WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

​Gehenna

7068 Xem

1. Địa danh

Gehenna là tên gọi bằng tiếng Gờréc, có nghĩa là “Ge-Hinnom (trũng Hinôm)” bằng tiếng Hêbơrơ. Gehenna là địa danh của trũng hẹp nằm ở phía Tây Nam thành Giêrusalem, đó là nơi khét tiếng, đã dâng các con trẻ làm tế lễ thiêu vào thời đại vương quốc Ysơraên.

Đương thời ấy, những người dân Ysơraên đã dâng tế lễ hy sinh cho Molóc (thần tượng với hình con bò đực), là thần ngoại bang, mà đó là tế lễ gớm ghiếc, hâm nóng thần tượng làm bằng sắt, rồi thiêu các con cái trẻ trên đôi tay bằng sắt nung đỏ để dâng tế lễ.

“Đức Giêhôva phán: Con cái Giuđa đã làm điều ác trước mắt ta… Chúng nó đã xây các nơi cao của Tôphết, trong trũng của con trai Hinôm, đặng đốt con trai con gái mình trong lửa, ấy là điều ta chẳng từng dạy, là điều ta chẳng hề nghĩ đến.” Giêrêmi 7:30-31

Hành vi như thế này của những người dân Ysơraên là hành động phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời, là Đấng đã chuộc mình, cho nên đã phải nhận lấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cắt đứt hành vi gớm ghiếc ấy thông qua vua Giôsia, và xử lý để sau này không có tế lễ hy sinh độc ác như thế này tại đó nữa.

“Người (vua Giôsia) cũng làm ô uế Tôphết tại trong trũng con cái Hinôm, hầu cho từ rày về sau, không ai được đưa con trai hay là con gái mình qua lửa cho Molóc (tên của thần).” II Các Vua 23:10

Sau khi vua Giôsia hủy bỏ hành vi dâng tế lễ hy sinh độc ác tại trũng Hinôm, những người Ysơraên đã căm ghét nơi này và lấy làm lò đốt rác. Không chỉ rác, mà họ còn thiêu đốt xác chết của động vật và xác chết của những tên tội phạm không được chôn sau khi bị xử phạt. Từ đó trở sau, trũng Hinôm được nhận thức là lò đốt rác, và nổi tiếng là nơi đốt xác chết của tội phạm. Trũng Hinôm này được phiên âm theo tiếng Gờréc chính là “Gehenna”, được dịch sang tiếng Anh là “Hell”.

“Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục (Gehenna), trong lửa chẳng hề tắt.” Mác 9:43

“Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục (Gehenna).” Luca 12:5

“Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục (Gehenna) được?” Mathiơ 23:33

2. Gehenna và địa ​ngục

Vì lý do gì mà Đức Chúa Jêsus đã dùng Gehenna để giải thích về sự phán xét xảy đến sau khi chịu chết? Đó là để cho chúng ta biết về những chế độ và nguyên lý trên trời.

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng… Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các người tin sao được?” ​Giăng 3:10-13

Nếu chú ý và xem xét lời phán này của Đức Chúa Jêsus thì thấy rằng những gì Đức Chúa Jêsus muốn cho chúng ta biết là việc thuộc về trời. Nếu Đức Chúa Jêsus giải thích luôn những sự việc đang xảy ra trong thế giới phần hồn thì chắc chúng ta không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận được. Vì chúng ta là những tội nhân đã phạm tội trên trời và xuống đất này, chính là những tội nhân không thể thấy, nghe, hoặc cảm nhận những sự xảy ra trong thế giới linh hồn. Vì thế nên, Ngài giải thích những việc trong thế giới phần hồn thông qua chế độ và nguyên lý trên đất này. Giải thích cách khác thì, những sự trên đất này tức là hình và bóng của những sự ở trên trời (Tham khảo: Hêbơrơ 8:5).

Thông qua lò đốt rác thiêu đốt xác chết của những tên tội phạm, Đức Chúa Jêsus đã cho biết rằng có hồ lửa đốt những linh hồn phạm tội. Nếu Ngài chỉ ra bản thân Gehenna, là lò đốt rác nằm ở ngoài thành Giêrusalem, thì những thầy thông giáo và người Pharisi ác vào đương thời Đức Chúa Jêsus là những người chẳng liên quan tới sự phán xét của Gehenna. Bởi vì Gehenna nằm ở ngoài thành Giêrusalem là nơi đốt xác chết của những tên tội phạm, còn khi những thầy thông giáo và người Pharisi, là những người được nhận định trong xã hội vào lúc đó, bị chết thì xác chết của họ được chôn.

Trong lời Luca 12:5 “phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục (Gehenna),” thì “Đấng có quyền bỏ xuống địa ngục” chỉ ra ai? Đương nhiên là lời này chỉ ra Đức Chúa Trời. Đấng có quyền bỏ người đã chết xuống hồ lửa (địa ngục), chỉ là Đức Chúa Trời thôi. Vì vậy, chúng ta có thể biết được rằng Gehenna mà Đức Chúa Jêsus đã phán, là hồ lửa (Gehenna phần hồn) đốt những tên tội phạm trong thế giới phần hồn, chứ không phải là Gehenna trên đất này.

