WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

8/9/2020

​Thách thức trở nên thuốc

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Có phương pháp để trồng cà chua ngon, ấy là dùng kim đâm nhẹ vào trái cà chua vừa mới nhú. Nếu vậy thì để hồi phục vết xước, trái cà chua phải kéo chất dinh dưỡng từ rễ lên, nên nó được lớn lên không bị sâu bệnh, và trở thành trái cà chua phong phú dinh dưỡng.

Sự thách thức thích hợp cũng tốt cho con người. Nếu xét toàn bộ cuộc đời thì thấy thử thách mang lại nhiều hữu ích. Trong khi gắng sức để thắng thách thức thì ý chí được vững mạnh hơn, và có thể phát hiện ra ý nghĩa của cuộc sống thông qua niềm vui tận hưởng sau khi chiến thắng đớn đau. Đó là lý do vì sao dạo này thêm nhiều chương trình điều trị thanh thiếu niên bằng cách làm cho họ trải nghiệm sự khó khăn. Vì các trẻ em ngày nay quen với sự thỏa mãn ngay lập tức do sinh trưởng không với trải nghiệm bị tuyệt vọng.

Dầu mệt nhọc đến đâu đi chăng nữa, nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự thử thách mà chúng ta có thể chịu đựng nổi. Khi bị thử thách, Đức Chúa Trời xử lý trước để chúng ta không bị kiệt sức hơn nữa. Và Ngài tha thiết mong chờ các con cái chiến thắng thử thách của thế gian và đạt đến sự cứu rỗi của linh hồn. Đây là tấm lòng của Cha Mẹ Trên Trời.

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” I Côrinhtô 10:13

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS