WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Mọi người trong nhà tôi đều là chủ nhân!

728 Xem

Nếu như độ lớn sức mạnh kéo dây của một người là 100 thì trên lý luận, của hai người phải là 200, của ba người phải là 300. Nhưng kết quả thí nghiệm thông qua trò chơi kéo co cho biết rằng, khi hai người thì sức mạnh cá nhân phát huy 93%, khi ba người thì 85%, khi 8 người thì chỉ 49%. Người ta gọi hiện tượng số lượng thành viên càng nhiều thì mức độ đóng góp của cá nhân đối với việc nào đó càng thấp đi như thế này là “Hiệu ứng Ringgelman”.

Hiện tượng thể này bắt nguồn từ suy nghĩ rằng “Mình tôi cũng không sao đâu.”, “Chắc người khác sẽ làm thôi.” Kể cả trong gia đình cũng giống như vậy. Tuy là nơi cả gia đình ở cùng nhau, nhưng có trường hợp đùn đẩy việc phải làm lẫn nhau. Khi đùn đẩy theo thói quen cho người khác việc phải cùng nhau làm thì sẽ ra sao? Khả năng công việc không được tiến hành đúng cách sẽ tăng cao, và dù được hoàn thành đúng cách chăng nữa thì sự bất mãn của người nhà khác có thể tăng lên.

Mọi người trong nhà đều là chủ nhân. Mọi thành viên đều có tinh thần trách nhiệm với ý thức chủ nhân thì không phải “Hiệu ứng Ringgelman” mà là “Hiệu ứng Synergy (Khi kết hợp hai sức mạnh thì tạo ra kết quả lớn hơn thế)” sẽ được phát huy.

Mẹo hay
Dõi theo và quan tâm đến việc nhà.
Phát hiện ra việc phải làm thì làm một cách chủ động.
Hỏi nhau xem có việc cần giúp không.
Nếu ai đó đang làm việc nhà thì cùng nhau làm.
Cả gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa ăn.
Cùng nhau bàn luận và quyết định việc lớn nhỏ trong nhà.
Tiết kiệm năng lượng sử dụng trong gia đình.
Giữ quy tắc và quy luật mà gia đình định ra.
Tích cực tham gia vào sự kiện gia đình.