3. Hồ lửa mà ma quỉ sẽ đi vào

“Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” ​Khải Huyền 20:10

Thông qua sự mặc thị, sứ đồ Giăng đã thấy cảnh ma quỉ và những tiên tri giả đi vào hồ lửa và chịu đau đớn cho đến đời đời. Song, như chúng ta biết rõ, ma quỉ là linh vật chứ không phải là thể xác. Điều này chẳng phải nghĩa là có hồ lửa mà ma quỉ, là linh hồn, đi vào và chịu đau đớn hay sao? Thông qua Gehenna, là lò đốt rác thiêu đốt xác chết của những tên tội phạm, Đức Chúa Jêsus muốn cho biết rằng có hồ lửa mà ma quỉ và những linh hồn phạm tội sẽ bị quăng xuống.

4. Hồ lửa mà những linh hồn phạm tội sẽ bị quăng vào

Có người nói rằng có hồ lửa mà ma quỉ đi vào, nhưng lại không có hồ lửa mà những linh hồn của loài người đi vào. Song, Kinh Thánh cho biết như sau:

“Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ… để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả… Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó… Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” Mathiơ 25:31-46

Vào ngày sau rốt, những kẻ không được cứu rỗi sẽ đứng bên tả. Vào lúc đó, nơi mà họ sẽ đi đến là ở đâu? Là những kẻ không được cứu rỗi, liệu họ sẽ đi theo ai? Kinh Thánh phán rằng “hãy đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.”

Hồ lửa mà những kẻ không được cứu rỗi đi vào không phải là hồ lửa phần xác. Ấy là hồ lửa mà ma quỉ, là linh hồn, đi vào, nên đó chính là Gehenna phần hồn (địa ngục: hồ lửa). Giống như lời phán rằng “có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó (II Phierơ 2:19)”, những kẻ đã thua ma quỉ phải đi theo hồ lửa mà ma quỉ, là chủ của họ đi vào, và đây là nguyên tắc của thế giới phần hồn.

5. Vai trò của ma quỉ

Điều chúng ta phải sợ hãi không phải là sự diệt vong của phần xác, mà là Gehenna phần hồn, là nơi sẽ bị quăng xuống sau khi bị chết và chịu đớn đau. Ma quỉ là kẻ đã sớm bị phán quyết phải chịu hình phạt đời đời, vậy nó đang dỗ dành thế gian này để lôi kéo thêm dù chỉ là một linh hồn xuống địa ngục (Khải Huyền 12:7-9).

Hình như vì rất sợ một mình đi vào địa ngục, nên nó đang nhóm nhiều người đi cùng, và dường như thể báo thù Đức Chúa Trời, nó đang đi rình mò chung quanh như sư tử rống tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, để lôi kéo kể cả những người được chọn xuống địa ngục. Bây giờ, những kẻ dỗ dành vẫn đang dùng tất thảy mọi phương pháp và thủ đoạn hòng khiến nhiều linh hồn không thể đến gần Đức Chúa Trời, và nó đang nỗ lực điên cuồng để lôi kéo những người dân được chọn của Đức Chúa Trời xuống địa ngục.  

6. Hãy chống trả ma quỉ

Ngày sau rốt càng đến gần, thì hoạt động của ma quỉ càng độc ác hơn nữa. Ma quỉ không thích chúng ta, là những người được Đức Chúa Trời yêu mến, và nó muốn hết thảy mọi linh hồn bị Đức Chúa Trời ghét bỏ giống như mình. Vào giờ này, là thời đại gần sự giáng lâm của Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm thế nào để giữ gìn bản thân khỏi ma quỉ? Làm thế nào để giữ gìn các anh em chị em của chúng ta khỏi ma quỉ? Liệu phương pháp thắng lợi trong cuộc chiến tranh lớn với ma quỉ là gì?

Có lời nói rằng “Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.” Nếu chỉ muốn tránh công kích của ma quỉ hoặc có suy nghĩ rằng “Riêng bản thân mình an toàn là được!” thì người đó chắc chắn trở thành mục tiêu đầu tiên của ma quỉ. Bởi vì đó là loại hình mà ma quỉ thích nhất. Cuối cùng, chúng ta phải chống trả ma quỉ, thì mới có thể thắng lợi được.

“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.” Giacơ 4:7-8

Việc vâng phục Đức Chúa Trời, chính là việc chống trả ma quỉ, và việc chống trả ma quỉ chính là việc đến gần Đức Chúa Trời. Điều ma quỉ sợ hãi nhất là tình yêu thương. Việc cứu các anh em chúng ta khỏi xiềng xích của ma quỉ bằng tình yêu thương, là vũ khí mà Đức Chúa Trời ban cho, chính là việc đến gần Đức Chúa Trời, và là việc chống trả ma quỉ. Người chống trả ma quỉ trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, không cần sợ hãi địa ngục hoặc nỗi đau. Vì có Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn đang chờ đợi người ấy.

Tuy nhiên, hình phạt của địa ngục mà những kẻ không được cứu rỗi đi vào, sẽ đáng sợ hãi biết bao đây? Sự chết của xác thịt cũng đáng sợ hãi, huống chi sự diệt vong của linh hồn, sẽ sợ hãi biết bao?

Mọi chúng ta nên gắng sức hơn nữa để đạt tới sự cứu rỗi bằng cách vâng phục Đức Chúa Trời, là Đấng Phán Xét, và là Chủ Nhân của mọi thế giới, cả thế giới thấy được lẫn thế giới không thấy được.