WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

16/3/2020

Tìm kiếm những linh hồn quý báu hơn cả vàng ròng

Steffy Aquiline Adelbert từ Kota Kinabalu, Malaysia

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Siôn Kota Kinabalu của chúng tôi được chúc phước để tiến hành chuyến truyền giáo ngắn hạn lần đầu tiên vào năm 2017. Chuyến đầu tiên là đến Papar vào tháng 2 và chuyến thứ hai là đến Tuaran vào tháng 3. Papar là một quận thuộc Sabah. Truyền đạo ở Paparand là niềm trông mong lớn nhất của tôi sau khi tôi được nhận lẽ thật vài năm trước đây vì đó là quê nhà của tôi. Giống như Kinh Thánh tiên tri rằng “Tin Lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất và được làm chứng cho muôn dân.” (Mathiơ 24:14), bây giờ là thời điểm của lời tiên tri được ứng nghiệm, và điều khiến tôi cảm động hơn hết là Đức Chúa Trời đã chọn tôi tham dự vào chuyến truyền giáo ngắn hạn lần này.

“Bất cứ nơi nào các vị đi tới, Siôn sẽ được lập nên.”

Lời của Đức Chúa Trời Mẹ cho chúng tôi dũng khí và năng lực của Thánh Linh. Các thành viên trong đoàn truyền giáo ngắn hạn của chúng tôi giữ lời chúc phước của Mẹ trong tấm lòng và tìm kiếm các linh hồn quý báu trong sự liên hiệp.

Thật khó khăn để tìm kiếm các anh chị em bị mất. Nhưng Đức Chúa Trời Êlôhim đã dành cả cuộc đời Ngài để tìm kiếm các con cái. Thật vất vả và đau đớn dường nào! Thật cảm tạ thay, tôi có thể nhận ra dù là một chút ít sự chịu đựng gian nan của Cha Mẹ trong chuyến truyền giáo ngắn hạn này.

Chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp mục tiêu của chúng tôi trong việc tìm kiếm trái khỏe mạnh kể cả phần linh hồn lẫn xác thịt. Một trong số họ là anh em Paulinus. Anh em luôn mang theo Kinh Thánh bên mình và đọc mỗi khi rảnh rỗi; anh em dường như đã luôn chờ đợi sự kêu gọi của Thánh Linh và Vợ Mới. Ngày mà anh em nhận lẽ thật là Thứ Ba. Anh em không chỉ giữ thờ phượng, mà còn hát Bài Ca Mới bằng cả tấm lòng. Sau thờ phượng, anh em tiếp tục học lẽ thật, và nhận biết rằng Cha An Xang Hồng là Đấng Cứu Chúa của thời đại này. Vào thời khắc đó, tôi nhận thức ra một lần nữa rằng tại sao Kinh Thánh phán rằng một linh hồn còn quý báu hơn cả bạc hoặc vàng.

Vào ngày cuối cùng của chuyến truyền giáo ngắn hạn, một trái đẹp nữa được sanh ra; đó là anh em Julie. Khi anh em được hỏi đã từng nghe về Đức Chúa Trời Mẹ chưa, anh em đã hỏi lại chúng tôi “Đó có phải là Vợ Mới trong Kinh Thánh không?” và anh em giải thích cho chúng tôi rằng anh em đã được chia sẻ bởi chị gái của mình trước đó. Dù là đã từ rất lâu trước đó, nhưng anh em vẫn còn ghi nhớ. Anh em ngay lập tức nhận lấy dấu của sự cứu rỗi sau khi nghe Tin Lành và trở thành một thành viên trong gia đình Nước Thiên Đàng của chúng ta. Đó thật là giây phút cảm động.

Cha Mẹ đã chuẩn bị sẵn các trái tốt đẹp cho chúng tôi. Việc tìm kiếm các người nhà ấy phụ thuộc vào sự chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm các người nhà ra sao. Nếu chúng tôi khẩn thiết nỗ lực bằng tấm lòng của Mẹ – Đấng tìm kiếm các con cái bị mất, chắc hẳn chúng tôi sẽ tìm được các người nhà quý báu hơn cả vàng ròng. Đức Chúa Trời Cha đã leo lên núi cao hiểm trở, và phán rằng “Nếu Ta không đi, ai sẽ truyền cho họ?” Nếu chúng ta luôn ghi nhớ về Cha, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ công việc rao truyền Tin Lành. Nhờ có sự nhận thức mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng tôi có thể hớn hở vui mừng và cảm tạ trong suốt 4 ngày của chuyến truyền giáo ngắn hạn.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS