WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Cám dỗ của Satan và thắng lợi

2540 Xem

Satan luôn làm yếu tấm lòng của chúng ta đang bước đến thế giới phần hồn, bằng các dụng cụ phần xác như vật chất của thế gian hay danh dự, cãi lẫy, ghét bỏ, quyền lực, tiền bạc, tình yêu, ghen tỵ, đố kỵ, thể diện v.v… Và sau cùng khiến đức tin chúng ta bị chìm xuống và khiến chúng ta không được đi vào Nước Thiên Đàng. Chúng ta phải thắng lợi cám dỗ thể này của Satan, và phải giữ vững đức tin cho tới tận ngày đi vào Nước Thiên Đàng.

1. Satan cám dỗ chúng ta bằng phương pháp nào?

 1. Cám dỗ bằng vật chất, khi chúng ta nghèo.
 2. Cám dỗ bằng cách khiến chúng ta nghi ngờ về sự quan phòng của Ðức Chúa Trời.
 3. Cám dỗ bằng cách cho xem đủ loại vinh hiển của thế gian, khiến cho cảm thấy thứ ấy còn tốt hơn sự tin vào Đức Chúa Trời.
 4. Cám dỗ thông qua sự tôn thờ hình tượng.
 5. Cám dỗ bằng cách huy động những người xung quanh nhằm làm phát sinh những yếu tố hủy báng sinh hoạt đức tin.
 6. Cám dỗ bằng cách làm tăng của cải, khiến mải mê tích lũy của cải để rồi lơ là trong việc hầu việc Ðức Chúa Trời.
 7. Cám dỗ bằng cách dùng tin lành giả dối mà làm mờ lẽ thật, khiến cho nghi ngờ về lẽ thật.
 8. Cám dỗ bằng cách dùng bạo lực, đe dọa và ngăn cản đường đi đến Ðức Chúa Trời.
 9. Hủy báng bằng cách gây ra sự chia rẽ giữa các thánh đồ trong đức tin, xui khiến ghen ghét nhau để không được trở thành một thân thể.

2. Thế thì, phương pháp chiến thắng cám dỗ của Satan là gì?

 1. Phải chiến thắng bằng cách gắng sức cầu nguyện (Mathiơ 26:41).
 2. Phải chiến thắng bằng cách dựng nên đức tin đứng vững chắc (Êphêsô 6:16). Ðức tin vừa là vũ khí thắng được ma quỉ vừa là nguồn sức lực thắng lợi thế gian (I Giăng 5:4).
 3. Phải chiến thắng bằng cách chống đối lại nó bởi lời Ðức Chúa Trời (Mathiơ 4:2-11).
 4. Phải chiến thắng cám dỗ bằng cách nhịn nhục (Giacơ 1:2-4).
 5. Phải chiến thắng bằng cách càng bị cám dỗ và thử thách thì càng nương cậy vào Ðức Chúa Trời.
 6. Phải chiến thắng bằng cách mặc lấy áo giáp toàn thân của Ðức Chúa Trời (Êphêsô 6:13).
 7. Đức Chúa Trời cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ (II Phierơ 2:9).
 8. Càng bị cám dỗ khiến cho ghen ghét các anh chị em trong đức tin, chúng ta càng phải có tấm lòng yêu thương anh chị em hơn nữa thì lúc ấy ma quỉ mới lui đi.

Mục đích Satan cám dỗ các thánh đồ là để xui khiến các thánh đồ trở nên hư hỏng và phạm tội để phản bội Ðức Chúa Trời và từ bỏ đức tin, cuối cùng khiến cho làm theo nó. Nói cách khác, sự cám dỗ là một cạm bẫy của ma quỉ Satan để phá diệt linh hồn chúng ta, mà kéo theo đến địa ngục. Satan là kẻ vui mừng trước sự hủy diệt và thích thú trước sự phá diệt của linh hồn chúng ta. Chúng ta nhất định phải thắng lợi cám dỗ thể này của Satan. Hãy trở nên các thánh đồ được nhận phước lành bằng cách thắng lợi cám dỗ trong khi nghĩ tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu sắp đi vào.

Vấn đề phải suy nghĩ
Phương pháp chiến thắng cám dỗ là gì?
Hãy nghĩ tới kinh nghiệm bị cám dỗ, và phương pháp đã có thể thắng lợi cám dỗ ấy.