WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Làm ra “thiết bị nụ cười” trong nhà mình!

1468 Xem

Điểm chung giữa khuôn mặt và dù nhảy là gì?

Đó chính là phải duỗi ra thì mới sống. Bởi vì sống với khuôn mặt nhăn nhó thì không phải là sống. Khuôn mặt nở rạng rỡ, khuôn mặt tràn đầy nụ cười không chỉ làm bản thân hạnh phúc, mà còn làm cho kể cả người nhìn mình cũng hạnh phúc nữa. Đó cũng là phương pháp tốt nhất để biểu hiện tình yêu thương, gửi cổ vũ và ủng hộ tới người gần gũi.

Vậy thì hãy thử làm ra “thiết bị nụ cười” làm tăng nụ cười ở khắp mọi nơi trong nhà mình. Cười lên tiếng hơn 10 giây thì hiệu quả của nụ cười càng cao hơn, nên hãy thử cười thỏa thích cùng với gia đình bằng cách hoạt dụng thiết bị nụ cười đa dạng. Thế thì đến giây phút nào đó bất hạnh sẽ biến mất, và chỉ còn tràn đầy hạnh phúc thôi!

Mẹo hay
Zone (khu) nụ cười – Hễ đi đến nơi chỉ định thì cười
(Viết rồi dán khẩu ngữ “Nơi đây là Khu nụ cười.”, “Đến nơi này thì cười rộ lên.”)
Line (vạch) nụ cười – Mỗi khi vượt qua vạch được chỉ định thì cười
(Viết rồi dán khẩu ngữ “Hãy cười mỗi khi đi ngang qua nơi này.”)
Time (thời gian) nụ cười – Cùng nhau cười vào thời khắc chỉ định
(Đặt hẹn giờ bằng âm nhạc thú vị)
Button (nút) nụ cười – Chỉ định một bộ phận của cơ thể làm nút nụ cười, và khi đối phương nhấn vào thì cười.
Gương nụ cười – Mỗi khi nhìn vào cái gương được chỉ định thì cười
(Dán sticker cười vào gương hoặc dán mảnh giấy ghi rằng “gương nụ cười”)
Đệm & ghế nụ cười – Hễ ngồi vào đệm hoặc ghế chỉ định thì cười.
Cờ nụ cười – Hễ ai đó vẫy cờ có ghi “Xin hãy cười” thì cùng nhau cười.