng để đóng được con tàu lớn thể này với kỹ thuật thời đại ấy thì chắc đã mất thời gian dài 40 ~ 120 năm, mà chỉ xét điều này thôi cũng đoán được rằng việc đóng tàu là công việc đòi hỏi nhiều sự nhẫn nại dường bao.

Nhưng, kể cả trong tình huống khó khăn thể này, Nôê cũng đã bắt đầu đóng tàu mà không bất bình chút nào vì mệnh lệnh rằng hãy đóng tàu là lời tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Kết quả ấy là khi tất thảy loài người đều bị hủy diệt bởi nước lụt, thì Nôê và gia đình ông ấy thảy đều đã được cứu rỗi.

​2. Thành Giêricô

Thành Giêricô đứng chặn trước mặt dân Ysơraên vừa mới đặt bước chân đầu tiên trên xứ Canaan sau khi vượt qua Giôđanh. Thành Giêricô là thành bất khả xâm phạm không dễ gì bị vây hãm, nhưng để chinh phục được xứ Canaan thì nhất định phải vây hãm được thành Giêricô. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã cho biết phương pháp có thể vây hãm thành. Đó chính là trong vòng sáu ngày mỗi ngày hãy đi chung quanh thành một lần, còn vào ngày thứ bảy thì đi chung quanh bảy lần, và khi các thầy tế lễ thổi kèn thì hết thảy dân sự hãy nhất loạt la lên.

Để chiếm được một thành thì phương pháp thường thức chính là phải dựng đồn, làm ra trụ phá thành để đập vỡ cổng thành, làm ra các loại dụng cụ dùng cho chiến tranh như cái thang, cung tên, giáo và khiên v.v…, và cũng phải lập chiến lược. Nhưng, Đức Chúa Trời đã chỉ thị tác chiến khó hiểu, vượt quá thường thức.

Vào ngày thứ nhất, dân Ysơraên diễu hành xung quanh thành Giêricô một vòng, nhưng không có bất cứ biến động gì. Vào ngày thứ nhì, họ cũng diễu hành xung quanh thành giống vậy, nhưng thành Giêricô cũng không có hề nhúc nhích. Vào ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, họ cứ tiếp tục diễu hành xung quanh thành. Những người không có đức tin tuyệt đối vào lời của Đức Chúa Trời có lẽ đã rất cháy lòng. Chắc họ đã rơi vào suy nghĩ cực kỳ thường thức và nhân gian rằng vào giờ này thà mài dao, hoặc là làm thêm một cái giáo, hoặc làm ra trụ phá thành để chuẩn bị đập vỡ cổng thành thì sẽ trở nên thời gian hữu ích hơn nhiều.

Vào ngày thứ bảy, vào giây phút cuối cùng diễu hành xung quanh thành bảy lần, chắc đã có rất nhiều người dân tuyệt vọng sâu thêm, nghi ngờ rằng “Thành này quả thật bị sụp đổ sao? Hay chính chúng tôi bị đuối sức mà sụp đổ chăng?” Thế nhưng, Ðức Chúa Trời đã ban kết quả gì cho những người dân Ysơraên đã vâng phục tuyệt đối lời của Ngài? Vào giây phút cả dân sự la lên hướng về thành Giêricô, tường thành vững chắc ấy bèn ngã sụp ồ ạt. Bởi đó mà người dân Ysơraên đã chinh phục được thành Giêricô trong nháy mắt và giành được Canaan, xứ của lời hứa, làm cơ nghiệp.

Cho đến giờ, chúng ta đã dò xem lịch sử được nhận lãnh phước lành lớn lao khi vâng phục tuyệt đối chỉ thị của Đức Chúa Trời. Vào thời đại này, chúng ta cũng có thể được nhận lãnh phước lành đến gần Nước Thiên Đàng khi vâng phục tuyệt đối lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn sắm sẵn kết quả công bình và hữu ích, và chỉ thị cho chúng ta điều phải làm. Hãy trở nên con cái được nhận lãnh dư dật phước lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn, bằng cách vâng phục tuyệt đối lời của Đức Chúa Trời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Phương pháp vây hãm thành Giêricô mà Đức Chúa Trời cho biết là gì?
Hãy nghĩ xem có kinh nghiệm được nhận lãnh phước lành nhờ vâng phục tuyệt đối lời của Đức Chúa Trời không.