WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức những hoạt động nào để loại bỏ các loại phân biệt và mâu thuẫn trên thế gian?

592 Xem

Sự phân biệt được phát sinh trong sự nâng cao bản thân và hạ thấp đối phương. Đức Chúa Trời dạy dỗ loài người rằng hãy hầu việc và yêu thương lẫn nhau.

Tình yêu thương không có sự phân biệt nhất trên thế gian chính là tình yêu thương của người mẹ. Bằng tấm lòng của Mẹ, Đấng coi loài người toàn cầu là một gia đình, và bằng tình yêu thương gia đình tầm cỡ loài người, Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp những người thế giới thông hiểu và hòa thuận mà không có sự phân biệt quốc gia, chủng tộc, dân tộc, giới tính, văn hóa.

Một phần của điều đó là Giao lưu văn hóa thế giới thông qua Tiệc mời gia đình đa văn hóa, Sự kiện mời du học sinh người nước ngoài, Đoàn Trải nghiệm Văn hóa Nước ngoài, và chiến dịch chấm dứt các loại sự phân biệt. Nếu ai ai đều có tấm lòng của Mẹ thì sự phân biệt sẽ biến mất đi và chỉ có hòa bình đầy tràn trên thế gian thôi.