WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Phải cầu nguyện với chủ đề nào?

10383 Xem

Không với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì không có việc gì được hoàn thành chỉ bởi sức mạnh của chúng ta. Cho nên, Đức Chúa Trời mong chúng ta cầu nguyện tìm cầu sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời (Mathiơ 7:7-8), và Ngài lắng tai nghe cầu nguyện của chúng ta và luôn giúp đỡ chúng ta trong khi không trông thấy. Cho nên, chúng ta phải trở nên các thánh đồ luôn gắng sức cầu nguyện (I Têsalônica 5:17).

Thế thì phải cầu nguyện với chủ đề nào? Hãy dò xem một cách cụ thể thông qua Kinh Thánh.

 1. Trước hết, Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu xin nước của Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Mathiơ 6:25-34).
 2. Kinh Thánh đã phán rằng người thiếu sự khôn ngoan thì hãy cầu xin sự khôn ngoan (Giacơ 1:5).
 3. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ (Luca 22:40).
 4. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu xin Thánh Linh (Luca 11:13).
 5. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu nguyện xin mở cho cánh cửa truyền đạo (Côlôse 4:2-6).
 6. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu nguyện xin cho rao truyền một cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành (Êphêsô 6:18-19).
 7. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu xin để được đứng trọn vẹn và chắc chắn trong đức tin (Côlôse 4:12).
 8. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu nguyện xin hầu cho hiểu biết trọn vẹn lời lẽ thật (Thi Thiên 119:18).
 9. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu nguyện tha thứ cho người khác (Mác 11:25).
 10. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu nguyện ăn năn tội lỗi (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:22).
 11. Kinh Thánh đã phán rằng hãy cầu nguyện hầu cho đức tin không nguội mất (Luca 22:32).

Ngoài ra, khi có điều lo nghĩ hoặc mong ước của mỗi người thì cũng phải cầu khẩn lên Đức Chúa Trời bằng cầu nguyện. Ngài đã phán rằng “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, nếu tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (Mác 11:24). Nhưng, cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục phần xác thì không thể được nhận ứng đáp từ Đức Chúa Trời (Giacơ 4:2-3).

Đức Chúa Jêsus đích thân cho thấy hình ảnh làm hoàn thành công việc Tin Lành bởi cầu nguyện. Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng dù không cần cầu nguyện cũng đủ năng lực để cứu rỗi chúng ta, thế nhưng Ngài đã cho thấy tấm gương cầu nguyện trong khi phán lời rằng “Nếu sốt sắng cầu nguyện thì Cha các ngươi ở trên trời sẽ ứng đáp và ban cho tất thảy mọi thứ.” (Luca 11:9-13). Hãy vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời phán rằng hãy cầu nguyện không thôi, nhờ đó trở nên các con cái Siôn được nhận sung mãn ân huệ và phước lành của Đức Chúa Trời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Cầu nguyện không được nhận ứng đáp từ Đức Chúa Trời là cầu nguyện thể nào?
Hãy nhìn lại cầu nguyện của mình, và thử dâng cầu nguyện mà Đức Chúa Trời mong muốn.